ဂ်ပ န္ႏိုင္ငံတြင္ ဝူဟန္ေကာ္႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ (COVID-19) ေၾကာင့္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ လူ ၁ ဦးေသဆုံးခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ေသဆုံးသူ ၁၄၈၃ ဦး ၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျပင္ပ ေသဆုံးသူ ၃ ဦး စုစုေပါင္း ၁၄၈၆ ေသဆုံးခဲ့ကာ ကူးစက္ခံရသူ ၆၅၂၁၀ ဦး ရွိကာ ၅၉၅၄ ဦးကုသေပ်ာက္ကင္းသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေဖေ ဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အသက္ ၈၀ အ႐ြယ္ ေကာ္႐ိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံထားရေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ေသဆုံးသြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ေကာ္႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ အမ်ိဳးသမီးတြင္ ကူးစက္ခံထားရေသာ္လည္း သူမ ေသဆုံးမႈ ႏွင့္ ေကာ္႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မႈ ဆက္စပ္မႈ ရွိ၊ မရွိ မရွင္းလင္းေသးေၾကာင္း၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ အဆိုပါအမ်ိဳးသမီး ေနမေကာင္းခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ ေဆး႐ုံတင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေကာ္႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံေနရေၾကာင္း သူမ ေသဆုံးၿပီးမွ အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ဂ်ပန္က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ ေျပာဆိုသည္။

ျမန္နမာႏုိင္ငံတြင္မူ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔အထိ ေကာ္ရုိ္နာဗုိင္းရပ္စ္ ေစာင့္ၾကည့္ သံသယ လူနာ ၁၈ ဦး ရွိၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေခတ္သစ္