အိပ္မက္ ထဲမွာ သြားက်ိဳးတယ္လို႔ မက္ဖူးၾကမွာပါ။ ဒါဆို သတိထားေစာင့္ၾကည့္သင့္ပါတယ္။ ဒီလို အိပ္မက္ မက္ျခင္းက ေကာင္းတဲ့ နိမိတ္လကၡဏာေတြ မဟုတ္ပါဘူး။

ဒါဟာ သင့္အမ်ိဳး ထဲက သင့္သူငယ္ခ်င္းက သစၥာေဖာက္တဲ့ အဓိပၸာယ္ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ေၾကာင့္လဲ ေငြေၾကးအရႈပ္အရွင္းေတြ ရွင္းရတတ္တာျဖစ္ၿပီးေတာ့ သင့္ကို လူယုံတစ္ေယာက္က ေနာက္ေက်ာက ဓားနဲ႔ ထိုးတယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

အိပ္မက္ထဲမွာ ေနာက္က်ေနတတ္ပါတယ္။ သင္ဟာ ႐ုုံးကို ေက်ာင္းကို စာေမးပြဲခန္းကို ေနာက္က်တာမ်ိဳး မက္ဖူးပါလိမ့္မယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ သင့္ရဲ့ ႏွလုံးခုန္လဲ ျမန္ေနပါလိမ့္မယ္။

ဒီလို အေျခအေနမ်ိဳးၾကဳံရင္ သင္ဟာ အျပင္မွာ လုပ္ငန္းခြင္မွာ ျဖစ္ျဖစ္ သင့္ေက်ာင္းမွာျဖစ္ျဖစ္ သင့္ကို တိုက္ခိုက္ခ်င္သူရွိေနပါၿပီ။ ဒီလိုမွ မဟုတ္ရင္ သင္ရင္းႏွီးထားတာ အရႈံးေပၚတတ္ပါတယ္။

အိပ္မက္ထဲမွာ ျပဳတ္က်ရင္ အျပင္မွာ လန႔္နိုးတတ္ပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေရဓါတ္ကုန္ခမ္းျခင္း အေၾကာအားနည္းျခင္းေတြေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္တာျဖစ္ၿပီး တစုံတရာကို လွမ္းကိုင္ဖို႔ မမွီေအာင္ ျပဳတ္က်သြားသလိုပါပဲ။

အျပင္မွာလည္း သင့္ကို ေခ်ာက္ခ်ခ်င္သူ မ်ားေနတာျဖစ္ၿပီးေတာ့ သင့္ရဲ့ တက္လမ္းကို ပိတ္ပင္နိုင္ၾကပါတယ္။ ဒီလို အေျခအေနမ်ိဳးမွာ ဘာလုပ္လုပ္အဆင္မေျပမႈမ်ိဳး ၾကဳံရတတ္တာေတြ႕ပါလိမ့္မယ္။

အိပ္မက္ထဲမွာ အေကာင္းဆုံး အိပ္မက္ကေတာ့ ေလေပၚပ်ံသန္းျခင္းပါပဲ။ ေလေပၚမွာ ေလဟုန္စီးရသလို ခံစားရတာ အရမ္းေကာင္းပါတယ္။ ဒီလို အိပ္မက္မက္ရင္ လက္ေတြ႕ဘဝမွာ အရမ္းေကာင္းပါတယ္။ သင့္မွာ အခက္အခဲရွိရင္ အကုန္ေျပလည္တတ္ၿပီး နာမည္ႀကီးတာ ေအာင္ျမင္မႈရတာမ်ိဳး ၾကဳံရတတ္ပါတယ္။

အိပ္မက္ထဲမွာ စိတ္ဖိစီးမႈ အေကာင္းဆုံးအိပ္မက္ကေတာ့ စာေမးပြဲေျဖရတာပါပဲ။ သင္ဟာ ဆယ္တန္းၿပီးသည့္တိုင္ ျပန္ေျဖေနရတာျဖစ္ၿပီး ဘယ္လိုမွ ျငင္းပယ္မရတဲ့ အေျခအေနေတြျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ဒီလိုျဖစ္ရင္္ ေကာင္းတဲ့အခ်က္ကေတာ့ အျပင္မွာ ေကာင္းမြန္တဲ့ အလုပ္ကိုင္သစ္တစ္ခုေတြ႕ျခင္း ရာထူးတိုးျခင္းမ်ိဳးေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ သင့္ကို လာေရာက္အပ္ႏွံေတြလည္း ရတတ္ပါတယ္။

အိပ္မက္ထဲမွာ တစ္ခါတေလ ေအာ္မရတာ ၾကဳံဖူးမွာပါ။ ဒီအေျခအေနမွာ သင္ဟာ အခက္အခဲ ၾကဳံေနပါတယ္။ သင္ေအာ္ေပမယ့္ သူခိုးဆိုတဲ့ အသံေတာင္ မထြက္လာပါဘူး။

ဒါဟာ သင့္ကို ေဒါသထြက္ေစပါတယ္။ ဒီလို အိပ္မက္မက္ရင္ မိသားစုျပႆနာတက္နိုင္ပါတယ္။ သင့္ရဲ့ အႀကီးေတြရဲ့ ျပႆနာျဖစ္ၿပီး သင္ဟာ မကူညီနိုင္တဲ့ အေနအထားမ်ိဳး ၾကဳံရတတ္တာျဖစ္ပါတယ္။

အိပ္မက္ မက္တဲ့အခါ ဆိုးတဲ့တခ်က္ရွိပါေသးတယ္။ အဲ့ဒါကေတာ့ ေျပးလို႔မရတာျဖစ္ပါတယ္။သင့္ေနာက္ကို လူသတ္သမားက လိုက္လာတာျဖစ္ျဖစ္ သရဲက လိုက္တာျဖစ္ျဖစ္ သင္ေျပးေပမယ့္ ေႏွးလြန္းေနပါလိမ့္မယ္။

ဒါဆို သင့္မွာ ေရွာင္လို႔ မရတဲ့ ျပႆနာေတြ တက္တက္ၿပီးေတာ့ ေျပးလို႔ မလြတ္တဲ့ အေျခအေနျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒီေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အိပ္မက္ေတြက လူတိုင္းမက္ဖူးၿပီး ဒီလိုမက္တိုင္း သတိထားၾကည့္ရင္ ဒီလိုအျဖစ္ ၾကဳံရတတ္တာေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။

CREDIT