ဟ သၤာတ (4-2-2020) ကာယကံရွင္ မိန္းကေလးမွ အကူအညီေတာင္းခံျပီး ဟသၤာတခရိုင္ ​ေဆးရံုအုပ္ၾကီးမွ မိန္းကေလးအား

အခမဲ႔ေမြးဖြားေပးမႈ႕ကိုတာဝန္ယူလိုက္ျပီး မိန္းကေလးေမြးဖြားခ်ိန္ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းတခ်ိဳ႕မွ တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးျပီး

မိန္းကေလး ​ေမြးဖြားျပီးခ်ိန္အတြက္ ဆက္လက္တာဝန္ယူေျဖရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရွိရျပီးကာယကံရွင္ မိန္းကေလးမွ တာဝန္မဲ႔သည့္

ခင္ပြန္းသည္အား (အမႈ႕ဖြင့္အေရးယူ) သြားဖို႕ယၡဳ စတင္စီစဥ္ေနျပီဆိုေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးလိုက္ပါျပီ။ ခရက္ဒစ္ မျမတ္ေလး (ဟသၤာတ)