ဇာတ္ ပါဠိေတာ္ တြင္ ပါ ရွိေသာ မိန္းမ ပ်က္ အ ဂၤါ (၂၅) ခ်က္

အိမ္ ေထာင္သည္ ဘ၀တြင္ ေယာက်္ား မိန္းမ နွစ္ဦးတုိ႔ မကြဲ ကြာေအာင္ ဘယ္လုိ ျပဳမႈ ေနထုိင္ ရမလဲလုိ႔ ေမးထားတဲ့ ေမးခြန္းကုိ မိန္းမသား ဘက္က မိန္းမပ်က္ အဂၤါမ်ားမွေရွာင္ၾကဥ္ နိုင္ၿပီး ေယာက်္ားသား ဘက္ကလည္း မိမိ ဇနီးမယားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ကာ သတိေပး ျပင္ဆင္ေပးႏုိင္ဖုိ႔ မိန္းမသားမ်ား ေရွာင္ၾကဥ္ရမဲ့ အခ်က္ အလက္ေတြကုိ ေရးေပး လုိက္ပါတယ္။ ၁။ လင္ေယာက်္ား အရပ္တစ္ပါးသြားတာကုိ ခ်ီးမြမ္းတတ္ျခင္း။ ၂။ အရပ္ေ၀းသြားေသာ လင္ေယာက်္ားအား အမွတ္မရတတ္ျခင္း။ ၃။ လင္ျပန္ေရာက္လာသည္ကုိ မႏွစ္သက္ျခင္း။ ၄။ လင္ေယာက်္ား ဂုဏ္ေက်းဇူးမဲ့ေအာင္ ေျပာဆုိတတ္ျခင္း။ ၅။ လင္ေယာက်္ားအေပၚတြင္ ခ်ီးမြမ္းစကား မေျပာဆုိတတ္ျခင္း။ ၆။ လင္ေယာက်္ားအေပၚတြင္ အက်ိဳးမဲ့ကုိသာ ျပဳတတ္ျခင္း။ […]

ျမန္မာေတြ ၏ ့ရာဇဝင္ ထဲ က အရိႏၵမာလွံ ဘယ္ မွာ ရွိေန သ လဲ ?

ျမန္မာရာဇဝင္တြင္ အရိႏၵမာလွံတံအေၾကာင္း မၾကာခဏ ေတြ႔ရတတ္သည္။ နားလည္သေလာက္ အရိႏၵမာက တန္ခိုးႀကီးေသာလွံတံ ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးေသာ မင္းမ်ားသာ အရိႏၵမာလွံတံကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရ႐ွိခဲ့ၾကသည္။ အရိႏၵမာလွံတံ ပိုင္႐ွင္က သိၾကားမင္း ျဖစ္သည္။ သိၾကားမင္းက အရိႏၵမာလွံတံကို အေျခအေနအရၾကည့္၍ ေပးအပ္တတ္သည္။ သိၾကားမင္းသည္ ျမန္မာဘုရင္မ်ားႏွင့္ နီးနီးစပ္စပ္ ႐ွိေနသည္ကေတာ့ ေသခ်ာသည္။ ျမန္မာ့႐ိုးရာ ၃၇ မင္းနတ္မ်ားထဲတြင္ သိၾကားမင္းက နံပါတ္ ၁.ေနရာက ပါဝင္သည္။ သိၾကားမင္းသည္ ဘီစီ ၆၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ဒဂုန္၌နန္းတက္ခဲ့သည့္ ဒဂုန္မင္းဆက္၏ ၃၂ ဆက္ေျမာက္ဘုရင္ ဥကၠလာပမင္းႀကီး၏ ခမည္းေတာ္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ သိၾကားမင္းႏွင့္ ၾကင္ယာေတာ္ မယ္လမုတို႔မွ ဥကၠလာပမင္းႀကီးကို ဖြားျမင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ တည္စဥ္ကလည္း သိၾကားမင္းသည္ […]

