အရိုး အထူးကုေဆး႐ုံႀကီး(ခုတင္-၅၀၀)၊ မႏၲေလးမွ ေဆး႐ုံအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာၾကည္လြင္ ႏွင့္ ဌာနခြဲစာေရး ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦး(ယခု ဦးစီးအရာရွိ (အုပ္ခ်ဳပ္/စီမံ)၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ကုသေရးဦးစီးဌာန) တို႔အေပၚ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္လွစ္ အေရးယူလုိက္ေၾကာင္းသိရသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ အရိုးအထူးကုေဆး႐ုံႀကီး(ကုတင္ ၅၀၀)မွ ေဆး႐ုံအုပ္ႀကီး ဦးၾကည္လြင္ ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ရာထူးတာဝန္မ်ားကို အလြဲသုံးစားျပဳ၍ ေဆး႐ုံအတြင္း လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္ တင္ဒါလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ အျမတ္ထုတ္ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားရွာေနျခင္းအား အေရးယူေပးပါရန္ ဤေကာ္မရွင္သို႔ တိုင္ၾကားခဲ့သည္ဟု အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ကဆိုသည္။

တိုင္ၾကားစာအရ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းစစ္ေဆးခဲ့ရာ အရိုးအထူးကုေဆး႐ုံႀကီး (ခုတင္-၅၀၀)၊ မႏၲေလးမွ ေဆး႐ုံအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာၾကည္လြင္ သည္ အရိုးအထူးကုေဆး႐ုံဝင္းအတြင္း ယာဥ္ရပ္နားခ ေကာက္ခံေရး လုပ္ငန္း တင္ဒါေခၚယူျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တင္ဒါရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟုဆိုကာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တင္ဒါရရွိေရးအတြက္ လုပ္ငန္းရွင္ ႏွစ္ဦးထံမွ ေငြက်ပ္ သိန္း(၃၀)စီ စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္ သိန္း(၆၀)ကိုလည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုႏွစ္ တင္ဒါရရွိေရးအတြက္ လုပ္ငန္းရွင္ ႏွစ္ဦးထံမွ ေငြက်ပ္ သိန္း(၄၀)စီ စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္ သိန္း(၈၀)ကို လည္းေကာင္း၊ စုစုေပါင္းေငြက်ပ္သိန္း ၁၄၀ ကို တံစိုး လက္ေဆာင္အျဖစ္ လက္ခံရယူခဲ့ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္က ဆိုသည္။

ယင္းအတြက္ ေဆး႐ုံအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာၾကည္လြင္ အေပၚ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆ အရ အေရးယူေၾကာင္း သိရသည္။ယင္းအျပင္ ဌာနခြဲစာေရး ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦး(ယခု ဦးစီးအရာရွိ (အုပ္ခ်ဳပ္/စီမံ)၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ကုသေရးဦးစီးဌာန)သည္ အရိုးအထူးကု ေဆး႐ုံႀကီးဝင္းအတြင္း စက္ဘီး/ ဆိုင္ကယ္အပ္ႏွံခေကာက္ခံျခင္း လုပ္ငန္းေနရာႏွစ္ခုအတြက္ ၂၀၁၇-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တင္ဒါရရွိေရး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟုဆိုကာ ေငြက်ပ္ (၂)သိန္းကို လည္းေကာင္း၊ တင္ဒါေကာ္မတီဝင္မ်ားအား ကန္ေတာ့ရန္ဟုဆိုကာ ေငြက်ပ္(၃)သိန္းကို လည္းေကာင္း၊ တင္ဒါေအာင္ျမင္သူထံမွ ေငြက်ပ္ (၇)သိန္းခန္႔တန္ဖိုးရွိ Camera ႏွင့္ Laptop တို႔ကိုလည္းေကာင္း တံစိုးလက္ေဆာင္အျဖစ္ လက္ခံရယူခဲ့ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္က ဆိုသည္။

ယင္းအတြက္ ဌာနခြဲစာေရး ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦး(ယခု ဦးစီးအရာရွိ (အုပ္ခ်ဳပ္/စီမံ)၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ကုသေရးဦးစီးဌာန)အေပၚ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၇ အရ အေရးယူသည္ဟု ဆိုသည္။မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ အမွတ္(၁၁)နယ္ေျမရဲစခန္း၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ တြင္ ၂၀-၁၂-၂၀၁၉ ရက္ေန႔၌ ပထမသတင္းေပးတိုင္ၾကားခ်က္ ဖြင့္လွစ္၍ တရားစြဲဆို အေရးယူနိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ဟုဆိုသည္။

Source-သတင္းတမန္