သစ္ တံခါးဆရာေတာ္ ၏ ” ေျမ” ပိုင္ရွင္ ” အိမ္” ပိုင္ရွင္ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္နည္း ျမန္မာဂမၻီရ ေလာကီဝိဇၨာ ဓရ ပညာျဖင့္ ” ေျမ” ပိုင္ရွင္ ” အိမ္” ပိုင္ရွင္ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္နည္း

သစ္ တံခါးဆရာေတာ္ ၏ ေရးသား ေဖာ္ ျပခ်က္ အား အဓိ႒ာန္ က်င့္ေဆာင္ပံု တင္ျပေပးျခင္းပါ မိမိ မွာ အိမ္ပိုင္ရွင္ ေျမပိုင္ရွင္ ျဖစ္လိုပါက ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ထမင္းစားေသာက္သည့္အခါ မိမိစားသံုးေနေသာ စားပြဲ မွ လည္းေကာင္း တစ္ေနရာ တြင္ သီးသန္႔ ထား၍ ေသာ္လည္းေကာင္း .. တစ္ေယာက္စာ တစ္ပန္းကန္စာ ကိုဟင္းအား လံုး စု႔ပံု ထည့္ကာ ခက္ရင္း ဇြန္း တပ္ၿပီး လက္ႏွင့္ ကိုင္ေျမႇာက္ကာ .. ” ဂဂၤါဝါဠဳ သဲစုမက ပြင့္ေတာ္မူ ၿပီး ၾကေသာျမတ္ဗုဒၶအဆူဆူ တို႔အား တစ္ပြဲ ရဟႏၲာ ပုဂၢိဳလ္ထူးပုဂၢိဳလ္ ျမတ္မ်ား ႏွင့္ သံဃာေတာ္ အေပါင္း အရိယာဝိဇၨာဓမၼဝိဇၨာထြက္ရပ္ လမ္း စေရာက္ေတာ္ မူ ၾကေသာ ဝိဇၨာထိုရ္ သူေတာ္ေကာင္းအေပါင္း အရွင္ေကာင္း တို႔အား ကိုယ္တိုင္ ႂကြေရာက္ ၍ ဘုန္းေပးေတာ္ မူၾကပါ။ သံုးေဆာင္ေတာ္မူ ၾကပါဟု ” ပင့္ဖိတ္ ၍ အလႈဒါန ျပဳ႕ေပးပါ။

ေသာက္ေတာ္ေရ (သို႔) ေရေႏြး ၾကမ္းတစ္ခြက္စီ ခ်၍ ကပ္လႈေပးပါ ကပ္လႈထားေသာ ပန္းကန္ ၂ ခုထဲတြင္ အခ်ိဴ ပြဲပါစု႔ ပံုၿပီး ကပ္လႈပါ။မိမိ ထမင္းစားၿပီးဆံုးပါက .. ျမတ္ဗုဒၶ ႏွင့္ရဟႏၲာမ်ား အရိယာဝိဇၨာ ဓမၼဝိဇၨာ တို႔အတြက္ အလႈဒါန ျပဳ႕ထားေသာ ပန္းကန္မ်ားကို ကိုင္ၿပီး ေျမႀကီး အလြတ္တစ္ေနရာ .. ေျမ ျပင္ေပၚ တြင္ ဘာမွ မခင္းရပါ သစၥာ ” ျပဳ႕ကာ တပည့္ေတာ္ တစ္ခါမွ မလွဴဒါန္းဖူးေသာ အလႈဒါနကို လႈဒါန္းပါ၏ ။ ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္ ေျမႀကီးေပၚမွာေနေျမႀကီး ေပၚမွာ စား၊ ေျမႀကီး ေပၚမွာ က်င္ႀကီး က်င္ငယ္ စြန္႔ကာ ေနထိုင္သည့္ အတြက္ ” အသင္” ေျမႀကီးသည္ ေက်းဇူး ႀကီးမားလွပါသည္။

ဤကဲ့ သို႔ ေက်းဇူး ႀကီးမားလွေသာေၾကာင့္ ” ဤ ေျမႀကီးကို ေစာင့္ေရွာက္ေနပါေသာ ” ဝသုႏၵေရ ” ေျမေစာင့္နတ္မင္း ႏွင့္ ေျမႀကီး ေပၚတြင္ရွိၾကကုန္ေသာ ” ပုရြတ္ဆိတ္” တီေကာင္ ပိုးေကာင္မႊားေကာင္ အစရွိေသာ သတၱဝါ မွန္သမွ်တို႔သည္ ဘုရားတပည့္ေတာ္ စားသလိုစားႏို္ုင္ပါေစ။

ဘုရားတပည့္ေတာ္ ျပည့္ျပည့္ဝဝ စံုစံုလင္လင္ သံုးေဆာင္ရသလို သံုးေဆာင္ ရပါေစ။ ေအးခ်မ္းၾကပါေစ ။ သာယာၾကေစ ။ က်န္းမာ ၾကပါေစ ။ ခ်မ္းခ်မ္း သာသာ စားေသာက္ ႏိုင္ၾကပါေစ ဟု႔ “သစၥာ ျပဳ႕ ဆု႔ေတာင္း ကာ အရင္ ကပ္လႈထားေသာထမင္းဟင္း ၂ ပြဲ ေရ တို႔ကို တဝက္စီ ခြဲ၍ ေျမႀကီးေပၚပံု ပါ ။ အလႈဒါန ျပဳ႕ပါ ။ ေဆြေတာ္ မ်ိဴးေတာ္ အေပါင္း ႏွင့္ ျမင္အပ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ မျမင္အပ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ ” ဝသုႏၵေရ ” နတ္မင္း ႏွင့္ (၃၁) ဘံု သား သတၱဝါမ်ား စားသံုးေတာ္မူ ၾကပါ။

သံုးေဆာင္ေတာ္မူၾကပါ ။ဤကဲ့သို႔ ကုသိုလ္ ေကာင္းမႈ႕ထူး ကို ျပဳ႕လုပ္ရပါေသာေကာင္း က်ိဴး မ်ားေၾကာင့္ “ဘုရားတပည့္ေတာ္( နာမည္) သည္ ” ေျမပိုင္ရွင္ႀကီး အိမ္ပိုင္ရွင္” သူေ႒းႀကီး မေၾကာင့္မၾက မေတာင္းတရပဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါေစအျမန္ျဖစ္၍ ဘာသာအက်ိဴး သာသနာအက်ိဴး သာသနာျပဳ႕ႏိုင္ပါေစသား” ဟု ဆု႔ေတာင္း သစၥာ ျပဳ႕ပါ။ က်န္တစ္ဝက္ ကို မိမိစား ပါေရာဂါ ေပ်ာက္ပါေစ ။ က်န္းမာပါေစ ။ လာ္လာဘ ပြင့္ပါေစ ။ ဝင္ေငြ တိုးပါေစ ဟု႔ ေျပာ ၍ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ လက္ေတြ႕ အက်ိဴးေပးေသာေၾကာင့္ ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ၿပီး အဓိ႒ာန္ လုပ္ၾကည့္ၾကပါ အစစအရာရာ အဆင္ေျပ၍ ေအာင္ျမင္လာပါလိမ့္မည္။

baydinwartanaroh