ရန္ ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၈)

ONE မစ္ဒယ္ ဝိတ္တန္း ကမာၻ႔ခ်န္ပီယံ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ေအာင္လအန္ဆန္သည္ ခ်န္ပီယံကာကြယ္ပြဲအျဖစ္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံသား ဒီရစ္ဒါႏွင့္ ထိုးသတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ONE Championship သည္ က်င္းပမည့္ ေနရာႏွင့္ ရက္ကိုမူ ျပန္လည္ထုတ္ျပန္ မည္ျဖစ္သည္။

ေအာင္လအန္ဆန္သည္ ONE Championship မစ္ဒယ္ဝိတ္တန္း ကမာၻ႔ခ်န္ပီယံဆုကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၃၀ ရက္တြင္ ရယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလအတြင္း ခ်န္ပီယံကာကြယ္ပြဲ (၃)ပြဲ ထိုးသတ္ ထားကာ ယခုပြဲမွာ (၄)ပြဲေျမာက္ ခ်န္ပီယံဆု ကာကြယ္ပြဲလည္းျဖစ္သည္။

ေအာင္လအန္ဆန္သည္ ႐ုရွားႏိုင္ငံသား ဗစ္တာလီဘစ္ဒက္ရွ္ကို အႏိုင္ယူကာ မစ္ဒယ္ ဝိတ္တန္း ကမာၻ႔ခ်န္ပီယံျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တြင္ ခ်န္ပီယံကာကြယ္ပြဲႏွစ္ပြဲ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ခ်န္ပီယံကာကြယ္ပြဲတစ္ပြဲ ထိုးသတ္ခဲ့သည္။ ေအာင္လအန္ဆန္သည္ မစ္ဒယ္ဝိတ္တန္း ကမာၻ႔ ခ်န္ပီယံကာကြယ္ပြဲမ်ားအျဖစ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၂၉ ရက္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသား ဟဆဲဂါဝါကို ေနာက္ဆုံး အခ်ီတြင္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္တြင္ လက္ဘႏြန္ႏိုင္ငံသား ကရာကီကို ပထမအခ်ီတြင္ လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသား ဟဆဲဂါဝါကို ဒုတိယ အခ်ီတြင္လည္းေကာင္း သုံးပြဲစလုံး အလဲထိုးမ်ားျဖင့္ အႏိုင္ရခဲ့သည္။

ေအာင္လအန္ဆန္သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ မစ္ဒယ္ဝိတ္တန္း ကမာၻ႔ခ်န္ပီယံကာကြယ္ပြဲတစ္ပြဲႏွင့္ လိုက္ဟဲဗီးဝိတ္တန္း ကမာၻ႔ခ်န္ပီယံကာကြယ္ပြဲ တစ္ပြဲ ထိုးသတ္ခဲ့ၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ရက္က ေနာက္ဆုံးထိုးသတ္သည့္ လိုက္ဟဲဗီးဝိတ္တန္း ကမာၻ႔ခ်န္ပီယံကာကြယ္ပြဲတြင္ စိန္ေခၚသူ ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံသား ဘရန္ဒန္ဗီရာကို ဒုတိယအခ်ီတြင္ ဒိုင္ပြဲရပ္ျဖင့္ အႏိုင္ရခဲ့သည္။ ေအာင္လအန္ဆန္သည္ ONE ၏ ဝိတ္တန္းႏွစ္ခု ခ်န္ပီယံျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ေလ့က်င့္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

ONE Championship သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ ရက္ က အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၌ က်င္းပသည့္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံသား ဒီရစ္ဒါက ဘရာဇီးႏိုင္ငံသား လီအန္ဒ႐ိုကို အႏိုင္ရခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေအာင္လ အန္ဆန္၏ မစ္ဒယ္ဝိတ္တန္း ကမာၻ႔ခ်န္ပီယံဆုကို စိန္ေခၚခြင့္ရခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မစ္ဒယ္ဝိတ္တန္း ကမာၻ႔ခ်န္ပီယံဆု စိန္ေခၚခြင့္ ရခဲ့သည့္ ဒီရစ္ဒါသည္ MMA ကစားသမားဘဝ ၁၁ ပြဲစလုံး အႏိုင္ရထားသူျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ONE Championship ႏွင့္ လက္တြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒီရစ္ဒါသည္ ONE Championship ႏွင့္ သုံးပြဲ ထိုးသတ္ထားၿပီး သုံးပြဲစလုံး အႏိုင္ရထားကာ ေလးပြဲေျမာက္တြင္ ကမာၻ႔ခ်န္ပီယံဆု စိန္ေခၚခြင့္ ရခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရႈိင္းထက္ေဇာ္ (TMD)
ေလးစားစြာျဖင့္ Blacker