လမ္း မေတာ္သံေဈးမီးႏွင့္မီးသတ္ကားကို လမ္းမဖယ္ၾကသည့္အျပင္ လမ္းလယ္ထိ ေဈးဗန္းခင္း ေဈးေရာင္းမပ်က္သည့္ ေဈးသည္ေတြ

လမ္းမေတာ္သံေစ်းမီးႏွင့္မီးသတ္ကားလာတာကိုမဖယ္ၾကတဲ့ေစ်းသည္

မီးေလာင္သည့္ေစ်းေပၚလူေတြ႕ပိတ္၍ အႏၱရယ္ႀကဳံေနၾကတယ္

ထိုေစ်းသည္ေတြ တခ်က္ပင္ကိုယ္ျခင္းမစာနာ စိုးရိမ္စိတ္ ပူပင္စိတ္ပင္မထား ေစ်းေရာင္းမပ်က္ ေစ်းဗန္းပင္မဖယ္

မိမိအပူႀကဳံေသာကႀကဳံ အႏၱရယ္ႀကဳံံမွ သူတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည္ဟ ုထင္ၾကသည့္ ေစ်းသည္မ်ား

ျမင္သည့္အတိုင္းlသူတို႔ႏွင့္မသက္ဆိုင္သည့္ပုံစံ..လမ္းလယ္ထိ ေစ်းဗန္းခင္း ေစ်းေရာင္းမပ်က္သည့္အျပင္ ေစ်းဗန္းမ်ားကိုပင္ မဖယ္ၾကတာအားလုံးျမင္ပါ

သက္ဆိုင္ရာ စည္ပင္ေတြလည္း ထိုေနရာတဝိုက္မွာရွိေနေတာ့လည္း တခြန္ပင္ဝင္မေျပာ မရွင္းေပးတာ သူတို႔နဲ႕မသက္ဆိုင္၍လား

တာဝန္မဲ့စြာေနေနၾကသည္လား ခင္မင္မူ႕ပ်က္ၾကမည္ကိုစိုးရိမ္းေနၾက၍လား

Credit Shwe Khit