လူသားေ တြ ရဲ ့သမုိင္းထဲ က ဘီလူးၾကီးေတြ အေၾကာင္းး

ကြၽန္ေတာ္ငယ္ငယ္က တစ္ျခားကေလးငယ္မ်ားေဆာ့တတ္သလို မေဆာ့တတ္ပါ။ စာမဖတ္ေသာ အ႐ြယ္တြင္ လူႀကီးမ်ားေျပာျပေသာပုံျပင္မ်ားကို စိတ္ဝင္တစားဖတ္ေလ့ရွိပါသည္။ စာဖတ္တတ္ ေသာအ႐ြယ္ေရာက္ေသာအခါ ကာတြန္းမ်ား ပုံျပင္စာအုပ္မ်ားကိုဖတ္ခဲ့ပါသည္။

စာကို ကြၽမ္းက်င္စြာ ဖတ္တတ္ေသာ ငါးတန္းအ႐ြယ္သို႔ေရာက္ေသာအခါ ဇာတ္ႀကီးဆယ္ဘြဲ႕စာအုပ္ ကိုစတင္လွန္ၾကည့္ၿပီး ဘီလူး႐ုပ္မ်ားပါဝင္ေသာ ရာမယဏဇာတ္ကို အလြန္သေဘာက် ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လွ်ာရွည္တတ္ေသာ ကြၽန္ေတာ္မွာ ထိုဇာတ္ေတာ္ႀကီး ထဲမွအမည္မ်ားကို နားမလည္ခဲ့ပါ။

အိမ္မွလူႀကီးမ်ားမွာလည္း အေမးအျမန္းထူေသာ ကြၽန္ေတာ္ကို စိတ္ရွည္စြာရွင္း မျပၾကပါ။ ထိုအခါ ကြၽန္ေတာ္သည္ စိတ္ေကာက္ေလေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဖိုးက ရာမႏွင့္ဒသဂီရိ အေၾကာင္းကို ပုံျပင္သဖြယ္ ကြၽန္ေတာ့္ကိုေျပာျပပါေတာ့သည္။

အဖိုးေျပာျပသည္ကို အက်ဥ္း႐ုံးေဖာ္ျပရလွ်င္ ဒသဂီရိသည္ ေခါင္းဆယ္လုံးရွိၿပီး အလြန္ရက္စက္ တတ္ေသာဘီလူးမင္း ျဖစ္သည္။ သီတာေဒဝီမင္းသမီးေလး၏ ၾကင္ရာေတာ္ေ႐ြးေလးတင္ပြဲမွာ ေလးမတင္ႏိုင္ ေသာေၾကာင့္ ရာမမင္းသားကိုရံႈးခဲ့ပါသည္။

ထိုအခါ ဒသဂီရိ ဘီလူးမင္းသည္ သူ၏ညီမေတာ္ကို သမင္ေယာင္ေဆာင္ေစလွ်က္ ရာမမင္းသားကိုမ်က္စိလွည့္ၿပီး သီတာေဒဝီကို ရေအာင္ခိုးယူခဲ့ပါ သည္။ ထို႔ေနာက္ရာမမင္းသားႏွင့္ဒသဂီရိဘီလူးတို႔ စစ္ျဖစ္ၿပီး ဒသဂီရိဘီလူး စစ္ရႈံးၿပီး မယ္သီတာ ႏွင့္ မိမိအသက္ပါဆုံးရႈံးခဲ့ပါသည္။

ထိုစဥ္အခါက ကြၽန္ေတာ္သည္ ဒသဂီရိ စစ္ရႈံးၿပီး မယ္သီတာႏွင့္ သူ၏အသက္ဆုံးရႈံးရသည္ကို သိလွ်င္ အလြန္ေပ်ာ္မိပါသည္။

