တန ဂၤေႏြြ

စီးပြားေရးတြင္ ဆရာေကာင္းတို႔ိ၏ ကူညီမႈကိုိ အျပည့္အဝရရွိမည္။ ၿခံ၊ ေျမမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အက်ိဳးအျမတ္ရမည္။. လခစားဝန္ထမ္းေလွ်ာက္ထားသူမ်ား အခြင့္ေကာင္းမ်ားရလာမည္။ ေနရာေကာင္း၊ အလုပ္ေကာင္းမ်ား ရရွိမည္။ လုပ္ငန္း ႏွစ္မ်ိဳးကို ၿပိဳင္တူလုပ္ျဖစ္မည္။ စကားအေျပာအဆိုမ်ား မွားယြင္မည္။ စိတ္ေလာႀကီးစြာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမိ၊ လက္မွတ္ထိုး မိသျဖင့္ ျပႆနာျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ အခ်စ္ေဟာင္းမ်ား ေႂကြလြင့္ ေပ်ာက္ကြယ္ခ်ိန္ အခ်စ္သစ္မ်ား သည္ ဖူးသစ္ႏုကာ ထြက္ေပၚလာမည္။ အခ်စ္သစ္နဲ႕မိုးမျမင္၊ ေလမျမင္ခ်စ္ေနမိတတ္သည္။ က်န္းမာေရးတြင္ တြင္းေအာင္း သားမ်ားစားမိ တာေၾကာင့္ ကိုယ္ခႏၶာေပၚမွ အဖုအပိန႔္မ်ား ထြက္ေပၚလာနိုင္ပါသည္။

ေက်ာက္ကပ္ သိုိ႔မဟုတ္ မီးယပ္ႏွင့္ဓမၼတာ ေသြးမေပၚမႈ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ကိုိက္ခဲေဝဒနာမ်ား ခံစားရမည္။ အပူအေအးမမွ်တမႈေၾကာင့္ ေဝဒနာအခ်ိဳ႕ ျဖစ္ေပၚလာတတ္ သည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ အလုပ္ကိုယ္စီရႈပ္ေနသျဖင့္ မိသားစုကိစၥမ်ား လစ္ဟင္းေနမည္။ သားသမီးမ်ားအတြက္ ကုန္က်မႈမ်ား ေနမည္။ ပညာေရးတြင္ သင္တန္းအတြက္ေငြသြင္းထားလွ်င္ ဆုံးရႈံးလိမ့္မည္။ သင္တန္းခ်ိန္ မွာကိစၥတစ္ခုေပၚလာမႈေၾကာင့္ လြဲေခ်ာ္ရတတ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားဆရာေကာင္းမ်ား၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈေၾကာင့္ အားနည္းတဲ့ဘာသာရပ္ေတြ တိုးတတ္လာမည္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္္း ၅/၆/၈

အထူးေဟာ မိိတ္ေဆြေတြရဲ႕ အခက္အခဲေတြကို လိုက္ကူညီေနရမည္။

ယၾတာ သေဘၤာသီး ၆စိိပ္ဘုရားကပ္လႉဆုေတာင္းပါ။

တနလၤၤာ

ဒီကာလအတြင္း စီးပြားေရးတြင္ တစ္မိနစ္မွ် အနားမရေအာင္ အလုပ္မ်ားေနမည္။ အိိမ္အလုပ္ေရာ၊ အျပင္အလုပ္ပါ ၿပိဳင္တူေငြဝင္မည္။ အမ်ားမက္ေမာ၊ ဂုဏ္ယူဖြယ္ေကာင္းေသာ အလုပ္မ်ား ရရွိလုပ္ကိုင္ေနရမည္။ ႏႈတ္လြန္မႈမ်ား ေၾကာင့္ ေငြကုန္မ်ားမည္။ ဆရာမိဘမ်ား၏ အလုပ္မ်ားကို ကူညီလုပ္ကိုင္ေပးျဖစ္မည္။ အေဟာင္းပစၥည္းမ်ား ျပဳျပင္သုံးစြဲျဖစ္မည္။ ပညာေရးတြင္ ႏႈတ္အေျပာအင္တာဗ်ဴး မွတစ္ပါး အျခားပညာရပ္မ်ား လြယ္ကူစြာ သင္ယူျဖစ္မည္။ ပညာသင္ယူစရိတ္အတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေနမည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ ခ်စ္သူမ်ား ဝိုင္းဝိုင္းလည္ေနမည္။ အထက္စီးက စကားေျပာမိေသာေၾကာင့္ လက္ရွိခ်စ္သူစိတ္ေကာက္ေနမည္။

