အိမ်မက်မက်သောအခါ (၄) ပါး”
၁။ နေ့အခါမက်ခြင်း (မှန် – မမှန်) ၂ပါး
၂။ ညဉ့်ဦးယံမက်ခြင်း (မှန် – မမှန်) ၂ပါး
၃။ မိုးသောက်ယံမက်ခြင်း – (အမှန်)

၄။ အာရုဏ်တတ်မက်ခြင်း – (အမှန်)
“တစ်နည်း အိမ်မက်သောအခါ (၅) ပါး”
၁။ ညဉ့်ဦးယံမက်ခြင်း ၁ နှစ်အတွင်း အကျိုးအပြစ် ပေးသည်။
၂။ မိုးသောက်ယံမက်ခြင်း ၂ နှစ်အတွင်း အကျိုးအပြစ် ပေးသည်။

၃။ အာရုဏ်တတ်မက်ခြင်း ၁ လအတွင်း အကျိုးအပြစ်ပေးသည်။
၄။ နံနက်နေထွက်မက်ခြင်း ၇ လအတွင်း အကျိုးအပြစ် ပေးသည်။
“မြင်သည်ကိုစွဲ၍ မက်သော အိမ်မက်များ”
(၁) စတီရုပ်ပွား၊ပုထိုးကို မြင်မက်သော – နတ်ကြီးတို့ ချစ်ခင်သည်။

(၂) ဘုရားစင်တု ရုပ်ပွားကြွသွားသည်ကို မြင်မက်သော – ကျက်သရေတိုးသည်။
(၃) နေ၊လ ကြတ်သည်ကို မြင်မက်သော – ဘုန်းရှိသောသား ဖွားသည်။
(၄) အသီးအရွက် ပြည့်စုံသော သစ်ပင်ကို မြင်မက်သော – ဥစ္စာပြန်ပွား၍ များပြားသည်။
(၅) အုန်းသီး၊ထန်သီးကို မြင်မက်သော – လာဘ်ရသည်။

(၆) ရေအိုးတွင် လ,ကျသည် လည်းကောင်း၊လယ်တွင်ကျားရောက်သည်ကိုလည်းကောင်း မြင်မက်သော – အကြီးအကဲ ဖြစ်သည်။
(၇) နေ၊အိမ်၊လ ဖွဲ့သည်ကို မြင်မက်သော – ကျေးဇူး ကြီးစွာ ချမ်းသာသုခရသည်။
(၈) နေ၊လ မွန်းတည့်သည် မြင်မက်သော – ချမ်းသာကြီးသည်။
(၉) အိမ်ပြို၊တောင်ပြို၊ဘုရားပြို သစ်ပင်ကျိုးသည် မြင်မက်သော – ဘေးကြီးစွာရောက်သည်။

(၁၀) ကြယ်ကို မြင်မက်သော – သူတစ်ပါးထက်မြတ်သည်။
၁၁) ထမ်းစင်ထက် ကျီးနားသည်ကို မြင်မက်သော – နာဖျားသေပျောက်သည်။
(၁၂) ရေကိုနောက်ကို မြင်မက်သော – ဘေးကြီးစွာရောက်သည်။
(၁၃) ရေကြည်ကို မြင်မက်သော – ချမ်းသာသည်။ရန်းငြိမ်းသည်။

(၁၄) ကျားကို မြင်မက်သော – မကောင်းပါ။
(၁၅) လှည်း၊ပျဉ်း၊စာစည်းဆုံ၊ချားရဟတ်တို့ကို မြင်မက်သော – မကောင်းကြံသည်။
(၁၆) ခရုကို မြင်မက်သော – ဘေးကြီးသည်။
(၁၇) ဘုရားရုပ်ထုကို မြင်မက်သော – ဘုန်းကြီးသည်။

(၁၈) အယူမှားသောသူတို့ကို မြင်မက်သော – မိစ္ဆာနတ်နှောက်ယှက်သည်။
(၁၉) ဆင်၊မြင်၊ဗိုလ်ပါကို မြင်မက်သော – ချမ်းသာသည်။
(၂၀) စစ်သည်အများ လာသည့်ကို မြင်မက်သော – ရောဂါရသည်။
(၂၁) မျောက်ကို မြင်မက်သော – ရွေငွေ ရသည်။