အီတလီနိုင္ငံ က ေျကာက္မက္ ဖြယ္ ေျမေ အာက္ သ ခ်ဳိင္းျကီး

အီတလီႏိုင္ငံ ပါလာမိုအရပ္ေဒသရွိ ကပူခ်င္ေျမေအာက္ သခ်ိဳင္းႀကီးသည္ သတၱိေကာင္းသည့္ ခရီးသြားမ်ား လက္လြတ္မခံသင့္သည့္ေနရာျဖစ္သည္။ အေလာင္းေပါင္း ရွစ္ေထာင္ေက်ာ္ျဖင့္ျပည့္ေနသည့္ ယင္းေနရာကို ခရီးသြားမ်ားအတြက္ဖြင့္လွစ္ထားသည္။ မံမီလုပ္ထားသည့္ အဆိုပါအေလာင္းမ်ားထဲတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ မင္းမ်ိဳးမင္းႏြယ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးမ်ားပါဝင္သည္။ မံမီအေလာင္းမ်ားကို နံရံမ်ားတြင္ တန္းစီခ်ိတ္ျပထားသျဖင့္ အဆိုပါျမင္ကြင္းသည္ အသည္းထိတ္ဖြယ္ျဖစ္ေနေတာ့သည္။ ထိုေနရာတြင္ ၁၅၉၉ ခုႏွစ္က ျမႇဳပ္ႏွံခံခဲ့ရသည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသည္ ယင္းေနရာတြင္ ပထဦးဆုံးျမႇဳပ္ႏွံခံခဲ့ရသူျဖစ္သည္။ သက္တမ္းႏွစ္ ၄၀၀ ခန္႔ရွိသည့္ယင္း႐ုပ္အေလာင္းက အဝင္၀တြင္ ဧည့္သည္မ်ားကို ေစာင့္ႀကိဳေနသည္။ ယခင္ကမူ ယင္းေနရာတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကိုသာ ျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္သူမ်ားကပါ ၎တို႔၏ ကြယ္လြန္သူေဆြမ်ိဳးမ်ားကိုျ မႇဳပ္ႏွံခြင့္ရရန္ ေတာင္းဆိုလာသည္။ သို႔မွသာ ၎တို႔ခ်စ္ခင္ရသူမ်ားကို လာၾကည့္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ၎တို႔က ထို သို႔ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုေနရာတြင္ ၾကာရွည္ခံေစရန္ေဆးစိမ္ထားသည့္အေလာင္းမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနေတာ့သည္။ […]

ကိုယ္ေ ပ်ာက္ တိုက္ေ လယာဉ္တစ္ စီး စစ္ သေဘၤာေပၚ ဆင္း သက္ႏုိ င္ခဲ့ေ ၾကာင္း အေမရိကန္ေရတပ္ ေၾကညာ

ပစိဖိတ္ သမုဒၵရာထဲတြင္ F-35 ကိုယ္ေပ်ာက္ တိုက္ေလယာဉ္တစ္စီး သေဘၤာေပၚ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဆင္းသက္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္ ေရတပ္က ေၾကညာခဲ့သည္။ ေရဒါစနစ္ကို ေရွာင္ကြင္းႏုိင္သည့္ ကိုယ္ေပ်ာက္စြမ္းရည္ ပါရွိၿပီး ကမာၻေပၚတြင္ နည္းပညာပိုင္း ေခတ္အမီဆံုး တိုက္ေလယာဉ္ တစ္မ်ိဳးအျဖစ္ တင္စားခံရသည့္ F-35 တစ္စီးသည္ USS Wasp ကမ္းတိုက္ တိုက္ခိုက္ေရး ေရယာဉ္ ကုန္းပတ္ေပၚ ေအာင္ျမင္စြာ ဆင္းသက္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ F-35မ်ားတြင္ မ်ိဳးကြဲသံုးခုရွိၿပီး ယခုေလယာဉ္မွာ မရိန္းတပ္ဖြဲ႕သံုး ေဒါင္လုိက္ အတက္အဆင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ F-35B အမ်ိဳးအစား ျဖစ္သည္။ USS Waspႏွင့္ F-35Bတစ္စီး၏ အတြဲအဖက္သည္ ေရတပ္ႏွင့္ မရိန္းတပ္ဖြဲ႕၏ စစ္ေရးစြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္မႈေတြ အလြန္ ထင္ရွားသည့္ နည္းပညာ ျမႇင့္တင္မႈ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ […]

