ျပည္ လမ္းမွာ အခု စတင္တည္ေဆာက္ေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပထမဆုံး ေျမေအာက္လူကူးစၾကၤန္လမ္းက အရွည္ ၃၀ မီတာ၊ အက်ယ္ ၃ မီတာ၊ အျမင့္ ၃ မီတာ ရွိတယ္။ Hi-Pile ၊ Precast Tunnel Box and Deck အမ်ိဳးအစားျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။

အဆို ပါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ပထမဦးဆုံးေသာ ေျမေအာက္လူကူးစၾကၤန္လမ္း (Underpass) ကို ျပည္လမ္းေပၚ မွာစတင္ တည္​ေဆာက္ေနပါၿပီ။ စင္ကာပူ ကုမၺဏီ Surbana Jurong က Technical Partner အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ေ႐ႊေတာင္ ကုမၺဏီက တာဝန္ယူမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီး ေျမေအာက္လမ္း စတင္ေဖာက္လုပ္ေနစဥ္ မီးႀကိဳးမ်ား ေ႐ႊ႕ရမည္ျဖစ္၍ လွည္းတန္းလမ္းမ၊ ေဇယ်ာ၊ အေဝယ်ာ၊ ေခမာလွည္းတန္း (၁,၂.,၃.၄.၅.၆) လမ္း ၊ဗဟိုလမ္း ၊မဟာေဘာဂလမ္း (၁.၂.၃)လမ္း၊ ဝင္းေသာ္တာလမ္းတို႔ ေခတၱဓာတ္အားျပတ္ပါမည္ေၾကာင္း ရန္ကုန္လ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အားျဖန္႕ျဖဴးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း YESCက ေၾကျငာထားပါတယ္။

Thin Sandar Aye
Credit-Blacker