တ ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟန္က်ိဳး ျပည္နယ္မွာ ၿမိဳ႕လူထူဟာ ကို႐ိုနာ ဗိုင္းရပ္ပိုး ကူးဆက္မႈေၾကာင့္ ေၾကာက္လန္႔ေနၾကတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။

အ မ်ိဳးသမီးတစ္ဦး တိုက္ေပၚကခုန္ခ် သတ္ေသဘို႔ လုပ္ေနတယ္လို႔ သတင္း ေပးမႈေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ ့၀င္ေတြ အဆိုပါ ေနရာ အနီးတဝိုက္ကိုလမ္းရွင္းၿပီး သက္ဆိုင္ေဆး၀န္ထမ္းေတြ ကလည္း တကယ္လို႔ အမ်ိသမီး ခုန္ခ်ေသဆုံးခဲ့ရင္ ကို႐ိုနာ ေရာဂါရေနသူဆိုရင္ အႏၲရယ္ရွိတာေၾကင့္ ပိုးသတ္ေဆးျဖန္ းဘို႔ အသင္ လုပ္ထားပါတယ္။

လက္ပါတ္နီ အဖြဲ႕၀င္ေတြကလည္း လူထုကို အနားမကပ္ၾကဘို႔ သတိေပးေနၾကပါတယ္။

ေနာက္ပိုင္းမွာ တိုက္ေပၚက ခုန္ခ်ဘို႔ လုပ္ေနသူဟာ ေနလွန္းထားတဲ့ ကာမေဖ်ာ္ေျဖေရး အ႐ုပ္ျဖစ္ေနမွန္း ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြက အျဖစ္မွန္သိသြားၿပီး တိုက္ခန္းအျပင္မွာေနထုတ္ လွန္းထားသူ အ႐ုပ္မပိုင္ရွင္အမ်ိဳးသားကို ခုလိုမ်ိဳး လူထုအထတ္တလန္႔ ျဖစ္ေစမယ့္လုပ္ရပ္မ်ိဳး မလုပ္ဘို႔ သတိေပးခံရေၾကာင္း သိရပါတယ္။

SAW