ဗစ္ တိုးရီးယားလက္ရိွ အေျခအေန ၁- ေနျပည္ေတာ္ဒကၡိဏခရိုင္တရားရံုးက႕ဒီဇင္ဘာ၁၈ရက္ေန႕မွာ​ေအာင္ႀကီးကိုတရားရွင္လႊတ္လိုက္တဲ့ေနရာမွာကာလစည္းကမ္းကန္႕သတ္ခ်က္ရက္၆၀အတြင္းအမွဳကိုျပင္ဆင္ခ်က္နဲ႕ထပ္တက္လို႕ရတယ္လို႕ဆိုတာပါပါတယ္။ဆိုလိုတာက​​ေအာင္ႀကီးကိုလႊတ္တာကိုမေက်နပ္ရင္သက္ေသအေထာက္အထားအသစ္နဲ႕အမွဳကိုထပ္တက္လို႕ရတယ္လို႕ဆိုလိုတာပါဒီအတြက္ခရိုင္ဥပေဒရံုးနဲ႕အမွတ္(၁)မွဳခင္းတပ္ဖြဲ႕ကေနၿပီးေတာ့​ေအာင္ႀကီးကိုဆက္လက္စြဲဆိုဖို႕ျပင္ဆင္ခ်က္နဲ႕တိုင္းဥပေဒရံုးကိုတင္ခဲ့ၾကပါတယ္ဒါေပမယ့္တိုင္းဥပေဒရံုးကတရားရံုးရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာမွန္ကန္တယ္ဆိုၿပီး​ေအာင္ႀကီးကိုဆက္လက္စြဲဆိုခြင့္မျပဳေတာ့ပါဘူး။

၂-ဒါေၾကာင့္ဗစ္တိုးရီးယားအမွဳဟာအမွန္တရားမေပၚေပါက္ပဲ ဒီေန႕မွာ ၿပီးဆံုးသြားပါၿပီအမွဳုပီးဆံုးသြားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ တာ၀န္ယူမွဳတာ၀န္ခံမွဳရိွရမယ္ဆိုၿပီး​ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရံုးအေနနဲ႕ဆက္လက္​ေစာင့္ၾကည့္ေနစရာမလိုပဲတာ၀န္ယူမွဳ တာ၀န္ခံမွဳကိုစတင္​ေဆာင္ရြက္ဖို႕သင့္ပါၿပီ။အမွဳျဖစ္စဥ္တေလ်ာက္မွာအမ်ားျပည္သူသာမန္လူေတာင္ထင္သာျမင္သာရိွေနတဲ့ကိစၥရပ္ေတြကိုမ်က္ႏွာလႊဲခဲပစ္မလုပ္ဘူးလို႕ယံုၾကည္ပါတယ္။

၃-အမွဳျဖစ္စဥ္တေလ်ာက္မွာနစ္နာမွဳ ရိွခဲ့တဲ့​ေအာင္ႀကီးဟာ သူရဲ႕သိကၡာကိုျပန္လည္ရရိွခဲ့ေပမယ့္ဗစ္တိုးရီးယားေလးနဲ႕မိဘႏွစ္ပါးကေတာ့​ေအာက္ပါနစ္နာမွဳေတြကိုႀကံဳခဲ့ရပါတယ္။

​ေအာင္ႀကီးပါဆိုၿပီးတရားရံုးတင္ထားတဲ့တေလ်ာက္လံုးလစာမဲ့ခြင့္ယူၿပီးစိတ္ဆင္းရဲကိုယ္ဆင္းရဲနဲ႕အမွဳရင္ဆိုင္ခဲ့ရတယ္။(ခ) သမီးေလးညႊန္ျပတဲ့က်ဴးလြန္သူေတြကိုဗီဒီယိုရိုက္ၿပီးတရားရံုးကိုတင္သြင္းခဲ့လို႕တရားစြဲဆိုခံရတယ္။(ဂ)ရဲတပ္ဖြဲ႕သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွာသမီးေလး နာမည္နဲ႕မိဘေတြနာမည္ကိုထည့္သြင္း ေဖၚျပျခင္းခံရတယ္။ဒါတင္မကမိဘေနရပ္လိပ္စာအလုပ္အကိုင္ အားလံုးကိုရဲဇာနည္ေပ့ခ်္မွာထုတ္ေဖၚျခင္းခံရတယ္။(ဃ) ဒီလို ေတြခံခဲ့ရေပမယ့္အခုအခ်ိန္ကိုုပန္ၾကည့္ရင္သမီးေလးကို က်ဴးလြန္သူကိုလည္းမေဖၚထုတ္ႏိုင္တဲ့အျပင္အမွဳကလည္း​ေအာင္ႀကီး မဟုတ္ပါဘူး ဆိုတာနဲ႕တင္ျပီးသြားတယ္ဘယ္သူမွအမွဳမွန္ေပၚဖို႕တာ၀န္မခံဘူးသက္ေသခိုင္လံုရင္တရားထပ္စြဲဆိုတာမ်ိဳးပဲ ေျပာတယ္။

၄-ဒီေတာ့ဒီေလာက္နစ္နာမွဳေတြရိွေနတဲ့မိသားစုေလးအတြက္ တာ၀န္ရိွသူေတြတခ်က္ေလာက္ေတာ့ငဲ့ၾကည့္ၾကဖို႕​ေကာင္းၿပီ။ အမွန္တရား​ေပၚႏိုးနဲ႕အားထုတ္​ေလ်ာက္လွမ္းမိတာအရွက္တကြဲ အက်ိဳးနည္းဒံုရင္းနဲ႕အိမ္ျပန္ သမီးေလးေရကံကိုပဲပံုလိုက္ၾကပါစို႕ကြယ္ဆိုတာမ်ိဳးျဖစ္သြားခဲ့ရင္ရွက္ဖို႕​ေကာင္းတာကဒီမိသားစု မဟုတ္ပါဘူးျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး မ႑ိဳင္ႀကီး လူသိရွင္ၾကားအရွက္ကြဲတာပါ။

သကၠမိုးညိဳ FB