(၁) အနာေရာ ဂါကင္းရွင္းျပီး အေနအထိုင္သိမ္ေမြ႕သန္႕ရွင္းေသာ မိန္းမ …။

(၂) မိဘ အား ျပဳစုလုပ္ေကၽြးလိုစိတ္ရွိျပီး ကိုယ့္ထက္အၾကီးမ်ားအား ေလးစားစြာ ဆက္ဆံတတ္ျပီး ကိုယ့္ထက္ အငယ္မ်ားအား အရာရာနားလည္ ထိန္းေက်ာင္းေပးတတ္ေသာ မိန္းမ …။

(၃) ပံုမွန္အားျဖင့္ ေယာက်ာ္းဆို စိတ္မ၀င္စားတတ္၊ ကိုယ္နဲ႕ေတြ႕မွ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း လက္ထပ္ျခင္းအမႈကို စဥ္းစားျဖစ္ေသာ မိန္းမ …။

(၄) အရာရာကို လြယ္လြယ္မယံု ဥာဏ္နဲ႕ယွဥ္ကာ ဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္တတ္ေသာ မိန္းမ၊ ထိုအသိဥာဏ္အေတြ႕အၾကံဳ ေလာကအျမင္မ်ားကိုလဲ သားသမီးမ်ားအား သြန္သင္ လမ္းညႊန္ျပႏိုင္ေသာ မိန္းမ …။

(၅) ဟိုးေအာက္ဆံုးအဆင့္ကေန ဟိုးအျမင့္ဆံုးအထိ ေယာက်ာ္းျဖစ္သူရဲ႕ အလုပ္အကိုင္ အဆင့္အတန္း ရာထူးဂုဏ္ရွိန္၀ါနဲ႕အညီ လိုက္ေလ်ာညီစြာ ေနထိုင္ျပဳမူတတ္ျပီး ဘယ္ဘ၀ေရာက္ေရာက္ ေပါင္းသင္းမည္႕ မိန္းမ …။

(၆) မာန္မာန မတက္ ၾကြား၀ါးလိုျခင္း အလ်ဥ္းမရွိ။ ရိုးသားျဖဴစင္စြာ ေနတတ္ေသာ မိန္းမ …။

(၇) အခ်က္အျပဳတ္၊ အိမ္သန္႕ရွင္းေရး၊ မိသားစု ေငြေၾကးကို စီမံခန္႕ခြဲႏိုင္မႈ၊ သားသမီးမ်ားအား ၾကင္နာယူစြာ အုပ္ထိန္းႏိုင္မႈ စသျဖင့္ အေျခခံ မယား၀တ္တရားမ်ားအား ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ မိန္းမ …။

(၈) ဘုရား တရား သံဃာ ဘာသာတရား ကိုင္းရိႈင္းေသာ မိန္းမ …။

(၉) အက်ိဳးမရွိေသာ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈသက္သက္ အိမ္အလည္အပတ္မ်ားျခင္း၊ အင္တာနက္တြင္ အေလလိုက္ျခင္း၊အခ်စ္၀တၳဳေတြ ဖတ္ျခင္း ၊ရုပ္ရွင္ကားေတြ ထုိင္ၾကည္႕ျခင္း စသည္တို႕တြင္ လိုတာထက္ပို၍ စိတ္ပါ၀င္စားမႈ မရွိေသာ မိန္းမ …။

(၁၀) ကိုယ္တစ္ဦးတည္းသာ အရမ္းခ်စ္ေသာ မိန္းမ …။

႐ွိေတာ့႐ွိတယ္ ႐ွားပါးတယ္။ ႐ွားတဲ့အထဲ မိမိသာပါဝင္ပါေစ ။ ရတနာ႐ွိရာ ရတနာလာပါတယ္ …။ ။

မူရင္း အားေလးစားလွ်တ္