အေ မရိကန္နယ္စပ္အာဏာပိုင္မ်ား က ကမၻာ့အရွည္ဆုံးမကၠဆီကို-အေမရိ ကန္မူးယစ္ေဆးေမွာင္ခိုကုန္ကူးရာလိုဏ္ ေခါင္းႀကီးကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည္ဟု သိ ရသည္။

မကၠဆီကိုနိုင္ငံ Tijuana ၿမိဳ႕ရွိ စက္ မႈလုပ္ငန္းအေဆာက္အအုံတစ္ခုမွစတင္ ၿပီး San Diego အထိရွည္လ်ားကာ ရွည္ လ်ားေသာသံလမ္း၊ ေလဆိုးထုတ္စနစ္၊ ဗို႔ အားျမင့္မီးႀကိဳးမ်ား၊ ဓာတ္ေလွကားႏွင့္ေရ ဆိုးထုတ္စနစ္တို႔ ပါရွိသည္။ ၄၃၀၉ ေပ ရွည္လ်ားၿပီး ၅ ေပခြဲအျမင့္ရွိကာ ႏွစ္ေပ ခန္႔က်ယ္သည္။ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ေအာက္ ေပ ၇၀ အနက္တြင္တည္ရွိၿပီး ေအးဂ်င့္ မ်ားက အေမရိကန္ဘက္ျခမ္းမွ ရာႏွင့္ခ်ီ ေသာသဲအိတ္မ်ားျဖင့္ဖုံးကြယ္ထားသည့္ ထြက္ေပါက္ကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ San Diego မွ Otay Mesa ဧရိ ယာတြင္ ဂိုေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ျပည့္ ႏွက္ေနၿပီး ေအာက္ဘက္မွ ရႈပ္ေထြးေပြလီ ေသာလိုဏ္ေခါင္းမ်ားမွာလည္း ဂိုေထာင္ မ်ားကိုေက်ာ္ကာ လယ္ကြင္းမ်ားအထိ လမ္းေဖာက္ေလ့ရွိသည္။ အေမရိကန္အာ ဏာပိုင္မ်ားက လိုဏ္ေခါင္းကိုသာ ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး တစ္စုံတစ္ရာဖမ္းဆီး မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းမရွိဟု သိရသည္။

(AP,1.2.2020) ေအးယုနိုင္

Credit – Pyi Myanmar