အာ႐ွေ တာ္ဝင္ ေ႐ွ႕က TAXi အဖြဲ႔ကို အခ်ိဳ႕ေသာ ယဥ္ေမာင္းေတြ သိၾကမွာပါ ခရီးသယ္ ခ်ၿပီးတာနဲ႔ ဆဲဆိုရန္စကားေျပာၿပီး ေမာင္းထုပ္ေနတာ လာပို႔တိုင္းပါပဲ

မေန႔က 18.2.2020. 8နာရီဝန္းၾကင္ေလာက္မွာ စကားမ်ားၿပီး အဖြဲ႔လိုက္ ဝိုင္းထိုးၾကပါတယ္.

ရဲးကိုဖုန္းဆက္ေတာ့ ထြက္ေျပးကုန္တယ္ ရဲးလာေတာ့

မရိွေတာ့ဘူး

အဖြဲ႔နဲ႔ဆိုၿပီး အုပ္စုလိုက္ ၿမိဳလယ္ေခါင္မွာေသာင္းက်န္းေန တာ ဘယ္သူက ႐ွင္းလင္းေပးမွာလဲး? ?

မသိေသးေသာ သူမ်ားသိေအာင္တင္ျခင္းျဖစ္တယ္

လုပ္ေပးႏိုင္ေသာသူ ေတြ႔ခဲ့ရင္ ႐ွင္းလင္းေပးဖို႔လဲးေတာင္းဆို အပ္ပါသည္။ အမ်ားသိေအာင္ကူညီ၍ ႐ွယ္ ေပးပါရန္

Credit- Nay Thurain