တ ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွစတင္ျဖစ္ပြားၿပီး အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ကူးစက္ပ်ံ႕ပြားလ်က္ရွိသည့္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးဝတ္စုံမ်ားကို စကၤာပူႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမ်ားမွ မွာယူထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕မွ သိရသည္။

“မီး သတ္တပ္ဖြဲ႕အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းကူးစပ္ေရာဂါေတြျဖစ္ပြားခဲ့ရင္ ဝင္ေရာက္ကူညီေဆာင္႐ြက္တဲ့အခါ လုပ္ရဲကိုင္ရဲဖို႔အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္တဲ့သေဘာပါ” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးသိန္းထြန္းဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ ကူးစပ္ေရာဂါ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ေဒါက္တာေဇာ္မ်ိဳးေဆြကိုဖိတ္ၾကား၍ အသိပညာေပးျခင္း၊ ဝတ္စုံဝတ္ဆင္မႈအျပင္ လူနာသယ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား ကိုလည္းေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိသည္။

ထို႔ျပင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ႀကိဳတင္သိရွိထားရန္လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ကူးစပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ (PPE) လုံၿခဳံစြာဝတ္ဆင္မႈ၊ လူနာသယ္ေဆာင္ျခင္း သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ Bio-Safety (ဇီဝလုံၿခဳံေရး) လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျမန္မာ့မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕မွ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးအထူးတပ္ဖြဲ႕ရဲေဘာ္မ်ားကို စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေစရန္ ႀကိဳတင္ေလ့က်င့္မႈမ်ားျပဳလုပ္ ထားေၾကာင္း သိရိွရသည္။

ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရမႈ ကမာၻတလႊား ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၃ ႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားေနတာျဖစ္ျပီးျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း ေနျပည္ေတာ္၊ က်ဳိင္းတုံ၊ ရန္ကုန္၊ မင္းျပားတုိ႔တြင္ ၀ူဟန္ဗုိင္းရပ္စ္ သံသယလူနာမ်ား ေတြ႕ရွိထားေၾကာင္း က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက တရား၀င္ သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။