ဒီဇင္ ဘာ ၁၄ရက္ ၂၀၁၉ ေန႔လည္ပိုင္းက ျမင္းျခံၿမိဳ႕မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာင္းႀကီး မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္…….

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာင္း မီးေဘး သင့္ရာတြင္ မီးမခေသာ ထူးျခားအံ့ဘြယ္ သပၸယ္ၾကည္ညိဳစရာ ေရႊေရာင္တဝင္းဝင္း အလင္းေဆာင္ေနေသာ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ားျမတ္မ်ား အမ်ားျပည္သူ ဖူးေမၽွာ္နိုင္ရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္။တဆက္ထဲမွာဘဲ…..

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာင္း မီးေဘးသင့္ပစၥည္းမ်ားစြဲထဲမွ ထူးျခားစြာ ေတြ႕ရွိေသာ တစ္ေပခန႔္ရွိ အံဝွက္ ေသတၱာေလး ကၽြန္ုပ္ ေတြ႕ရွိၿပီး ဖြင့္ၾကည့္ရာ ဓာတ္ေတာ္ – ၅.မ်ိဳးႏွင့္ .6 လကၼခန႔္ရွိ ေဆးေထာင္: သံစုံ ဂ်ေပြ႕ႏွင့္ ယြင္ ဆရာေတာ္ႀကီး၏….

လက္ေရးမူ မွတ္တန္း မွတ္ရာမ်ား ပီပီသသ ရွင္းလင္းစြာ ေတြ႕ရွိရသည္အတိုင္း အမ်ားျပည္သူ ဖူးေမၽွာ္နိုင္ရန္ တင္ျပလိုက္ပါသည္ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ လက္ေရးမူအရ ေလးအိမ္တန္းရြာ မဟုပ္ဘဲ ေျမႏူေပၚေက်းရြာဟု သိရွိရပါသည္။ခန္႔မွန္း သက္တန္း ၁၅၀ ႏွင့္ ၂၀၀ ၾကား ရွိနိုင္ပါသည္။

Bo Thet

Wai Lin