တမူး က အ ဓမၼမႈတရား ခံ ယေန႔ပထ မဆုံး႐ုံးထုတ္

( ၂ / ၂ / ၂၀၂၀ ) ေန႔က

၉ ႏွ စ္ သမီးေလးအား ေသလုေမ်ာပါးျဖစ္ေအာင္ ၃ႀကိမ္ဆက္တိုက္ အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့တဲ့ တရားခံ .ေမာင္ထြန္းလင္းေအာင္ ၂၂ ႏွစ္ ( အဘ )ဦးေအာင္ဆန္းအား ယေန႔ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ႐ုံးထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္ ။

Credit ဝသာန္မိုးျမတ္