ေခါင္းဆယ္လုံးရွိေသာ အလြန္ရက္စက္တတ္ေသာ သူတစ္ပါး၏ ၾကင္ယာေတာ္ကိုခိုးယူခဲ့ေသာ ေဒါသအလြန္ႀကီးေသာ ဒသဂီရိ ထိုဘီလူးမင္းကိုအလြန္မုန္းတီးမိသည္မွာ ငယ္စဥ္အခါထဲကျဖစ္ပါ သည္။ ထိုအေၾကာင္းရာ မ်ားသည္ အေတာ္မ်ားမ်ားေသာလူမ်ား သိထားခဲ့သည့္ ဒသဂီရိ ဘီလူးမင္း၏အေၾကာင္း အရာမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။

ငယ္စဥ္အခါထဲက မုန္းတီးခဲ့မႈ႕သည္ ဆရာခ်စ္ဦးညိဳ၏ လကၤာဒီပခ်စ္သူ ဆိုေသာဝတၱဳကို မဖတ္မီ ေန႔အထိျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ လကၤာဒီပခ်စ္သူ ကိုဖတ္ၿပီးေသာအခါ ကြၽန္ေတာ့္အျမင္မ်ားလုံး၀ ကိုေျပာင္းလဲသြားခဲ့ပါသည္။

ဒသဂီရိ သည္ဘီလူးမဟုတ္ခဲ့သလို ေခါင္းဆယ္လုံးလဲ မရွိခဲ့ပါ။ ပဗၺတ ေတာင္ဆယ္လုံးေပၚတြင္ မင္းမူလွ်က္ရွိေသာ ေႁမြဆိုး ႏွင့္ ခေၾသၤ့ဆိုးမ်ားကိုေအာင္ႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေတာင္ဆယ္လုံး၏ အရွင္သခင္ ဒသဂီရိ ဆိုေသာဘြဲ႕ထူးကို ရာဝဏ ဆိုေသာ လူစြမ္းေကာင္းမွ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ပါသည္။

ေတာင္ဆယ္လုံးကို လြယ္လင့္တစ္ကူ ေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ခဲ့ေပ။ စဥ္းစားညာဏ္ လက္႐ုံးအား တို႔၏ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္မႈ႕တို႔ေၾကာင့္ ေတာင္ဆယ္လုံးတိုက္ပြဲတြင္ ေအာင္ျမင္ၿပီး ျဒာဝီဒိယန္ မ်ိဳးႏြယ္စုတို႔၏ သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္အျဖစ္သို႔ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။

ဒသဂီရိ ဘုရင္မင္းျမတ္လက္ထက္တြင္ လကၤာဒီပ နယ္နိမိတ္အာဏာစက္သည္ က်ယ္ျပန႔္လာခဲ့သည္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားသည္ ဒသဂီရိဘုရင္မင္းျမတ္၏ သစၥာေတာ္ခံနယ္သားမ်ား ျဖစ္လာသည္။ ျဒာဝီဒိယန္ မ်ိဳးႏြယ္စု တို႔၏ အာဏာစက္သည္ အထြတ္အထိပ္သို႔ေရာက္ရွိခဲ့ပါ သည္။

ဒသဂီရိ ဘုရင္မင္းျမတ္သည္ စမ္းေခ်ာင္းထဲမွ သီတာေဒဝီ မင္းသမီး၏ ေ႐ႊ႐ုပ္ပုံလႊာကိုျမင္ ၿပီးစြဲလမ္းခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၾကင္ယာေ႐ြးေလးတင္ပြဲသို႔ ရန္သူမ်ားရွိေသာ နယ္နိမိတ္ထဲကို တစ္ပါးထဲ သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ပါသည္။ အဠစႏၷာေလးေတာ္ကို ႂကြခ်ီႏိုင္ၿပီး ေလးညိဳ႕ကိုမတင္ ႏိုင္ခဲ့ေပ။

သီတာေဒဝီ၏ ၾကင္ယာေ႐ြးေလးတင္ပြဲသို႔တက္ေရာက္လာခဲ့ေသာ မည္သည့္ဘုရင္မွ် ထိုကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ ရာမမင္းသား ႏွင့္ လကၡဏာမင္းသား တို႔သည္ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ကူညီၿပီး ေလးေတာ္ကိုမ ေလးညိဳ႕ကိုတင္ၿပီး ျမႇားေတာ္ကိုျပစ္ႏိုင္ခဲ့ပါ သည္။ ဒသဂီရိမင္း ေလးတင္ပြဲတြင္ ရႈံးခဲ့ပါသည္။

