လာမယ့္ ဧ ၿပီ ၃ ရက္သည္ မြတ္စလင္တို့ ကို အျပစ္ဒဏ္ေပးေန႔ျဖစ္ မည္ ဟူ ၍ အဂၤလန္ တြင္ စာမ်ား ေပးပို႔ မႈျဖစ္

အဂၤလန္က အနည္းဆုံးအသိုင္းအ၀န္း ေျခာက္ခုက လူေတြဆီကို စာအိတ္ျဖဴမွာ ဒုတိယတန္းတံဆိပ္ေခါင္းကပ္လို႔ အမည္မတပ္ထားတဲ့ စာေတြ ခုစေနတနဂၤေႏြက ေရာက္လာပါတယ္။စာထဲပါတာက အမုန္းတရားအျပည့္နဲ႔ သတင္းေပးခ်က္ေတြျဖစ္ၿပီး တပ္လွန္႔သတိေပးခ်က္ေတြ ျဖစ္တာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားတန္ျပန္အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းေရးက ဆင္းၿပီး စစ္ေဆးရတဲ့အထိ ျဖစ္ေစပါတယ္။

စာထဲမွာ ေပးထားတဲ့ သတင္းကေတာ့ ဧၿပီ ၃ ရက္ဟာ မြတ္စလင္ အျပစ္ဒဏ္ေပးေန႔ ျဖစ္မယ္ဆိုထားၿပီး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေပၚ တည္လ်က္ ရမွတ္နဲ႔ အမွတ္ေပးခ်ီးျမွင့္မယ္လို႔ သတင္းစကားပါးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။မြတ္စလင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးရဲ႕ ေခါင္းျမီးၿခံဳကို ခၽြတ္ပစ္လွ်င္ ၂၅ မွတ္၊ မြတ္စလင္တစ္ဦးကို သတ္လွ်င္ အမွတ္ ၅၀၀ နဲ႔ ဗလီတစ္ခုကို ဗုံးခြဲရင္ အမွတ္ ၁၀၀၀ ရမွတ္ရမယ္လို႔ ဆိုထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ခုလို စာမ်ား ေပးပို႔လာတာေၾကာင့္ ၿဗိတိန္ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ႏိုးႏုိးၾကားၾကား ရွိေနၾကဖို႔ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရဲတပ္ဖြဲ႔က သတိေပးထားပါတယ္။ ျဖစ္ရပ္အေပၚလည္း တန္ျပန္အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔က စုံစမ္းစစ္ေဆးလ်က္ ရွိေနပါတယ္။ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးရာဇ၀တ္မႈေတြကို စုံစမ္းတဲ့ Tell Mama အဖြဲ႔ကေတာ့ မလိုလားအပ္တဲ့ လႈံ႕ေဆာ္မႈအျဖစ္ ရဲနဲ႔ လက္တြဲစုံစမ္းေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ စာေတြမွာ အက္စစ္နဲ႔ တိုက္ခုိက္ရန္နဲ႔ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ တိုက္တြန္းထားတဲ့ ဒီစာေတြဟာ ရွက္ဖီးအျပင္ဖက္က ေပးပို႔ပုံရေၾကာင္းလည္း Tell Mama အဖြဲ႔က ဆိုပါတယ္။

“ႏိုင္ငံတြင္းမွာ ေၾကာက္လန္႔မႈေတြ ျဖစ္ေပၚေစတဲ့ ကိစၥရပ္ပဲ။ လူေတြက ေမးလာၾကၿပီ။ သူတို႔ လုံၿခံဳရဲ႕လား၊ ကေလးေတြ အျပင္မွာ ကစားေနတာ စိတ္ခ်ရရဲ႕လားလို႔ ေမးေနၾကတယ္။ ကၽြန္မတို႔က စိတ္ေအးေအးထားဖို႔ ႏွစ္သိမ့္ေနပါတယ္။”ဟု Tell Mama ရဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး အမ္မန္အက္တာက ေျပာပါတယ္။

ခု စာမ်ားမွာ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ဥေရာပအျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ား၊ လူနည္းစုမ်ားနဲ႔ မြတ္စလင္လူဦးေရတို႔အေပၚ သက္ေရာက္တဲ့ မလိုလားမုန္းထားမႈမ်ား ျဖစ္ပုံရသည္။

“ၿဗိတိန္မြတ္စလင္ေတြအေနနဲ႔ တိုက္ခိုက္မႈေတြ၊ အလြဲသုံးစားမႈကို ေၾကာက္ရြံ႕မႈမရွိဘဲ ေနထိုင္ႏုိင္ရမယ္။ အမုန္းတရား ျဖန္႔သူေတြကို ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အင္အားမွာ အရာရာကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္။”ဟု ပါလီမန္အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဆာဂ်စ္ဂ်ာဗစ္က ေျပာပါတယ္။

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွာ ၂၀၁၁ သန္းေခါင္စာရင္းအရ မြတ္စလင္ဦးေရဟာ လူဦးေရရဲ႕ ၄ ဒႆမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္း ေက်ာ္ေက်ာ္ သိသိသာသာ တိုးလာၿပီး ၂ ဒႆမ ၇ သန္းနီးပါးရွိေနတာဟာ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္က ၁ ဒႆမ ၅၅ သန္းနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ႏုိင္ပါတယ္။ မြတ္စလင္အမ်ားစုဟာလည္း အဂၤလန္နဲ႔ ေ၀လ္ျပည္နယ္တို႔မွာ အမ်ားစုေနထုိင္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

The New York Times

Writer_ ေမာင္သံဆင့္ ( Daily Hot News )

Post Author: Shwe Wiki