ကြၽန္ေတာ္တို ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ေျမေပၚေျမေအာက္ သယံဇာတေတြ ေပါႂကြယ္ဝတဲ့ ႏိုင္ငံပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေက်ာက္သံပတၱျမား၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕၊ ေရနံ၊ ေ႐ႊ၊ စိန္၊ ပုလဲစသျဖင့္ သဘာဝကေပးထားတဲ့ အဖိုးတန္အရင္းအျမစ္ေတြ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ မနည္းမေနပါ။

ခုလည္းပဲ မႏၲေလးရဲ႕ ေျမာက္ဘက္မွာ ေ႐ႊေၾကာအသစ္တစ္ခုေပၚလာတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အေသးအႀကီးကေတာ့ ေသခ်ာစစ္ေဆးၿပီးမွပဲ သိရမွာပါ။

ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ေဒသခံေတြ တူးၾကဆြၾက ေ႐ႊက်င္ၾကလို႔ သိရပါတယ္။

မႏၲေလး မတၱာလမ္းအတိုင္းလိုက္သြားမယ္ဆိုရင္ လမ္းတစ္ဝက္ေလာက္မွာ ေက်ာက္တံတား႐ြာ အဲဒီကေနအေပၚကို ေထာင္တက္သြားရင္ ကင္း႐ြာ အဲဒီ႐ြာကေန အေရွ႕ဘက္စြန္းစြန္းကို နာရီဝက္ေလာက္သြားရင္ ေရာက္ၿပီလို႔ သိရပါတယ္။

ေဒသခံေတြလက္ရွိတူးေနၾကေပမဲ့ ဒါကတရားဝင္မဟုတ္ဘူးလို႔လည္း သိရပါတယ္။

မွန္ပါတယ္ ေျမေပၚေျမေအာက္ သယံဇာတဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြ မပိုင္ပါဘူး။

အစိုးရက ပိုင္ဆိုင္ၿပီး တိုင္းျပည္အတြက္ အက်ိဳးရွိေအာင္ အသုံးခ်ၾကတာပါ။

ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ပါေစ ခုလို ေ႐ႊေၾကာတစ္ခုေတြ႕တယ္ဆိုတာ ဝမ္းသာစရာပါ။

ပရိသတ္ႀကီးတို႔လည္း ဗဟုသုတရေအာင္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပလိုက္တာပါ။