စာေ တြ ခိုး ခ် တာ မ်ား လုိ႔ အတြင္း ခံ တစ္ထည္တည္း နဲ႔ စာေမး ပြဲေျဖ ရ တဲ့ အိႏၵိယ စစ္တပ္

စာသင္ေက်ာင္းေတြ၊ သင္တန္းေတြနဲ႔ အျခားဘာသာရပ္အလုိက္ သင္တန္းေက်ာင္းေတြမွာ က်င္းပျပဳ လုပ္တဲ့ အရည္အခ်င္းစစ္ စာ ေမးပြဲေတြမွာ ေျဖဆုိသူေတြရဲ႕ ၾသခ်ရေလာက္ေအာင္ဆန္းျပားၿပီး ထူးျခားတဲ့ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုေသာ စာခိုးခ်နည္းေပါင္းမ်ားစြာေတြ က စာေမးပြဲခန္းေစာင့္ဝန္ ထမ္းနဲ႔ စစ္ေဆးသူေတြကုိ အရူးလုပ္သလုိ ျဖစ္ေစကာ မသမာမႈနဲ႔ ေျဖဆုိေအာင္ျမင္မႈေတြရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီ့အတြက္ေၾကာင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံစစ္တပ္က အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ တစ္ခုအတြက္ ဝင္ေရာက္ေျဖ ဆုိၾကမယ့္ စစ္သားရဲေဘာ္ အေယာက္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ အတြင္းခံေဘာင္းဘီတစ္ ထည္မွလြဲၿပီး တစ္ကုိယ္ လံုးခၽြတ္ေစကာ ကြင္းျပင္က်ယ္ႀကီးမွာ ေျဖဆုိေစခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ခႏၶာကုိယ္အႏွံ႕နဲ႔ အတြင္းခံအဝတ္အစားေတြမွာ ခိုးလ်ိဳသယ္ေဆာင္ လာတဲ့ စာတုိေပစေတြ၊ အေရျပားေပၚေရးျခစ္ျခင္း ေတြအတြက္ စစ္ ေဆးႏုိင္ဖုိ႔ကုိ ဒီလုိမ်ိဳးျပဳလုပ္ခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သတင္းစာမ်က္ႏွာေတြေပၚ ထြက္ရွိ လာတဲ့ ဓာတ္ပံုေတြမွာဆုိရင္ ေျဖဆုိတဲ့စစ္သားေတြ က […]

နယ္စပ္ မွာ ျမန္မာ စစ္တပ္ က ေနာက္ တစ္ႀကိမ္ ထပ္ ၿပီး အသင့္ေ နရာ ယူ ထားေျကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ ရွ္ေျပာ

ျမန္မာနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္မွာ ျမန္မာဘက္က တပ္ေတြ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္ၿပီး အသင့္ေနရာ ယူထားၾကျပန္ၿပီလို႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္က ေျပာပါတယ္။ တမ္ဘရူ နယ္စပ္မွာ ျမန္မာတပ္ဖြဲ႔အင္အား အမ်ားအျပား ခ်ထားလာတဲ့အတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္မ်ဥ္း တ၀ိုက္မွာ ေရာက္ရွိေနၾကတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္က ထြက္ေျပးလာသူေတြ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ေနၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ သူတို႔ကို နယ္စပ္မ်ဥ္းကေန ထြက္ခြာဖို႔ ျမန္မာဘက္ သတိေပးထားပါတယ္။ တနလၤာေန႔ မနက္ကေတာ့ ျမန္မာနယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ကင္းလွည့္ေနတာေတြ႕ရတယ္လို႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ အႀကီးအကဲ က ေျပာပါတယ္။ ဒီအတြင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္မ်ဥ္းမွာ ေရာက္ရွိေနၾကသူေတြရဲ႕ လံုၿခံဳေရး စိုးရိမ္မိေၾကာင္း ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ား ဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရံုး UNHCR က ေျပာပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း […]

