ဗစ္ တိုးရီးယားေလးအမႈ တရားမၽွတမႈ ရရွိေရးအတြက္ ျပည္သူေတြ ဆႏၵၿပ တိုက္ပြဲဝင္ေတာ့မည္ ဒီေန႔ ဒီအခ်ိန္မွာ (တခ်ိဳ႕)လူေတြအတြြက္ ေျပာင္းျပန္လွန္ပစ္သလို ျဖစ္သြားတဲ့ အျမင္တခု ရွိတယ္။

ဒါက ဘာလဲ ဆိုေတာ့ (လမ္းေပၚတက္ ဆႏၵျပတာဟာ အစိုးရကို အခက္ေတြ႕ေအာင္ လုပ္တာ) ဆိုတဲ့ အျမင္ပဲ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီ (တခ်ိဳ႕) လူေတြပဲ တခ်ိန္က ဆႏၵျပျခင္းဟာ သူရဲေကာင္း အလုပ္ လို႔ ျမင္ခဲ့ၾကဘူးတာ။

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဒီလို မျမင္ဘူး။ ဆႏၵျပျခင္းဟာ နိုင္ငံသားတဦးရဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ပဲ။ လြတ္လပ္ခြင့္ပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဒီလို လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ အဲဒီ နိုင္ငံရဲ့ တည္ဆဲဥပေဒကိုေတာ့ ေက်ာ္လို႔ မရဘူး။ တည္ဆဲဥပေဒနဲ႔ ညီညြတ္တယ္ဆိုရင္ ေက်ာင္းသားလည္း ျပခြင့္ ရွိတယ္။ အလုပ္သမားလည္း ျပခြင့္ ရွိတယ္ဒါေပမယ့္ အဲဒီလို ျပခြင့္ ရွိတယ္ ဆိုတာဟာ ဆႏၵျပေသာ အေၾကာင္းအရာတိုင္း မွန္ကန္တယ္လို႔ အဓိပၸါယ္မထြက္ပါဘူး။ ေက်ာင္းသားေတြ ဆႏၵျပခြင့္ ရွိတယ္ ဆိုတာနဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြ ဆႏၵျပတဲ့ အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္သင့္တယ္ ဆိုတာနဲ႔ မတူပါဘူး။ အေၾကာင္းအရာ ျပသင့္ မျပသင့္ဆိုတာက အစိုးရက ဆုံးျဖတ္လို႔ မရပဲ ျပည္သူ ဝန္းရံမႈနဲ႔သာ ဆုံးျဖတ္ရမွာပါ။ ျပည္သူ႔ေထာက္ခံမႈနဲ႔သာ ဆုံးျဖတ္ရမွာပါ။

တခုရွိတယ္၊ မည္သည့္ ဆႏၵျပျခင္းမဆို အၾကမ္းဖက္ျခင္းကိုေတာ့ ကူးသြားလို႔ မရဘူး။ ဒါကေတာ့ မလုပ္သင့္တဲ့ ကိစၥပဲ ျဖစ္ပါတယ္အခု ပုံကေတာ့ ခ်က္ေဘာက္မွာ ပို႔လာတဲ့ ပုံပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေထာက္ခံျခင္း၊ ကန႔္ကြက္ျခင္း မရွိပါ။ ဒီအတိုင္း ျပန္ျပတာပါပဲ။

သကၠမိုးညိဳ