၁။ ၎ ကို ခရီးသြားဝန္ႀကီး ဌာန က သိပ္စိတ္မဝင္စား တန္ဖိုးမထား… ၂။ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ကသိပ္စိတ္မဝင္စား တန္ဖိုးမထား… ၃။ ေရွးေဟာင္း ဝန္ႀကီးဌာန ကသိပ္ စိတ္မဝင္စား တန္ဖိုးမထား… ၄။ ခရီးသြားကုမၸဏီ အမ်ားစုက သိပ္ စိတ္မဝင္စား တန္ဖိုးမထား

ျပဒါးလင္းဂူမ်ားသည္ ႏွစ္ သန္းႏွင့္ခ်ီ တည္ရွိခဲ့ေသာဂူမ်ားျဖစ္၏ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂ ေသာင္းနီးပါးက ေက်ာက္ေခတ္ လူသား တို႔ ေနထိုင္ခဲ့ေသာေနရာျဖစ္၏။ (အေထာက္အထားမ်ား ခိုင္ခိုင္ မာမာ ရွိ၏ ေရွေဟာင္း ဌာန ရန္ကုန္ တြင္ ထိမ္းသိမ္းထား ၏။)

ျမန္မာျပည္ရွိ အခမ္းနားဆုံး ဂူႀကီးျဖစ္၏။ ဂူ ၂ သည္ ေပ ၈၀၀ ရွည္၏။ ျပဒါး ပြင့္မ်ား လက္ေနေသာ ဂူ မ်ားျဖစ္၏။ လႈိဏ္အမ်ားစုသည္ ေပ ၃၀ မွ ၄၀ ခန္႔ ျမင့္ၾက၏။ ေက်ာက္ေခတ္ နံရံ ေဆးေရးပန္းခ်ီမ်ားရွိေနေသး၏။ လႈိဏ္ဂူ တေလ်ာက္ ၾကမ္းျပင္ သည္အံ့ၾသဘြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ျပန္႔ျပဴညီညာေန၏။ Tourism အတြက္ အဓိက အားထားရေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္လာႏွိင္၏။

သို႔ေသာ္ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ နီးပါးကတည္းက စတင္ေတြ႕ရွိ ထင္ရွား ခဲ့ေသာ ဤ ဂူႀကီးမ်ား ကို အစိုးရအဆက္ဆက္ ပစ္ထားခဲ့၏။ (ျမည္ကာမတၱ ေလာက္သာ ထိမ္းသိမ္းထား၏)

၁။ လမ္းေကာင္းေကာင္း မလုပ္ခဲ့ၾက.. ၂။ ေတာလမ္းသာရွိ၏ လမ္းၫႊန္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားေကာင္းေကာင္းမရွိ.. ၃။ လုံၿခဳံေရး စီမံထားတာ မရွိ.. ၄။ ဂူ ႀကီးမ်ား၏ နံရံေဆးေရး ပန္းခ်ီ မ်ားကိုလည္း လုံေလာက္ ေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားမႈမရွိ.. ၅။ ေက်ာက္ေခတ္လူသားတို႔ ၏ ယဥ္ေက်း မႈကိုအေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ေစေသာ ေစတီငယ္မ်ားတည္ထားျခင္းကို တားဆီးမႈ မရွိ.. ၆။ ကမာၻသိေအာင္ လည္း ထိထိ ေရာက္ေရာက္လုပ္ခဲ့တာမ်ားမရွိခဲ့ၾက..

