တ ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ဝူဟန္ေကာ္႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ လူေပါင္း ၁၁၁၂ အထိရွိလာၿပီး ကူးစက္ခံရသူ ၄၄၇၉၄ ဦးရွိကာ ၄၆၅၇ ဦးမွာ ကုသ၍ ေပ်ာက္ကင္းသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ဝူဟန္ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ယမန္ေန႔က တစ္ရက္တည္းတြင္ပင္ ၁၀၈ ဦး ေသဆုံးခဲ့သည္။

New York Post ၏ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္အရ ကမာၻ႔လူဦးေရ၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေကာ္႐ိုင္နာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မႈ ခံရႏိုင္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ား၏ ေျပာဆိုခ်က္ကို ကိုးကား၍ သတင္းေဖာ္ျပသည္။

ေဟာေကာင္တကၠသိုလ္၏ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေဆးဝါး ဌာန ပါေမာကၡ Gabriel Leung က ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၏တနလၤာေန႔တြင္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျပင္ပရွိ Coronavirus ျပန႔္ႏွံ႔မႈသတိေပးခ်က္၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ့လာလ်က္ရွိၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံျပင္ပ ကူးစက္မႈသည္ ေရခဲေတာင္အစြန္အဖ်ား ဟု သုံးႏႈန္း ေျပာဆုိသည္။

ပညာရွင္မ်ားက တရုတ္ႏုိင္ငံျပင္ပ ကူးစက္မႈသည္ တျဖည္းျဖည္းႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔လာႏုိင္သည္ဟု သတိေပးလ်က္ရွိသည္။

“ကမာၻ႔လူ ဦး ေရရဲ႕ ၆၀ မွ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရမွာလား။ ျဖစ္ခ်င္လည္းျဖစ္မယ္။ မျဖစ္ခ်င္လည္း မျဖစ္ဘူး။ ျဖစ္လာရင္ေတာ့ လႈိင္းေတြလုိ ဆက္တုိက္ျဖစ္လာမယ္” ဟု ၎က ေျပာဆုိသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံမွလာေသာ သတင္းတစ္ပုဒ္တြင္ ၀ူဟန္ေကာ္ရုိနာဗုိင္းရပ္စ္သည္ မူလ ၁၄ ရက္အတြင္း ေရာဂါအစပ်ဳိး၍ လကၡဏာျပသည္ဟု မွတ္ယူခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ဗုိင္းရပ္စ္သည္ လူကို ကူးစက္ၿပီးေနာက္ ၂၄ ရက္တုိင္တုိင္ လကၡာမျပဘဲ ေနကာ လူေကာင္းပကတိျဖင့္ အျခားသူမ်ားကို ေရာဂါပုိးကူးစက္ ျဖန္႔ေ၀ႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ေခတ္သစ္