အခ်စ္ေရးကိစၥမ်ားကိုမိဘေတြကိုတိုင္ပင္ဖြင့္ဟနိုိင္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္မွ အလိုက္မသိ ဆူညံမႈမ်ားေၾကာင့္ ေခါင္းကိုက္၊ နားပူ၊ ေနာက္ေၾကာတတ္ ေရာဂါမ်ား ရရွိတတ္သည္။ ႏႈတ္ခမ္းအနာႏွင့္ အစာမေၾကေရာဂါမ်ားရရွိမည္။အိမ္ေထာင္ဖက္၏အလုပ္မွေငြမ်ားစြာရရွိတတ္ေသာ္လည္းအလုပ္ထဲျပန္ျမဳပ္ၿပီးသူဆီကေငြကေမွ်ာ္လင့္လို႔မရေပ။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ႏွင့္ ပက္သက္၍ လည္ေကာင္း၊ ေအာက္လက္ငယ္သားမ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍ လည္ေကာင္းေအာ္ဟစ္ေျပာဆိုေနျဖစ္မည္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၃/၅/၉

အထူးေဟာ အိမ္တြင္းေရးကိစၥေတြကိုမိမိိကဦးေဆာင္ေျဖရွင္းေနရမည္။

ယၾတာ စံပယ္ပန္းေလးေတြဘုရားမွာ ကပ္လႉေပးပါ။

အဂၤါ

ဒီကာလအတြင္း စီးပြားေရးတြင္္ အလုပ္သမားမ်ား တပည့္မ်ားေၾကာင့္ အလုပ္မ်ား ေႏွာင့္ေႏွးၾကန႔္ၾကာမည္။ ၎တို႔ အတြက္ အလြန္ေငြကုန္မ်ားမည္။ မလိုအပ္ဘဲ ေငြမ်ားစြာ ကုန္က်မည္။ လုပ္ငန္းသစ္မ်ား ေရွ႕ဆက္ေရး ကူညီမည့္သူမ်ားလည္း ေဝးေနသည္။ အစစအရာရာ ဉာဏ္သတိျဖင့္ ျပဳလုပ္ေနသင့္ခ်ိန္ပါ။လူငယ္မ်ားမိဘေတြကိုဆန႔္က်င္ဘက္ေတြႀကီး လုပ္ေန တတ္ပါတယ္။ လူႀကီးေတြရဲ႕ေစတနာကိုခ်ဳပ္ခ်ယ္တယ္၊ဖိအားေပးတယ္လို႔ထင္ေနတတ္ပါတယ္။ စက္ပစၥည္းတစ္ပတ္ရစ္မ်ား ဝယ္မယ္ဆို ရင္ေတာ့ ဒီကာလမွာနားလည္သူေတြကိုေမးၿပီးမွဝယ္ေစခ်င္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ အိမ္ေထာင္ဖက္ အတြက္ ပူပန္ရတတ္ ပါတယ္။

အိမ္ေထာင္ဘက္ရဲ႕အလုပ္အဆင္မေျပမႈ၊အိိမ္ေထာင္ဘက္ရဲ႕က်န္းမာေရးညံ့မႈေၾကာင့္မိမိကပါစိုးရိမ္ေနရတတ္ပါ တယ္။ အခ်စ္ေရးတြင္ ခ်စ္သူမရွိေသးသူမ်ားအတြက္ ခ်စ္ခြင့္ပန္ထားသူမ်ားဆီကေနအေျဖျပန္ရတတ္ပါ တယ္။ စိတ္ေကာက္ ေနတဲ့ ခ်စ္သူစုံတြဲမ်ားျပန္လည္အဆင္ေျပမႈေတြရလာမည္။ ပညာေရးတြင္ ႐ုတ္တရက္ ပညာေရးေျပာင္း ေ႐ႊ႕သင္ယူရတတ္ သည္။ ပညာသင္ရင္း ရန္ျပႆနာႀကဳံမည္။ ၾကည္ညိုေလးစား အားထားရေသာ ဆရာမ်ား ေနရာေျပာင္းေ႐ႊ႕ သြားရလိမ့္မည္။ က်န္းမာေရးတြင္ ေနရင္းထိုင္ရင္း ေဒါသထြက္ စိတ္‌ေသာကေရာက္ေနမည္။ စိတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ေရာဂါ ရမည္။ ႏွလုံးအား နည္းၿပီး ေမာပန္းေနရမည္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၃/၆/၄

