ယ ခုအခ်ိန္ထိအမွုမေပၚေသးပါျမဝတီၿမိဳ့၊အမွတ္(၅)ရပ္ကြက္၊ေရပူစမ္းတြင္ဆိုင္ကယ္လုယက္ၿပီးဓားျဖင့္ဦးေခါင္အားခုတ္ကာေသာင္ရင္းျမစ္ထဲျပစ္ခ်ခဲ့ေသာလူသတ္မွုအမွုမေပၚေပါက္ေသးပါ။

ျမဝ တီၿမိဳ့သည္အလႊာေပါင္းစုံမွလာေရာက္ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္အဖြဲ႕ေပါင္းစုံေနထိုင္ၾကသည္မွာအားလုံးသိရွိၿပီးျဖစ္ပါတယ္သို့ျဖစ္ပါ၍ေသဆုံးသူ ကိုၿဖိဳး(ခ)ဂြတ္ရွယ္မွာ၈.၂.၂၀၂၀ရက္ေန႔ညေနပိုင္းတြင္ဆိုင္ကယ္ျဖစ္ေပ်ာက္ဆုံးသြားေၾကာင္းမိသားစုဝင္မ်ားကေျပာဆိုတယ္

အမွန္တရားလိုလာသူမ်ားအေနနဲဂြတ္ရွယ္၏ေနာက္ဆုံးသြားလာလုပ္ရွာမွုမ်ားကိုေတြရွိပါကအမွန္အတိုင္းသတင္းေပးပို့လိုပါတယ္တစ္ခါသုံးကဒ္ျဖစ္လည္းသတင္းပို့လို့ရပါတယ္သတင္းပို့သည့္ကိစမေပါက္ၾကားေစရပါ။

ျမဝတီရဲစခန္းဖုန္းနံပါတ္ ၀၅၈၅၀၅၀၄ ဘီဝမ္း ၀၉၄၅၈၂၄၂၀၄၂

credit zin min tun