ယခုေတာ့ အဓိက ဂူ ၁ သည္ ၿပိဳ က် ပိတ္ဆို႔ သြားၿပီ ဂူ ၂ သည္ မၾကာခင္ ၿပိဳက် ေတာ့မည့္ အႏၲ ရာယ္ ရွိေနသည္ အားလုံး ဆုံးရႈံးရေတာ့မည္ ယခုေတာ့ ယင္းေဒသ မွာထြက္ရွိေနေသာ ခဲ ေငြ သြတ္ စသည္ တို႔ကို ခိုးတူး တ႐ုပ္ေတြက ထိုင္ဝယ္ နဲ႔လမ္းကေလးေတြက ေတာ့ ရွိေနပါတယ္…

ယခုေတာ့ သစ္ခိုးထုတ္သူေတြေၾကာင့္ သစ္ပင္ႀကီးေတြ မရွိေတာ့ ” ေဂဟစနစ္ ” ပ်က္စီး ေနလိုက္ထာလမ္းတြင္ ငွက္ မေတြ႕ရ ရွဥ့္ မေတြ႕ရ လိပ္ျပာမေတြရ ေတာၾကက္မေတြရ ပ႐ြက္ဆိတ္ ေတာင္မေတြ႕ရ သစ္ခုတ္ ဘို႔ လမ္း ရွင္း ေတာမီး ရႈိ႕ ထားတာေတြဘဲ ေတြ႕ရတယ္ မပ်က္စီးခင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ က အစိုးရေတြ အေလးမထားေပမဲ့ အသိပညာ ရွိတဲ့ လူငယ္ေတြ သြားျဖစ္ေအာင္သြားၾကပါ

၁။ ကြၽႏ္ုပ္သည္ geologist ျဖစ္သျဖင့္ ရွမ္း ၊ ကရင္ ၊ မြန္ ႏွင့္ ျပည္တြင္း သဘာဝ လႈိဏ္ဂူမ်ားကို ေရာက္ဖူးေသာ္လည္း ျပဒါးလင္းဂူ မ်ား ကို မွီတာမရွိ… ၂။ ေပ ၃၀ ၊ ၄၀ ၊ ၅၀ ၊၆၀ အခ်င္းရွိေသာ ဂူႀကီး ၇ ခုခန္႔ ရွိ၏… ၃။ လႈိဏ္ဂူႀကီး ၅ ခု အေပၚ ထိပ္၌ ေနေရာင္ဝင္ေပါက္ ႀကီမ်ားတစ္ခုစီရွိ၏ ေက်ာက္ေခတ္လူသားတို႔ အေသအခ်ာ ျပဳလုပ္ထားဟန္ရွိ၏… ၄။ လႈိဏ္ဂူႀကီးမ်ား၏ ေဘးနံရံမ်ား၌ မိသားစုလိုက္ေနခဲ့ဟန္ရွိေသာ အခန္းငယ္မ်ားရွိ၏… (တခ်ိဳ႕ ေက်ာက္စက္ပန္းဆြဲ မ်ားေၾကာင့္ ပိတ္သြားေတာ့မည္ျဖစ္၏)

၅။ ေက်ာက္ဆက္ပန္းဆြဲ ေက်ာက္ဆက္မိုးေမွ်ာ္ မ်ား၏ ပုံသဏၰန္ မ်ားသည္ အံ့ မခန္းျဖစ္သည္… ၆။ တစ္ျခားဂူ မ်ားကဲ့သို႔ လင္းႏို႔ မရွိ သဘာဝကိုက သန္႔ရွင္း သပ္ယပ္ေန၏… ၇။ တစ္ျခားဂူမ်ား ကဲ့သို႔ ေရတစ္စက္ တစ္စက္က်ေနတာမရွိ… ၈။ ကင္းတားဆည္ႀကီးကလည္းအလြန္လွပ သာယာပါသည္…

သြားျဖစ္ေအာင္ သြားၾကပါ ခရီးစဥ္ကေတာ့ ႐ြာငံ ဘက္ကမသြားပါနင့္ လမ္းမ်ားအလြန္အကြၽံ ပ်က္စီးေနသည္ အခ်ိဳ႕ တံတားမ်ား ၿပိဳက်ေနသည္ ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္ ကူမဲ လမ္းမွသြားပါ…

အခ်ိန္အားျဖင့္… ၁။ မႏၲေလး မွ ကူမဲ မိုင္ ၅၀ ခန္႔ ကားျဖင့္ ၂ နာရီခန္႔.. ၂။ ကူမဲ မွ ကင္းတားဆည္ မိုင္ ၂၁မိုင္ ကားျဖင့္ ၄၀ မိနစ္ခန္႔.. ၃။ ဆည္ေဘာင္မွ ေလွဆိပ္ ၂ဖါလုံခန္႔ ေျခ လ်င္ ၂၀ မိနစ္ ခန္႔.. ၄။ ေလွဆိပ္မွျပဒါးလင္းဂူ သြားေရဆိပ္ထိ စက္ေလွျဖင့္ ၃၀မိနစ္ခန္႔..