(၂၂) ချောင်း၊ကန်ရေကို မြင်မက်သော – သူကြီးဖြစ်သည်။
(၂၃) ဥယျာဉ်ကို မြင်မက်သော – လာဘ်ရသည်။
(၂၄) အိမ်ကို မီးလောင်းသည် မြင်မက်သော – ဘေးရောက်သည်။
(၂၅) ရဟန်း အိမ်တွင်နေသည်ကို မြင်မက်သော – အကြီးအကဲဖြစ်သည်။

(၂၆) အပုတ်ကို မြင်မက်သော – လာဘ်ရသည်။
(၂၇) အိုးလည်ပြတ်ကို မြင်မက်သော – မကောင်းပါ။
(၂၈) ကြက်ခွပ်သည်ကို မြင်မက်သော – တရားတွေ့သည်။
(၂၉) ကျွဲလာသည်ကို မြင်မက်သော – ဘေးတွေ့သည်။

(၃၀) ကျွဲခတ်သည် မြင်မက်သော – ရန်တွေ့သည်။
(၃၁) စပါးကို မြင်မက်သော – စကားဖြစ်လာသည်။
(၃၂) ဝက်ချင်းပတ်သည် မြင်မက်သော – ရန်ဖြစ်သည်။
(၃၃) လယ်ကတုံတိုင်လဲသည် မြင်မက်သော – ကိုးကွယ် ပြုသူသည်။

(၃၄) လဲကတီးတိုင်လဲသည်ကို မြင်မက်သော – မယားသေသည်။
(၃၅) တိုင်မ လဲသည် မြင်မက်သော – မိမိသေသည်။
(၃၆) ဖွဲ့မီး တငွေ့ငွေ့ မြင်မက်က – အပူတွေ့သည်။
(၃၇) မီးဖိုကို မြင်မက်က – အလွန်ပူသည်။

(၃၈) သူသေသည် မြင်မက်က – အပြီးအစီးရောက်သည်။
(၃၉) သူသေသည် ထသည် မြင်မက်က – စကားဟောင်းပေါ်သည်။
(၄၀) မြွေးပွေး မြွေဟောက် မြင်မက်သော – ရန်ပျောက်သည်။
(၄၁) မုန်းတိုင်ထသည် မြင်မက်က – ကြောင့်ကြများသည်။

(၄၂) ဥဗျိုင်း ဝန်းရံသည် မြင်မက်သော – အကြီးအကဲဖြစ်သည်။
(၄၃) အိမ်နား ဝန်းကျင်၌ မှိုပေါက်သည် မြင်မက်သော – မိုးကြိုးကျသည်။
(၄၄) သူခိုးခေါင်းပြတ်သည် မြင်မက်သော – ရန်အောင်သည်။
(၄၅) ဓါး၊လှံ, အရောက်တောက်သည်ကို မြင်မက်သော – ဘုန်းကြီးသည်။

(၄၆) ထောပတ်ရည်၊နိုရည်ကို ရွံ့ရှာသောအားဖြင့် မြင်မက်သော – ငတ်မွတ်ဘေး၊နာဖျားဘေးရောက်သည်။
(၄၇) အသီးနှင့်ပြည်စုံသော သရက်၊ဥသျှစ်ပင်တို့ကို မြင်မက်သော – ဥစ္စာတိုးသည်။
(၄၈) ထောပတ်ပျားရည်တို့ကို မြင်မက်က – ချမ်းသာကြီးသည်။
(၄၉) ရေနှင့်မြွေ၊ကင်းကို မြင်မက်က ချမ်းသာရောက်သည်။

(၅၀) စတီ၊ဆင်တု၊တိမ်တိုက်၊ရဟန်း၊ပုဏ္ဍား၊မင်းတို့ကို မြင်မက်က – ကောင်းကျိုးရောက်သည်။
(၅၁) စင်ကြယ်သော သူငယ်၊ ကြွယ်ဝသောသူ၊ မီးရဲရဲ၊ မြင်း၊ စစ်သား၊ ယာဉ်၊ သစ်ပင်၊ အစွယ်ရှိသောဆင်၊ ငါးစိမ်း၊ အဆိပ်တို့ကို မြင်မက်က – ကောင်းကျိုးရောက်သည်။

ဆရာဟိဏ်းမိုးထက်[B.A-Geog;]