မိတ္ေ ဆြမ်ားအားလုံးအတြက္

၂၀၂၀ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၆)ရက္မွ ၊ (၂၃)ရက္အတြင္း

ေဆာင္ရန္ ၊ ေရွာင္ရန္ ၊ သတိျပဳရန္ ၊ ယၾတာျပဳရန္

(၁)ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အကြၽႏ္ုပ္၏ ဣဌသေဘာေဆာင္သည့္ ေကာင္းေသာေဟာခ်က္မ်ား မွန္ကန္၍ ၊ အနိဌသေဘာေဆာင္သည့္ မေကာင္းေသာေဟာခ်က္မ်ား တက္တက္စင္ေအာင္ လြဲမွားပါေစသတည္း။ …. ။

မိတ္ေဆြတို႔၏ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို အစဥ္လိုလားေသာ

မင္းသိမ္းခိုင္ (ေ႐ႊရမ္းထူးလင္း)

ေဆာင္းအကုန္ ေႏြအကူးကာလ၏ ဆြတ္ပ်ံ႕ၾကည္ႏူးဖြယ္ရာေကာင္းလွေသာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၏ေန႔ရက္မ်ား

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအတြက္

တနလၤာသားသမီးမ်ားအတြက္

အဂၤါသားသမီးမ်ားအတြက္

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအတြက္

ၾကာသမေတးသားသမီးအတြက္

ေသာၾကာသားသမီးမ်ားအတြက္

စေနသားသမီးမ်ားအတြက္