ရန္ ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ လိုင္စင္ရေရသန္႔လုပ္ငန္းမ်ားအားစစ္ေဆးရာတြင္ စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္မညီေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းထက္၀က္ခန္႔ကိုပိတ္ရန္ ညႊန္ၾကားထားရေၾကာင္း အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန(FDA)မွ သိရသည္။

ရန္ ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိေရသန္႔လုပ္ငန္းမ်ားကို တစ္လတစ္ႀကိမ္စစ္ေဆးရာတြင္ ယခုကဲ့သို႔ေတြ႕ရွိျခင္း ျဖစ္သည္။“စစ္ေဆးမႈကတစ္လကိုတစ္ႀကိမ္လုပ္ပါတယ္။ စံခ်ိန္စံညႊန္းနဲ႔ကိုက္ညီေအာင္ထုတ္လုပ္မႈမရွိတဲ့လုပ္ငန္းေတြကို ပိတ္သိမ္းဖို႔ကိုညႊန္ၾကားပါတယ္။ ဒီလိုစစ္ေဆးရာမွာလိုင္စင္ရအေနနဲ႔ေျပာရရင္ လိုင္စင္ရထားၿပီးသားအားလံုးရဲ႕ ထက္၀က္ခန္႔ကိုပိတ္ဖို႔ညႊန္ၾကားေနရပါတယ္။”ဟု အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္ဌာနခြဲမွညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာမင္း၀ံက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ လိုင္စင္ရေရသန္႔လုပ္ငန္းမွာ (၃၀၀)မွ (၅၀၀)ၾကားရွိေၾကာင္း သိရသည္။အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆး၀ါးကြပ္ကဲမႈဦးစီးဌာန (FDA)အေနျဖင့္ ေရသန္႔လုပ္ငန္းမ်ားအား ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးရာတြင္ အခ်ိန္ကာလအပိုင္းအျခားအရၾကာျမင့္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာအရသိရသည္။

အကုန္သိ