ေဂါ ဂ်ဲၿမိဳ႕တြင္ ကို႐ိုနာ၁၉ ကူးစက္ေရာဂါ လူနာ ပထမဦးဆုံး စတင္ ေတြ႕ရွိ။ ျမန္မာျပည္အပါအဝင္ ၃ႏိုင္ငံ သြားခဲ့ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃ ရက္ မနက္ပိုင္း ေဂါဂ်ဲၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ မစၥတာ ေျဗာင္းဂြာန္ယုန္းက ေဂါဂ်ဲၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္ေနတဲ့ အသက္ ၃၄ ႏွစ္ အ႐ြယ္ရွိ ကုိရီးယား အမ်ိဳးသမီး တဦး ကို႐ိုနာ ေရာဂါ ကူးစက္ခံေနရေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ အဆိုပါ ကိုရီးယား အမ်ိဳးသမီးဟာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္နဲ႔ ၁၄ ရက္တို႔မွာ မေလးရွားႏိုင္တြင္ ေနထိုင္ကာ ခရီး လွည့္လည္သြားလာခဲ့ပါတယ္။

မေလးရွားႏိုင္ငံမွာ ခရီးသြားလာၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဝင္ေရာက္ၿပီး ၃ရက္ခန႔္ လွည့္လည္ကာ ခရီးသြားလာခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၃ ရက္တာ ခရီးသြားလာခဲ့ၿပီး ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံကို ထြက္ခြာခဲ့ပါတယ္။ ဗီယက္နမ္ ေလဆိပ္တြင္ ဗီယက္နမ္ေလေၾကာင္းကို ေျပာင္းစီးကာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈ ရက္ နံနက္ ၇နာရီအခ်ိန္တြင္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ဂေယာင္ဆန္ ေတာင္ပိုင္းျပည္နယ္ ကင္မဲ( ကင္မ္ဟဲ) အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ကို ဆိုက္ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။ကိုရီးယားကို ဝင္ေရာက္လာၿပီး ေဂါဂ်ဲၿမိဳ႕ ေနအိမ္တြင္ ေနထိုင္ေနစဥ္ ၃ ရက္ေျမာက္ေန႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္မွာ ေခ်ာင္းဆိုးလာသျဖင့္ ဒဲဝူး ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ ေဆးစစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္။

ကေန႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃ ရက္ နံနက္ ေစာေစာပိုင္းမွာ ကို႐ိုနာ ေရာဂါရွိေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ဂေယာင္ဆန္ ေတာင္ပိုင္းျပည္နယ္ မာဆန္ ေဆး႐ုံႀကီးကို ခ်က္ျခင္း ပို႔ေဆာင္ကာ ေဆးကုသမႈ ခံယူခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိအေျခအေနမွာ မာဆန္ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ ေကာင္းမြန္စြာ ေဆးကုသမႈခံယူခဲ့သျဖင့္ တျခား ေရာဂါ လကၡဏာမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားျခင္း မရွိေတာ့ပဲ က်န္းမာေရး အေျခအေန ေကာင္းမြန္လာေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က ေျပာပါတယ္။ေဂါဂ်ဲၿမိဳ႕တြင္လည္း သက္ႀကီး ႐ြယ္အိုမ်ား ကူညီ ေထာက္ပံ့ေရးဌာနမ်ားနဲ႔ လူသြားလူလာမ်ားတဲ့ ေနရာမ်ားကို ပိုးသတ္ေဆးရည္မ်ားကို ျဖန္းကာ ကို႐ိုနာ ေရာဂါ ဆက္လက္ မျဖစ္ပြားေစရန္အတြက္ အထူး ႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါတယ္။

အထက္ပါ သတင္းနဲ႔ ဓာတ္ပုံမ်ားကို ကိုရီးယား အင္တာနက္ သတင္းမ်ားက ကူးယူကာ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆိုထားပါတယ္။

From ေဇာ္မိုးေအာင္ (ကိုရီးယား) Facebook