အထူးေဟာ ေငြလာ‌ေခ်းတတ္သည္။ ခ်င့္ခ်ိိန္ၿပီးမွေပးပါ။

ယၾတာ ေရွာက္သီးသုပ္ၿပီး ဘုရားမွာကပ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္္

ဗုဒၶဟူး/ရာဟုု

ဒီကာလအတြင္း စီးပြားေရးတြင္ ေအာင္ျမင္မႈဆုလာဘ္မ်ား တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ဝင္ေရာက္လာခ်ိိန္ျဖစ္သည္။ ေကာင္း သတင္း ခ်ီးမြမ္းသံမ်ားလည္း ဆက္တိုက္ျဖစ္ေနရမည္။ သို႔ေသာ္ လက္မွတ္ေကာင္းႏွင့္ နာမည္ေကာင္းရေနေသာ္လည္း ေငြရမႈမွာ နည္းေန၏။ အက်ိဳးေဆာင္မႈႏွင့္ ရွယ္ယာလုပ္ငန္းမွ ေငြရမည္။ တပည့္မ်ားႏွင့္ သားသမီးမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရး အေႏွာက္အယွက္ႀကဳံမည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ အိမ္တြင္းေရးေၾကာင့္ စိတ္မေအးစရာျဖစ္မည္။ ခ်စ္သူ၏ နားလည္အလိုက္ သိမႈေၾကာင့္ သံေယာဇဥ္ပိုေနမိမည္။ ပညာေရးတြင္ လက္ေတြ႕ထက္ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈကို အားျပဳေနခ်ိန္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပညာရပ္မ်ားကို လိုက္စားရမည္။ တြက္စာပိုင္းပညာရပ္မ်ား သိသာစြာ တိုးတတ္လာမည္။

က်န္းမာေရးတြင္ ႏွလုံးေသြး ေၾကာက်ဥ္း၍ ေမာပန္းေနမည္ သိုိ႔မဟုတ္ ေခ်ာင္းဆိုး၊ ရင္ၾကပ္၊ ပန္းနာ ျဖစ္တတ္သည္။ကာယပင္ပန္းတဲ့ အလုပ္ေတြ အထူး ေရွာင္လိုက္ေစခ်င္ပါတယ္။ လူငယ္မ်ား အေသာက္အစား၊ အေပါင္းအသင္းမွားမႈေၾကာင့္ ရန္ျဖစ္ေသြးထြက္သံယို ႀကဳံရတတ္ သည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ အိမ္ေထာင္ဖက္၏ မာနတံခြန္သည္ တစ္အိမ္လုံး မိုးမႊန္ေနေအာင္ ၾကားေနရမည္။ သည္းခံနိုင္မွ အဆင္ေျပလိမ့္မယ္။ သားသမီးတို႔၏ ဝီရိယနည္းမႈေၾကာင့္ လင္မယား စကားမ်ားရမည္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၄/၅/၀