၅။ ေရဆိပ္မွ ျပဒါးလင္းဂူ ၃ မိုင္ ေက်ာ္ (၃ ပုံ တစ္ ပုံ လမ္းေျပ က်န္လမ္းပိုင္းအဆင္း အတက္ ရွိ) လူငယ္ ဆိုလွ်င္ ၁ နာရီေက်ာ္ လူႀကီး သန္ပါက ၁ နာရီ ခြဲ ခန္႔ ခပ္နန လူႀကီး္ ကေလး ၂ နာရီ ခြဲခန္႔ ေျခ လ်င္ ေတာင္တက္ခရီးျဖစ္သည္ (သတိ -လက္ႏွိပ္ဓါတ္မီး ၊ ေရဘူး၊ ထမင္း ထုပ္ ၊ မုန္႔ အျပည့္အစုံယူသြားပါ ၊တခ်ိဳ႕ေနရာမ်ား၌ MPT ဖုံး မိ၏)

အျပန္ခရီး ၃ နာရီမ ထိုးခင္ ျပန္ဆင္းပါ.. ေတာမီး ေၾကာက္ ရ၏.. ေလွကို ၄ နာရီ ျပန္ ခ်ိန္းထားမွ သင့္ေတာ္ပါမည္…

“အႀကံျပဳခ်က္”

European tourist မ်ားလာေရာက္ေစလိုလွ်င္…

၁။ ျပန္ၾကားေရးမွ ဥေရာပ ကိုသြား၍ ေၾကာ္ျငာၾကပါ ဥေရာပ Media ေတြမွာထည့္ပါ (ဗီယက္နမ္၊ကေမာၻဒီးယား၊ ထိုင္းတို႔ကလုပ္၏)

၂။ ခရီးသြား ဌာန က လမ္းေကာင္းေအာင္လုပ္ ေပးရပါမည္ ဆင္မ်ားျဖင့္ ၎ Cable – carျဖင့္၎ ေျခလ်င္ မသြားလိုသူမ်ားအတြက္ စီစဥ္ေပးသင့္ပါသည္…

၃။ ေရွးေဟာင္းဌာန မွ ဂူ ၂ ၿပိဳမက်ေအာင္ ေခတ္မွီ နည္းစနစ္ မ်ားျဖင့္ထိန္းသိမ္းသင့္ပါသည္ ဂူ ၁ ကို ျပန္ေဖၚသင့္ပါသည္…

၄။ T V media မ်ား လူကို ဦးစားေပး မ႐ိုက္ဘဲ site မ်ား၏ ရႈကြက္မ်ားကိုသာ ဦးစားေပးေဖၚျပေစလိုပါသည္…

၅။ Tourism company မ်ား ဒါ႐ိုက္တာမ်ား ကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ေလ့လာသင့္ပါသည္…

ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာ ဘီလ်ံ ေပါင္းမ်ားစြာ ဝင္ေငြရရွိႏွိင္ေသာ tourism လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ပါေစ။ အဘိုးတန္ ျပဒါးလင္း ဂူ ႀကီး ကမာၻတည္သေ႐ြ႕ တည္တံ့ပါေစ…

{၁၀.၂.၂၀၂၀ DVB ေတြ႕ဆုံခန္း၌ ရွမ္းျပည္နယ္ စီမံ/ ဘဏၰာ ဝန္ႀကီး ၏ ေျပာဆိုမႈကို ေထာက္ခံပါ၏ ျပည္ေထာင္စု၏ ဝန္ႀကီးျဖစ္သင့္ပါသည္}

U Thein Htay
ေလးစားစြာျဖင့္ Blacker