၂ ၀၂၀ ျပည့္နွစ္ တကၠသုိလ္၀င္ စာေမးပြဲ ေျဖဆုိမည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ အလြတ္က်က္ထားသည္ထက္ ကုိယ္ပုိင္ဥာဏ္သုံးကာ ေျဖဆုိပါက အမွတ္ပိုရရွိမည္ဟု ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ျမန္မာစာဌာနမွ ပါေမာကၡဌာနမွဴး ေဒါက္တာ ေအာင္ ျမင့္ဦးက ေျပာသည္။

အကု န္သိ သတင္းဌာနနွင့္ သီးသန္႔ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းရာတြင္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ျမန္မာစာဌာနမွ ပါေမာကၡဌာနမွဴး ေဒါက္တာ ေအာင္ျမင့္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“မနွစ္က ျမန္မာစာဘာသာရပ္ ေျဖတဲ့အထိကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ လုိခ်င္တဲ့ အေနအထားမရေသးဘူး။ အရင္တုိင္းပဲ အလြတ္ က်က္၊ က်က္တာေျဖ အဲဒီေတာ့ အပုဒ္ကေတာ့ ဒီအပုဒ္ပဲေလ။ ေခါင္းစဥ္က တူတာကုိး။ ေမးကြက္က ဒီအကြက္ပဲ။ ဒါေပမဲ့ ေမးပုံ က တစ္မ်ိဳး။ ေျဖလိုက္တာက သူက်က္ထားတဲ့ဟာဆုိေတာ့ အမွတ္ေတြမရဘူး။ ျဖစ္ေစခ်င္တာက ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေတြ က ကုိယ္က်က္ထားတဲ့ စာအေပၚမွာ ေမးတဲ့ ေမးခြန္းနဲ႔ အံ့၀င္ဂြင္က်ျဖစ္ေအာင္ ကုိယ့္ရဲ႕ကုိယ္ပုိင္ဥာဏ္ေလးသုံးၿပီးေတာ့ ကုိယ့္ပုိင္ အတင္အျပေလး ျဖစ္ေအာင္လုပ္ရင္ေတာ့ သူမ်ားထက္ ထူးခြ်န္တဲ့ အမွတ္ေတြရပါလိမ့္မယ္”ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

ျမန္မာစာဘာသာရပ္ ေမးခြန္းပုံစံမ်ားအား ၂၀၁၉ ခုနွစ္ မတ္လ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲတြင္ ေျပာင္းလဲေမးခဲ့ၿပီး အထူးသျဖင့္ ေတြး ေခၚေမွ်ာ္ျမင္ကာ ေရးသားေျဖဆုိသည့္ဘက္ကုိ အားျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူအမ်ားစုမွာ စာစီစာကုံးကုိပင္ အ လြတ္က်က္ထားသည့္ အတုိင္းသာ ေရးသားေျဖဆုိခဲ့မႈမ်ားရွိေၾကာင္း ျမန္မာစာဌာနမွ သိရသည္။

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ တကၠသုိလ္၀င္ စာေမးပြဲေျဖဆုိရန္ စာရင္းေပးသြင္းထားသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ဦးေရ ၉၇၀၇၅၉ ဦးရွိ ၿပီး ယခင္ႏွစ္ထက္ လူဦးေရ ၁၂၀၀၀၀ ဦးပုိမုိမ်ားေၾကာင္း သိရသည္။

အကုန္သိ