1။ ကားျပန္ေရာင္းတာ နဲ႔ အခြန္႐ုံးကိုသတင္းပို႔ဖို႔ျပင္ပါ

2။ အခြန္စိမ္းကို ဝယ္သူကို မေပးလိုက္ပါနဲ႔ (အခြန္႐ုံးကိုျပရမွာမို႔)

3။ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ထားပါ (အခြန္႐ုံးကိုျပရမွာမို႔)

4။ ကားအုံနာဘုတ္နဲ႔ စာရြက္စာတမ္းေတြကို မိတၱဴ ၃ စုံ ကူးထားပါ (အခြန္႐ုံးကိုျပရမွာမို႔)

5။ ကားဓာတ္ပုံေရွ႕ေနာက္ဝဲ ဓာတ္ပုံရိုက္ထားပီးထုတ္ထားပါ (အခြန္႐ုံးကိုျပရမွာမို႔)

6။ အားလုံးစုံလ်င္ အခြန္႐ုံးသြားပီး ေရာင္းခ်ၿပီးေၾကာင္း သြားတင္ျပပါ။ အခြန္႐ုံးမွ ဝင(၈) အခြန္လြတ္စာရြက္ထုတ္ေပးပါလိမ့္မယ္

7။ ေနာက္ကားတစ္စီးဝယ္လ်င္ အခြန္႐ုံးမွ ထုတ္ထားေသာ ဝင(၈) အားျပလိုက္လ်င္ အခြန္မေပးေဆာင္ရေတာ့ဘဲ မိမိအမည္သို႔ အလြယ္တစ္ကူေျပာင္းလို႔ရပါမည္

8။ ကားေစ်းအတက္ အက်ေၾကာင့္ တန္ဘိုးျဖတ္ႏႈန္းထား တိုးလာလ်င္ ျမတ္စြန္းခဲ့ပါက အျမတ္ခြန္ေပးေဆာင္ရပါမည္

9။ ေငြျဖဴထုတ္ရာတြင္ အဆင္မေျပမႈ႔၊ ခက္ခဲမႈ႔ရွိပါက ျပည္တြင္းအခြန္ (႐ုံးခ်ဳပ္) ေနျပည္ေတာ္သို႔ တိုက္ရိုက္တိုင္ၾကားပါ

10။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က သိန္းတစ္ရာတန္ကားကို (3)သိန္းနဲ႔အခြန္ေဆာင္ထားတဲ့ အမ်ိဳးေတြ ကားေရာင္းပီးရင္ အထက္ပါ ကၽြန္ေတာ္ေျပာတာေတြ႕ လုပ္ဖို႔ မေမ့ၾကပါနဲ႔

ဒါမွ ေနာက္ထပ္ သိန္းတစ္ရာတန္ကားဝယ္မိလို႔ မိမိအမည္ ေျပာင္းခ်ိန္မွာ အခြန္ (15)သိန္း မေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း

ခရက္ဒစ္