တိုင္း နဲ႔ျပည္နယ္ေတြထဲ မွာ မႏၲေလးနဲ႔ တနသၤာရီတိုင္းဟာ အခ်မ္းသာဆုံးျဖစ္ၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ကေတာ့ အဆင္းရဲဆုံးျဖစ္တယ္လို႔ ၂၀၁၉-၂၀ Citizen’s Budget ပါ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဆင္းရဲမႈအၫႊန္းကိန္းအရ သိရပါတယ္။Citizen’s Budget (ႏိုင္ငံသားေတြအတြက္ဘတ္ဂ်က္) ဆိုတာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ေမခ႐ိုစီးပြားေရး အေျခအေန၊ ဘ႑ာေငြအရ အသုံးခန႔္မွန္းေျခ၊ စုစုေပါင္း အသုံးစရိတ္၊ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ၊ ျပည္ပ အကူအညီရေငြ စတာေတြကို လြယ္လြယ္ကူကူ သိေအာင္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

မႏၲေလး နဲ႔ တနသၤာရီတိုင္းတို႔ဟာ ၂၀၁၇ ဆင္းရဲမႈၫႊန္ကိန္းအရ ၁၃ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းစီရွိၾကၿပီး ရန္ကုန္ကေတာ့ ၁၃ ဒသမ ၇ ျဖစ္ ပါတယ္။ ၫႊန္ကိန္း အျမင့္ဆုံးျဖစ္တဲ့ ခ်င္းျပည္နယ္က ၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေနၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္က ၄၁ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ပါတယ္။သူ႔ေနာက္မွာေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္က ၃၆ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ မေကြးတိုင္းက ၃၅ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ကယားျပည္နယ္က ၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဧရာဝတီတိုင္းက ၃၁ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ အမ်ားဆုံးေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။လူဦးေရနဲ႔ အခြန္အေကာက္ရေငြတြက္ခ်က္ခ်က္ရာမွာေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္းဟာ လူတေယာက္ဆီက အခြန္ အေကာက္ရေငြ ၈,၅၃၁ က်ပ္ေက်ာ္ရလို႔ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး မႏၲေလးတိုင္းမွာေတာ့ တေယာက္ကို ၆,၁၃၈ က်ပ္နဲ႔ ဒုတိယ အမ်ားဆုံးျဖစ္ပါတယ္။

တေယာက္ခ်င္းနဲ႔တြက္ခ်က္ရင္ အနည္းဆုံးကေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း အခြန္အေကာက္ ရေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁,၂၀၀ ေက်ာ္ေပမယ့္ လူဦးေရ ၃၃ သိန္းရွိတာေၾကာင့္ တေယာက္ဆီက ၃၆၁ က်ပ္ေက်ာ္ပဲ ရတာျဖစ္ပါတယ္။တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ေတြထဲမွာ စုစုေပါင္းဘတ္ဂ်က္ ရေငြအနည္းဆုံးက ကယားျပည္နယ္ျဖစ္ၿပီး က်ပ္သန္းေပါင္း ၆,၅၄၄ ေက်ာ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရေငြရဲ႕ ၁၀ ဆေက်ာ္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၇၁,၅၆၃ သန္းေက်ာ္ သုံးဖို႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

ရေငြေရာ၊ သုံးေငြေရာ အမ်ားဆုံးက ရန္ကုန္တိုင္းျဖစ္ၿပီး သူ႔ေနာက္မွာေတာ့ မႏၲေလးတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ ရေငြနဲ႔ သုံးေငြကြာဟခ်က္ လိုေငြ အမ်ားဆုံးကေတာ့ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂ သိန္းခြဲေက်ာ္နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္က အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး စစ္ကိုင္းတိုင္းကေတာ့ လိုေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂ သိန္းေက်ာ္နဲ႔ ဒုတိယအမ်ားဆုံးျဖစ္ပါတယ္။

Source-ဒီဗြီဘီ