အထူးေဟာ မိတ္ေဆြေကာင္းေတြကို အထူးအားကိုးရမည္္။

ယၾတာ ဒံံေပါက္တစ္ပြဲ ဘုရားကပ္လႉလိုိက္ပါ။

ၾကာသပေတး

ဒီကာလအတြင္း အခြင့္အေရးမ်ား ေရာက္လာၿပီးမွ ျပႆနာမ်ား တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ေျဖရွင္းေနရမည္။ စက္ပစၥည္းမ်ား ျပဳျပင္ေနရျခင္းေၾကာင့္ ေငြကုန္မ်ားမည္။ နိုင္ငံရပ္ျခားႏွင့္ ပင္လယ္ေဒသရွိ မိတ္ေဆြမ်ား ထံမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရရွိမည္။ ေဆြမ်ိဳးအရင္းအျခာတို႔အား စီးပြားေရးအကူအညီ ေပးရတတ္သည္။ ယာဥ္၊ ကားတို႔အတြက္ ေငြကုန္မ်ားတတ္သည္။ ေဆာက္ လုပ္ေရး လုပ္ငန္းအတြက္ ေငြရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံခြင့္ ႀကဳံမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္ ျပႆနာ မၾကာခဏ ႀကဳံမည္။ အနည္းငယ္ေသာ ကိစၥတစ္ခုျဖင့္ အက်ယ္တဝင့္ ပုံႀကီးခ်ဲ့ေနရမည္။ ညားခါကဇနီးေမာင္ႏွံမ်ားဟန္းနီးမြမ္း ခရီးထြက္ေသာ္ ေကာင္း၏။ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားေၾကာင့္လည္း ျငင္းခုံရတတ္သည္။

အက်ိဳးေဆာင္ႏွင့္ ရွယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားလည္း မပါဝင္သင့္ေပ။ အခ်စ္ေရးတြင္ ခ်စ္သူႏွစ္ဦး ၿပိဳင္တူေတြ႕ရတတ္သည္။ မိိဘမ်ားေၾကာင့္ ငယ္႐ြယ္ေသာ ခ်စ္သူႏွင့္ လမ္းခြဲ ရတတ္သည္။ ခ်စ္သူ၏ အိမ္တြင္းေရးကို မပါဝင္မိေစရန္ သတိျပဳသင့္သည္။ ျပႆနာမ်ားနိုင္သည္။ ပညာေရးတြင္ ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ ပညာသင္ၾကားရတတ္သည္။ ပညာေရးအတြက္ ကူညီပံ့ပိုးမႈ မ်ားစြာရမည္။ က်န္းမာေရးတြင္ ဦးေခါင္း ကိုက္ခဲ မူးေဝေသာ ေရာဂါခံစားရတတ္သည္။ ရင္ဘက္နာ၊ အူအတတ္၊ ယားယံနာက်ဥ္တတ္သည္။ အားရွိေသာ အစားေကာင္းမ်ား စားေပးေစ ခ်င္ပါတယ္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၁/၅/၆

အထူးေဟာ လူမႈေရးကိိစၥေတြအတြက္လဲ အခ်ိန္ေပးေနရတတ္ပါတယ္။

ယၾတာ အရဟံဂုဏ္ေတာ္ကိုိနိုင္သေလာက္ပြားေနပါ။

ေသာၾကာ

ဒီကာလအတြင္း တရားမဝင္ေသာ အလုပ္မ်ားကို လုပ္မိသျဖင့္ တရားရင္ဆိုင္ရလိမ့္မည္။ အထူးသျဖင့္ ေလာင္းကစား ျဖင့္ စီးပြားရွာမႈမ်ားကိုိ သတိျပဳသင့္သည္။ ယာဥ္၊ ကား၊ စိန္၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ မိမိ၏အတတ္ပညာကို ထိေရာက္စြာ အသုံးခ်ခြင့္ရမည္။ သားသမီးတပည့္တို႔ထံမွ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ရရွိခံစားရမည္။ စီးပြားေရးႏွင့္စပ္ေသာ စကားမ်ား ေျပာမိေသာေၾကာင့္လည္း ေငြဝင္နိုင္သည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ ေဝးကြာေနေသာ ခ်စ္သူမ်ား လက္ေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိ လာမည္။ အနီးမွာ ခ်စ္သူရွိေနသူမ်ား ေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္ခရီးကို အတူတူ သြားျဖစ္မည္။ လက္ထပ္ဖို႔ကိစၥမ်ားကို တိုင္ပင္ ျဖစ္မည္။

