တစ္နာ ရီလၽွင္ ၉၁ မိုင္ ခန႔္ရွိေသာ ဒင္းနစ္စ္ မုန္တိုင္းတိုက္ခတ္သျဖင့္ ၿဗိတိန္တြင္ ေရႀကီးေရလၽွံမႈမ်ား နိုင္ငံတစ္ဝန္းျဖစ္ေပၚ

ၿဗိ တိန္ တြင္ မုန္တိုင္းတိုက္ခတ္သျဖင့္ ေရႀကီးေရလၽွံမွုမ်ား နိုင္ငံတစ္ဝန္းျဖစ္ေပၚ

လန္ ဒန္၊ ေဖေဖၚ ဝါရီ ၁၇ေလတိုက္ႏွုန္း တစ္နာရီလၽွင္ ၉၁ မိုင္ခန႔္ရွိေသာ ဒင္းနစ္စ္ မုန္တိုင္း ၿဗိတိန္နိုင္ငံတြင္ တိုက္ခတ္သျဖင့္ တစ္နိုင္ငံလုံး မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းခဲ့ၿပီး စေနႏွင့္ တနဂၤေႏြႏွစ္ရက္စလုံးတြင္ပင္ ေရႀကီးေရလၽွံမွုမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ၿဗိတိန္နိုင္ငံ ေဒသေပါင္း ရာေက်ာ္တြင္ ေရႀကီးေရလၽွံမွုသတိေပးခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ခဲ့ရၿပီး ဘရိုက္တန္ေဒသတြင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ေရနစ္ေသဆုံးခဲ့သည္ေရႀကီးေရလၽွံမွုႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿဗိတိန္တစ္နိုင္ငံလုံးတြင္သာမက စေကာတလန္ႏွင့္ ကြန္းဝဲလ္ျပည္နယ္တို့တြင္ပါ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ေဖေဖၚဝါရီ ၁၆ ရက္အထိ ေဝလျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ အသက္အႏၲရာယ္ရွိေသာ ေရႀကီးေရလၽွံမွုမ်ားျဖစ္ေပၚဆဲျဖစ္သည္။

ေဝလျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ျမစ္တစ္ခုအတြင္းတြင္လည္း အသက္ ၆၀ အရြယ္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး၏ ႐ုပ္အေလာင္းေမ်ာပါေနသည္ကို ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္ပ်က္စီးဆုံးရွုံးမွုႏွင့္ ဒဏ္ရာရေသဆုံးမွုတို့ကို အတိအက်မသိရေသးပဲ၊ ကယ္ဆယ္ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Source: Daily Mail / Popular News