ထို င္းနိုင္ငံ ဖိစႏုလို႔ ခရိုင္ က်န္ေထာင္ ၿမိဳ႕က ကားလုပ္ငန္းရွင္ သူေဌး နဲ႔ သူ႔မိသားစု၀င္ ေလးဦးဟာ အုပ္စုလိုက္ အဆုံးစီရင္သတ္ေသသြားခဲ့ၾကတာပါ။ေနအိမ္မွာေမြးထားတဲ့ ေခြးေျခာက္ေကာင္ကိုပါ အရင္ အဆုံးစီရင္သြားခဲ့ပါတယ္။

ထို င္းစီးပြားေရး က်ဆင္းလာမႈရဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲေတြမွာ လုပ္ငန္းရွင္ေတြဟာ ခ်က္ခ်င္းမြဲသြားခဲ့ၿပီး ေႂကြးေတြတင္ ႀကံရာမရျဖစ္ကာ ခုလို အဆုံးစီရင္သြားခဲ့ၾကတာပါ။

ယခုမိမိကိုယ္ အဆုံးစီရင္သြားတဲ့သူေဌးဟာ ဘတ္ေငြ၁၀သန္း ( က်ပ္သိန္း ၅၀၀၀ အေႂကြးတင္ေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။)

Credit SAW