ေဖေဖာ္ ဝါရီ ေနာက္ဆုံးပတ္အတြင္း လူတိုင္းအျပင္ထြက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေလထုအရည္အေသြး အၫႊန္းကိန္းသည္ အႏၲရာယ္ရွိအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိမည္ဟု မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒ ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္မွ ၂၉ ရက္အထိ ေလထုအရည္အေသြးအၫႊန္းကိန္းမွာ ၃၀၁ မွ ၅၀ဝ အထိ ရွိမည္ျဖစ္၍ လူတိုင္းအျပင္ထြက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ၿပီး အသက္ရႉလမ္း ေၾကာင္းဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ႏွလုံးေရာဂါရွိသူမ်ား၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား အႏၲရာယ္ကင္းေသာေနရာ၌သာ ေနထိုင္သင့္ေၾကာင္း မိုးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁ ရက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္မွ ၂၀ ရက္အထိ ေလထုအရည္အေသြးအၫႊန္းကိန္းမွာ ၂၀၁ မွ ၃၀ဝ အထိရွိမည္ျဖစ္ၿပီး လူတိုင္းက်န္းမာေရး ျပင္းထန္စြာထိခိုက္ေစႏိုင္ကာ အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ႏွလုံးေရာဂါရွိသူမ်ား၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား ယင္းနယ္နိမိတ္မွေရွာင္ၾကဥ္သင့္ၿပီး ျပင္ပလႈပ္ရွားမႈမ်ား မျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေလထုအရည္အေသြးအၫႊန္းကိန္းသည္ ေလထုထဲတြင္ အမႈန္၊ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ ႏွင့္ လူကိုအႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အမႈန္အမႊားမ်ား မည္မွ်ပါဝင္သလဲဆိုသည္ကို တိုင္းတာၿပီး သန္႔ရွင္းေသာေလထုႏွင့္ မသန္႔ရွင္းေသာေလထု ဟူ၍ခြဲျခားေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေက်ာ္မိုးဦးက ေျပာသည္။

“ရန္ကုန္ေလထုအတြက္ေတာ့ တိုင္းတာ ေပးသြားမွာပါ။ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတြက္ကေတာ့ မတိုင္းတာႏိုင္ေသးဘူး။ ဂ်ပန္ကလႉထားတာက စက္ႏွစ္လုံးမွာ တစ္လုံးကို ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနက ေပးထားတဲ့အတြက္ အခ်က္အလက္တစ္လမွတစ္ႀကိမ္ပဲ ရတာေၾကာင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတြက္က တိုင္းတာဖို႔ အဆင္မေျပေသးဘူး”ဟု ၎ကဆိုသည္။

ျမန္မာတိုင္းမ္