ပညာေရးတြင္ သင္ယူၿပီး ပညာမ်ားကို မြမ္းမံျဖည့္စြက္သင္ယူျဖစ္မည္။ ငယ္ငယ္က မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားႏွင့္္ ပညာ ခ်င္းဖလွယ္ျဖစ္မည္။ အတက္ပညာမ်ားကို လက္ေတြ႕ အသုံးျပဳျဖစ္မည္။ ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ဆရာမ်ား ေရာက္ရွိလာၿပီး အကူအညီေပးၾကလိမ့္မည္။ က်န္းမာေရးတြင္ ေျခေထာက္အနာေပါက္တတ္သည္။ သို႔မဟုတ္ ေျခသလုံး အေၾကာတတ္မည္။ ေရခ်ိဳးမွားနိုင္၊ အေအးပတ္နိုင္သည္။ ေဆးစားလည္း မွားယြင္းမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ အိမ္ေထာင္ ဖက္ႏွင့္ မည္သည့္အရာမွ် အေပါက္အလမ္းမတည့္ ျဖစ္ေနမည္။ ဘာမွ် ဆိုးဆိုးေကာင္းေကာင္း တိုင္ပင္မရျဖစ္မည္

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၂/၆/၇

အထူးေဟာ က်န္းမာေရးအနည္းငယ္ဂ႐ုစိုက္ေပးပါ။

ယၾတာ တံခြန္ ၇လုံးဘုရားမွာလႉၿပီး ဆုုေတာင္းပါ။

စေန

ဒီကာလအတြင္း စီးပြားေရးတြင္ အလုပ္ႏွစ္ခုကို တစ္ၿပိဳင္တည္း ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ လုပ္ကိုင္ျဖစ္၍ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာ ရရွိလိမ့္မည္။ ယာဥ္၊ ကား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ေငြဝင္မည္။ ေနအိမ္ျပင္ဆင္မႈႏွင့္ ဝင္းနံရံ ခတ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္မိရင္ေတာ့မွန္းထားသည္ထက္ပိုမိုေငြသုံးစြဲရမည္။ဆရာမ်ားကိုတာဝန္ယူ၊ကတိေပးမိသည့္အတြက္ တာဝန္ မေက်မႈမ်ား ႀကဳံေတြ႕ေနရမည္။ နယ္ေဝးမွ သားသမီးမ်ားသည္စီးပြားေရးႏွင့္အတူ ေရာက္ရွိလာမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္ က်န္းမာေရး အနည္းငယ္ညံ့ေနမည္။ သို႔မဟုတ္ ရန္ျပႆနာမ်ား ႀကဳံေတြ႕ေနရမည္။ ငယ္ကအေၾကာင္းမ်ား ကို ျပန္ေျပာမိရင္း သူ႕ဘက္၊ ကိုယ့္ဘက္ ျငင္းခုံမိကာ ရန္ျဖစ္တတ္သည္။

သားသမီးမ်ားအတြက္လည္း ဂုဏ္ယူရတတ္သည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ အသက္ႀကီးသူကို ခ်စ္မိၿပီးမွ ျပႆနာႀကဳံရတတ္သည္။ စြပ္စြဲမႈမ်ိဳးစုံ ခံရတတ္သည္။ ပညာေရးတြင္ အတတ္ ပညာမ်ိဳးစုံကို တစ္ၿပိဳင္တည္း ေလ့လာသုေတသန ျပဳေနျဖစ္မည္။ ေခတ္မီေသာ ပညာရပ္မ်ားကို မိမိဘာသာ စာဖတ္ရင္း၊ အင္တာနက္သုံးရင္း သင္ယူေနျဖစ္မည္။ ပညာရပ္အသစ္မ်ားကိုသာ စိတ္ဝင္စားေနမည္။ က်န္းမာေရးတြင္ အသက္ႀကီးၿပီး ေလျဖန္းဖူးသူမ်ားသတိထားပါ။ေနာက္တစ္ႀကိမ္ျဖစ္တတ္သည္။ ပိုးမႊားအေသးစားမ်ား ကိုက္ခံရတတ္သည္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္္း ၁/၃/၇

အထူးေဟာ ထီဝါသနာပါရင္ ဒီအပတ္ထဲ ထီီထိုးပါ။

ယၾတာ အုန္းနို႔ေခါက္ဆြဲတစ္ပြဲ ေမြးေန႕နံနက္မွာ ဘုရားကပ္လႉလိုက္ပါ။

၇ရက္သားသမီးအေပါင္္း ေကာင္းေသာလိုအင္ဆႏၵေတြျပည့္ဝပါေစ

ဆရာၿငိိမ္းေအးလူ(ေဗဒင္သုေတသီ) 0977 5555 695(Viber) /09 44 5555 695