ဘဂၤါလီ ၆၅၀၀ တြင္ ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕၏ သားသမီးမ်ား ပါဝင္

ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး လူေနထိုင္ခြင့္မရွိသည့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ နီးေသာနယ္ေျမတြင္) ေရာက္ရွိေနထိုင္ေနေသာ ဘဂၤါလီ ၆၅၀၀ တြင္ ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕၏ သားသမီးမ်ား ပါဝင္ေနသည္ဟု သတင္းရရွိထားေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္က က်င္းပသည့္ မ႑ိဳင္ေလးရပ္ ေတြ႔ဆံုပြဲ ေခတၱနားခ်ိန္တြင္ မီဒီယာမ်ားက ဘဂၤါလီ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လက္ခံေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္အေပၚ ေမးျမန္းရာတြင္ ၎က အထက္ပါအတိုင္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ရွိ ျမန္မာဘက္ျခမ္းႏွင့္ နီးသည့္ေနရာတြင္ ေနထိုင္ေနေသာ ဘဂၤါလီ ၆၅၀၀ တြင္ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔အစည္းဝင္မ်ား ပါဝင္သည္ကို သတင္းရထားသျဖင့္ ၎တို႔ကို စာရင္းမ်ား ေကာက္ယူၿပီး အၾကမ္းဖက္စာရင္း ၁၃၀၀ တြင္ ပါ မပါ ျပန္စိစစ္ေနေၾကာင္း၊ ယင္းဒုကၡသည္မ်ားတြင္ ARSA ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းအခ်ိဳ႕၏ သားသမီးမ်ား ပါဝင္ေနသည္ဟု သတင္းရထားေၾကာင္း၊ လူေနထိုင္ခြင့္မရွိသည့္ အဆိုပါေနရာတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ဘဂၤါလီ ၆၅၀၀ ကို အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ားကို ေထာက္ပံ့ကူညီမႈေပးေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္က လံုၿခံဳေရးအရ ေဆာင္႐ြက္လာလွ်င္ ႏိုင္ငံတကာဖိအား ထပ္တိုးလာေစရန္ ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားသည္။

“ဒီအဖြဲ႔ေတြကို စာရင္းေကာက္မယ္၊ သူတို႔ရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြ ရၿပီဆိုရင္ အၾကမ္းဖက္သမား ပါ မပါကို ကၽြန္ေတာ္ စိစစ္မယ္၊ ျပန္ပိုမယ့္ ၈၀၀၀ က သီးျခားျဖစ္တယ္။ ဒါကိုလည္း လဝက စာရင္းနဲ႔ တိုက္စစ္မယ္”ဟု ၎ကဆိုသည္။

ဘဂၤါလီ ၆၅၀၀ ေနထိုင္သည့္ေနရာသည္ No Man’s Land (ပဋိပကၡေၾကာင့္ လူေနထိုင္ခြင့္မရွိသည့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ၾကားေနရာ) ျဖစ္သျဖင့္ ယင္းဧရိယာအတြင္း မည္သူမွ် ေနထိုင္ခြင့္ မရွိေၾကာင္း၊ ၎တားျမစ္ေျမကို ဝင္ေရာက္ေနထိုင္ျခင္းမွာ ဥပေဒႏွင့္ ညီၫႊတ္မႈမရွိသျဖင့္ NGO အဖြဲ႔ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို အသိေပးေနရေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး သတင္းထုတ္ျပန္ေရး ေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

Ref : The Voice

Post Author: Shwe Wiki