သီတာေဒဝီကို ခ်စ္ႀကိဳက္သည့္အတြက္ သမင္မ်ားကိုလိုသလို ခိုင္းေစႏိုင္ေသာ အစြမ္းအစရွိသည့္ ညီမေတာ္ တရိဂမၻီ၊ ေတာေတာင္မ်ားကိုလိုသလို အသုံးခ်ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ ဦးႀကီးေတာ္မာရဇၨ တို႔၏ အကူအညီႏွင့္ သီတာေဒဝီ ကိုရေအာင္ေဆာင္က်ဥ္းႏိုင္ခဲ့သည္။ သီတာေဒဝီကို နန္းေတာ္တြင္ ထားေသာအခါတြင္ ဒသဂီရိမင္း သည္ လက္ဖ်ားႏွင့္ေတာင္ မထိခဲ့ပါ။

သက္ဦးဆံပိုင္ ဘုရင္တစ္ပါး ျဖစ္လင့္ကစား သီတာေဒဝီ ကိုမတရား သိမ္းပိုက္ျခင္းမျပဳလုပ္ခဲ့ေပ။ မယ္သီတာမင္းသမီး၏ခ်စ္ျခင္းကိုသာလိုလားခဲ့သည္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကိုတန္ဖိုးထားခဲ့သည္။ ေယာက်္ား ေကာင္းတို႔တြင္ရွိအပ္ေသာ ကိုယ္က်င့္တရားတို႔ ႏွင့္ျပည့္စုံေသာ မင္းေကာင္းမင္းျမတ္ျဖစ္ပါ သည္။

ေနာက္ဆုံး ရာမမင္းသား ႏွင့္ ဒသဂီရိမင္းတို႔ စစ္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ရာမမင္းသား၏ ျမႇားခ်က္ထိမွန္ၿပီး ဒသဂီရိမင္း နတ္႐ြာစံခဲ့ပါသည္။ ေသအံမူးမူးတြင္ မယ္သီတာကိုသူစေတြ႕ခဲ့ေသာ စမ္းေခ်ာင္း ေလး၏ေဘးတြင္ ျမႇပ္ႏွံဖို႔အမိန႔္ေပးခဲ့ပါသည္။ သူ၏အခ်စ္မ်ားကို ေသဆုံးခ်ိန္ထိ သယ္ယူသြားခဲ့ပါသည္။ အခ်စ္ေၾကာင့္ဒသဂီရိမင္းသည္ကမာၻေလာကရဲ႕ရာဇဝင္တစ္ေလွ်ာက္မွာ ရက္စက္မႈ႕ ျပယုဂ္အျဖစ္တည္တံ့ေနပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္ လကၤာဒီပခ်စ္သူ ကိုဖတ္ၿပီးေသာအခါ ဝမ္းနည္းစြာခံစားရပါသည္။ ကိုခ်စ္တဲ့လူကို ဆုံးရံႈးခဲ့ၿပီး အသက္ႏွင့္ ထီးနန္းကိုပါဆုံးရႈံးခဲ့ေသာ ဒသဂီရိကို လူအမ်ားက ဘာေၾကာင့္မုန္းတီးရသနည္း ဟုေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ပါသည္။ အမွန္ဆိုလွ်င္ သူသည္ မင္းေကာင္း မင္းျမတ္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ မိမိတိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးေအာင္တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပး ခဲ့ပါသည္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအတြက္အားလုံးကိုစြန႔္လြတ္ခဲ့ပါသည္။