ကေလးေ မြးႏိုင္ေ တာ့ မယ့္ လိင္ စက္႐ုပ္

စပိန္ႏိုင္ငံက စက္႐ုပ္နည္းပညာအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တဲ့ Synthea Amatus ကတီထြင္လိုက္တဲ့ Samantha အမည္ရတဲ့ လိင္စက္႐ုပ္အေၾကာင္း ၾကားဖူးသလားဗ်? သူမက လိင္စက္႐ုပ္တစ္႐ုပ္သာမကပဲ Artificial Intelligent နဲ႔ အထူးျပဳလုပ္ထားတာေၾကာင့္ လိင္နဲ႔ဆိုင္တဲ့ ဟာသေတြေျပာနိုင္တဲ့အျပင္ အေတြးအေခၚပိုင္းဆိုင္ရာေတြကိုလည္း ေဆြးေႏြးႏိုင္တဲ့စြမ္းရည္လည္း ရွိပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ Samantha ကို လိင္စက္႐ုပ္တစ္႐ုပ္အျဖစ္ကေန မိသားစုစက္႐ုပ္အျဖစ္ကို အၿပီးကူးေျပာင္းေပးၿပီး သူမ ကိုယ္ပိုင္မိသားစုတစ္ခုရရွိႏိုင္ဖို႔ မိခင္တစ္ေယာက္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးေတာ့မွာပါ။ တီထြင္သူ Sergei Santos က “ကၽြန္ေတာ္ သူတို႔ကို ကိုယ္၀န္လြယ္ဖို႔ တီထြင္နိုင္ပါတယ္။ ဒါက သိပ္မခက္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္လည္း စက္႐ုပ္တစ္႐ုပ္နဲ႔အတူ ကေလးတစ္ေယာက္ ေမြးခ်င္ပါတယ္” လို႔ The Sun သတင္းဌာန နဲ႔ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုမွာ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ Santos က စက္႐ုပ္နွင့္ လိင္ဆက္ဆံမႈရွိတာကို […]

သင့္ ကို မိန္းကေလးေ တြ သိေ စခ် င္ ဆံုး အ ရာ ၁၀ ခု

မိန္းမေတြဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို မေျပာရပဲ သူတို႔စိတ္ကို အလိုလို သိေစခ်င္ၾကပါတယ္။ ဒါမျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆိုေတာ့ အနည္းဆံုး သူတို႔အေၾကာင္းကိုေတာ့ သိေနေစခ်င္ၾကပါေသးတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ သူတို႔စိတ္ထဲ ဘယ္လို႐ွိလဲ ဆိုတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပါတ္ဝန္းက်င္က မိန္းကေလး မိတ္ေဆြေတြနဲ႔ ရည္းစားေတြကို ေမးၾကည့္ခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ေျပာတဲ့အထဲက အေျပာမ်ားဆံုး အရာ ၁၀ ခုကို ေဖာ္ျပလိုက္ရပါတယ္။ ၁၀. မိန္းကေလးေတြ အထင္ႀကီးေအာင္ မႀကိဳးစားပါနဲ႔ သင္ မိန္းကေလးေတြကို အထင္ႀကီးေအာင္ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သင့္သူငယ္ခ်င္းေတြကို အထင္ႀကီးေစတဲ့ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဆဲတာ၊ ရန္ျဖစ္တာ၊ အရက္ အမ်ားႀကီးေသာက္ႏိုင္တာ၊ သင့္သူငယ္ခ်င္းေယာက္်ားေတြ ၾကားထဲမွာေတာ့ အဲဒါက အထင္ႀကီးစရာပါ။ ဒါေပမယ့္ မိန္းကေလးေတြကေတာ့ သင့္ကို လူမိုက္တစ္ေယာက္လို႔ ထင္သြားၾကပါလိမ့္မယ္။ ၉. မိန္းကေလးေတြဟာ သူတို႔ေျခေထာက္ေတြကို […]

