ကို ရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ ျဖစ္ပြားေနစဥ္အတြင္း တရုတ္ႏိုင္ငံမွ အဓိက စက္မႈပစၥည္းမ်ား ပိတ္ထားရတာေၾကာင့္ ကမာၻ႕ေပၚမွာ ေမာ္ေတာ္ကား ထုတ္လုပ္မႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္တဲ့ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ Ulsan ၿမိဳ႕မွ Hyundai ကားစက္ရံုကုမၸဏီဟာ ေသာၾကာေန႔မွာ ရပ္နားလိုက္ရပါတယ္။

စက္ ရံု ၅ ခု နဲ႔ေပါင္းစည္းထားတဲ့ ကုမၸဏီဟာ ႏွစ္စဥ္ ကားအစီးေရ ၁.၄ သန္း ထုတ္လုပ္ႏိုင္ၿပီး ကမ္းရိုးတန္္းေဒသမ်ားသို႔ တင္သြင္းျခင္းနဲ႔ ကမာၻအႏွံ႔ ေမာ္ေတာ္ကား တင္ပို႔ျခင္းကို ျပဳလုပ္ပါတယ္။ ယင္းစက္ရံု ၅ ခုမွ အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္ေနတဲ့ ေထာက္ပံ့ေရး လိုင္းမ်ားနဲ႔ ဒီကမာၻလံုးဆိုင္ရာ စီးပြားေရး လည္ပတ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈေၾကာင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ေပက်င္းၿမိဳ႕ ေနရာေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားမွ စက္ရံုမ်ားပိတ္ထားလိုက္ရျခင္းဟာ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ Hyundai ကားကုမၸဏီ လည္ပတ္မႈ အတြက္ ကေမာက္ကမ ျဖစ္ေစပါတယ္။

အက်ဳိးရလဒ္အေနနဲ႔ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ Hyundai ကားကုမၸဏီဟာ ရႈပ္ေထြးတဲ့ အီလက္ ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ခ်က္မ်ား ျပတ္ေတာက္သြားခဲ့တာေၾကာင့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတစ္၀န္းမွ ၄င္းရဲ႕ စက္ရံုမ်ားမွာ ထုတ္လုပ္မႈ ဆိုင္းငံ့ထားရၿပီး ပင္လယ္၀ါဘက္မွ လာတဲ့ က်န္းမာတဲ့ လုပ္သမား (ကူးစက္ခံရမႈမရွိ) ၂၅၀၀၀ ကို လုပ္ခလစာ တစ္၀က္ပဲေပးကာ အတင္းအဓမၼ အလုပ္မွ ထြက္ခိုင္းေစခဲ့ပါတယ္။

ဒီပိတ္သိမ္းမႈဟာ ကမာၻတစ္၀န္းလံုးမွာ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ပထမဆံုး ပိတ္သိမ္းမႈ ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ ေလ့လာသံုုးသပ္သူမ်ားက ဆိုပါတယ္။

အကုန္သိ