တကယ္တမ္းဆိုလွ်င္ ဒသဂီရိမင္းသည္ စစ္ဘုရင္ျဖစ္လင့္ကစား ႏူးညံ့ေသာႏွလုံးသားပိုင္ရွင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါသည္။ သူ၏အခ်စ္ေၾကာင့္အားလုံး၏ အျမင္တြင္ အဓၶမဝါဒီ ဗီလိန္ႀကီးျဖစ္ေနသည္မွာေတာ့အလြန္ ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းလွပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္သမိုင္းအေၾကာင္းလဲသိသူတစ္ေယာက္ မဟုတ္ သလိုစာေရးဆရာတစ္ေယာက္လဲမဟုတ္ပါ။

ထို႔ေၾကာင့္ကြၽန္ေတာ့္အျမင္မ်ားမွာ မွားခ်င္လွ်င္လဲ မွားလိမ့္မည္။ ကြၽန္ေတာ့စိတ္ထဲတြင္ယုံၾကည္သည္မွာေတာ့ ဒသဂီရိမင္းသည္ မင္းေကာင္း မင္းျမတ္ျဖစ္ၿပီးခ်စ္ျခင္းေမတၱာကိုတန္ဖိုးထားေလးစား တတ္ေသာမင္းတစ္ပါးျဖစ္သည္ ဟုသာယုံ ၾကည္ မိပါသည္။ ထို႔ေနာက္ကြၽန္ေတာ္ ဆုေတာင္းလိုက္သည္က မည္သူမွ် ဒသမင္း လိုမျဖစ္ၾကပါေစႏွင့္ဟု……

ဗမာေတြရဲ႕ အယူအဆမွာ ဘီလူးဆိုလိုက္ရင္ ေရွးေဟာင္း ရာဇဝင္ဇတ္လမ္းမ်ားထဲမွ အစြယ္ရွိ လူသားစား တတ္သည့္ ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ သတၱဝါေကာင္ႀကီးမ်ားဟု ယုံၾကည္ၾက၏၊ ထိုဘီ လူးႀကီး မ်ားသည္ လူသားမ်ားထက္ အဆမတန္ႀကီးမားၾကသည္ဟူ၏။ ဗမာျပည္တြင္ကား ဘုရား ေက်ာင္း ကံမ်ားရဲ႕ ေရွ႕ေနရာ တြင္ အေစာင့္အေနျဖင့္ ထုလုပ္ထားၾကသည္ကို ျမင္ေတြ႕ ရပါလိမ့္မည္။

ထူးဆန္းသည္ မွာ မိမိတို႔တႏိုင္ငံတည္းသာ ယုံၾကည္ေနသည္မဟုတ္… ႏိုင္ငံတကာေရွးေဟာင္း သမိုင္း မွတ္တမ္း မ်ားမွာလည္း ဘီလူး ကဲ့သို႔အသြင္ဆန္းက်ယ္ေသာ အေကာင္ႀကီးမ်ား၏ အေၾကာင္းအား ေရးသား ေဖၚျပထားၾကပါသည္။

ယခုအခါ ရာဇဝင္ထဲက လူသား ဘီလူး မ်ား အမွန္တကယ္ ရွိမရွိကိုမူ ..သက္ေသျပႏိုင္ရန္ ေရွးေဟာင္း အခ်က္အလက္မ်ားေဖၚထုတ္ေနသည့္ သမိုင္းပညာရွင္မ်ားက က်ိဳးသားရွာေဖြခဲ့ၾကရာမွာ… အဆိုပါဘီလူးအမ်ိဳးႏြယ္ ရွိခဲ့ေၾကာင္း သက္ ေသအေထာက္အထားမ်ား အမ်ားအျပား ျပသႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။

သမိုင္းပညာရွင္မ်ား က ဘီလူးႀကီးမ်ား၏ ႐ုပ္ႂကြင္းမ်ားအား ရွာေဖြတူးေဖၚေတြ႕ရွိသည့္ အခါ အလြန္အံ့ၾသ ဖြယ္ရာ ရာဇဝင္မ်ားထဲမွအတိုင္းပင္ အမွန္တကယ္ ဘီလူးႀကီးမ်ား သက္ရွိထင္ရွားရွိခဲ့ပုံကို ေတြ႕ျမင္ရၿပီ။

Related image

Related image

Related image

Related image

Post Author: Shwe Wiki