မိလႅာ ကၽြင္း ထဲျပဳတ္ က်ၿပီး နတ္ ရြာ စံ သြားေ သာ ဘုရ င္ႏွင့္ ထူးထူး ဆန္းဆန္း ကံေတာ္ ကုန္ သြားေ သာ ဘုရင္မ်ား

စေကာ့တလန္ ဘုရင္ Alexander III ဟာ သူ႔ဇနီးနဲ႔ ပါတီတခုကို သြားခဲ့ပါတယ္။ လမ္းမွာ သူ႔ျမင္းက ထိန္းမရျဖစ္ၿပီး ျပဳတ္က်ကာ ဇက္ႀကိဳးေသခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရင္ William II ဟာလဲ အမဲလိုက္ထြက္ခ်ိန္မွာ သူ႔သားျဖစ္သူ William The Conquer လဲ သူ႔သူငယ္ခ်င္းနဲက အမဲလိုက္ခဲ့ပါတယ္။သူ႔သားက သူ႔အေဖ့ကို သာမာန္မုဆိုးထင္ၿပီး သူတို႔လိုက္မယ့္ သားေကာင္ေတြကို ဖမ္းေနတယ္ဆိုကာ ေခ်ာင္းၿပီး ပစ္သတ္လိုက္ပါတယ္။ဘုရင္လဲ သူ႔သားရဲ့ မဆင္မျခင္အျပဳမွု ေၾကာင့္ ဇာတ္သိမ္းသြားပါတယ္။ George V ဆိုတဲ့ ဘုရင္ဟာေတာ့ အဆုတ္မေကာင္းပဲ အိပ္ရာထဲ လဲေနတာျဖစ္ပါတယ္။သူ႔ကို ကုတဲ့ ဆရာဝန္က ေမာ္ဖင္းနဲ႔ ကိုကင္းမွားထိုးေပးလိုက္လို႔ မေသသင့္ပဲ ေသသြားတာျဖစ္ပါတယ္။ စေကာ့တလန္ ဘုရင္ျဖစ္တဲ့ James II ဟာ သူ႔ရဲ့ […]

ႏ်ဴ ကလီးယား လက္နက္ေတြကို ျဖဳတ္သိမ္း မယ္ လို႔ ေျမာက္ကိုရီးယားေျပာ

ေျမာက္ကိုရီးယားဟာ သူ႕ရဲ႕လုံၿခဳံေရးကို အာမခံမယ္ဆိုရင္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရးအစီအစဥ္ကို ေဆြးေႏြးဖို႔ သေဘာတူလိုက္ၿပီလို႔ ေတာင္ကိုးရီးယားဘက္က ေျပာပါတယ္။ ေျမာက္ကိုရီးယားဟာ အေမရိကန္နဲ႔လည္း ေတြ႕ဆုံဖို႔ ဆႏၵရွိေနၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပေနစဥ္အတြင္း မစ္ဆိုင္းဒုံး စမ္းသပ္တာေတြ မလုပ္ဘူးလို႔ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္မ္ဂ်ဳံအြန္းက ေျပာတဲ့အေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားဘက္က ေျပာပါတယ္။ ေတာင္နဲ႔ ေျမာက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္မွာ ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတ မြန္းေဂ်အင္းနဲ႔ လာမယ့္လက်ရင္ ေတြ႕ဆုံဖို႔လည္း ကင္မ္ဂ်ဳံအြန္းက သေဘာတူခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီလို ေတြ႕တဲ့အခါ ႏွစ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြအၾကား ဆယ္စုႏွစ္တခုေက်ာ္အတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေတြ႕ဆုံမႈ ျဖစ္လာမွာပါ။ Credit – BBC နျူကလီးယား ဖြုတ်မယ်လို့ မြောက်ကိုရီးယားပြော မြောက်ကိုရီးယားဟာ သူ့ရဲ့လုံခြုံရေးကို အာမခံမယ်ဆိုရင် နျူကလီးယားလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းရေးအစီအစဉ်ကို ဆွေးနွေးဖို့ သဘောတူလိုက်ပြီလို့ တောင်ကိုးရီးယားဘက်က ပြောပါတယ်။ မြောက်ကိုရီးယားဟာ […]