ကေလး အုပ္ထိန္းခြင့္နဲ႔ပတ္သက္လို႔လင္မယားေတြ ရန္ျဖစ္ၿပီဆိုမယားလုပ္သူကကေလးေခၚဆင္းသြားတာလင္က ကေလးေခၚ ဆင္းသြားတာေတြျဖစ္ေနက် /ၿပီးမွသားကိုအေမသမီးကိုအေဖ ပိုင္တယ္ဆိုၿပီးကေလးလုၾကျပႆနာျဖစ္ၾကနဲ႔ ေနာက္ဆုံးၾကားထဲကကေလးကေျမစာပင္ျဖစ္/စိတ္ဒဏ္ရာေတြရကေလးေရွ႕ေရးမေကာင္းဖို႔မ်ားသြားၿပီ

(တကယ္ေတာ့)(သား)ဆိုအေမပိုင္ (သမီး)ဆိုအေဖပိုင္တယ္ဆိုတာျမန္မာျပည္မွာမွမဟုတ္(ကမၻာ့ဘယ္နိုင္ငံတရား႐ုံး)ကမွမဆုံးျဖတ္ပါဘူး၂ေယာက္ေပါင္းသင္းလို႔ ေမြးလာတဲ့ကေလးျဖစ္လို႔ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ဆတူရွိပါတယ္

ကမၻာ့နိုင္ငံအသီးသီးမွာလူမ်ိဴး /ယဥ္ေက်းမႈ႔ /ဓေလ့ထုံးတမ္းစတာေတြကြာလို႔ ျပဌာန္းဥပေဒကြာၾကေပမယ့္ကေလးအုပ္ထိန္းခြင့္ကို ဆုံးျဖတ္ရာမွာတစ္နိုင္ငံနဲ႔တစ္နိုင္ငံကြာဟမႈ႔သိပ္မရွိၾကပါဘူး

ျမန္မာနိုင္ငံမွာကေလးအုပ္ထိန္းခြင့္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ျမန္မာ့ဓေလ့ထုံးတမ္းအရ တရား႐ုံးေတြကေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္ေပးၾကပါတယ္

( 1 )ရင္ခြင္ပိုက္အရြယ္(ေမြးကင္းစမွ ၂ ႏွစ္ ၃ ႏွစ္)အထိမိခင္သာလ်င္အုပ္ထိန္းခြင့္ ရပါမယ္

( 2 ) ကေလးရဲ့ ဆႏၵ ေပၚမူတည္ပါမယ္

( 3 ) မိဘ ၂ ပါးရဲ့ဝင္ေငြအဆင့္အတန္းေပၚမူတည္ပါမယ္

( 4 ) မိဘ ၂ ပါးရဲ့အက်င့္စာရိတၱေပၚ မူတည္ပါမယ္

( 5 )ကေလးေနထိုင္ႀကီးျပင္းရမယ့္ပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝိုင္းေပၚမူတည္ပါမယ္

စတဲ့အခ်က္ေတြေပၚ အေျခခံၿပီးတရား သူႀကီးရဲ့ဆင္ ျခင္တုံတရားအရကေလးအုပ္ထိန္းခြင့္ကိုဆုံးျဖတ္ေပးတာျဖစ္ၿပီး

(အထူးသတိျပဳရမွာက)ကေလးအုပ္ထိန္းခြင့္ဆိုတာအုပ္ထိန္းခြင့္ပဲေပးတာျဖစ္ကာအပိုင္ေပးလိုက္တာမဟုတ္တဲ့အတြက္အုပ္ထိန္းခြင့္မရသူက ကေလးကိုလာေတြ႕တဲ့အခါ႐ုံးေတာ္ကသတ္မွတ္ေပးထားတဲ့အတိုင္းအခါအားေလ်ာ္စြာေတြ႕ခြင့္ေပးရပါမယ္

နင့္ေစာက္ခ်ိဳးေတြကူးမွာစိုးလို႔ /ရွင့္လိုအရက္သမားဖဲသမားျဖစ္မွာစိုးလို႔ ကေလးနဲ႔ေပးမေတြ႕နိုင္ဘူးတို႔

ကေလးကို ဖြက္ထားတာတို႔ က်ိဳးေၾကာင္းညီညြတ္မႈမရွိတဲ့အေၾကာင္း ျပခ်က္ေတြနဲ႔ကေလးကိုတစ္ေနရာ ပို႔ထားတာမ်ိဴးတို႔

( ဆိုရင္ေတာ့ )ရရွိၿပီးသားကေလးအုပ္ထိန္းခြင့္ကို႐ုံးေတာ္ကျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းမွျဖစ္ပါေၾကာင္းကေလးအုပ္ထိန္းခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔သိလိုသူမ်ားအတြက္ေျဖၾကားေပး လိုက္ပါတယ္

Credti : Khin Win (ဆရာ့အားေလးစားစြာျဖင့္ credit ေပးပါသည္။)