ကိုရို နာဗိုင္းရပ္စ္ ၊ ၀ူဟန္အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနေသာ တရုတ္နိုင္ငံ၊ ၀ူဟန္ျမိဳ့မွ မူဆယ္ျမိဳ့သို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ တရုတ္နိုင္ငံသား (၅)ဦး အနက္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိကာ တရုတ္နိုင္ငံ သို႔ ျပန္ပို႔လိုက္ျပီး၊ စစ္ေဆးမႈမ်ားအရ ေရာဂါမေတြ႔ရွိေၾကာင္း မူဆယ္ျမိဳ့ ကရုဏာရွင္အသင္း ဥကၠ႒ ဦးေသာင္းထြန္းက ေျပာသည္။

တ ရုတ္အာဏာပိုင္မ်ားက ၀ူဟန္ၿမိဳ႕မွ ၄င္းတို႔ နိုင္ငံသား (၅)ဦး မူးဆယ္ျမိဳ့ သို႔ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း ျမန္မာအာဏာပိုင္ထံ အေၾကာင္းၾကား လာေသာေၾကာင့္ ျမန္မာဘက္မွ ရွာေဖြမႈမ်ား ေတာက္ေလွ်ာက္ ျပဳလုပ္ေနကာ (၅)ဦးအနက္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“တစ္ေယာက္ကိုေတာ့ ရွာေတြ႔တယ္။ မူဆယ္ဘက္မွာ စစ္ေဆးတယ္ေပါ့ေနာ္။ စစ္ေဆးေတာ့ ေရာဂါလကၡဏာ မေတြ႔ရဘူး။ တရုတ္နိုင္ငံကို ျပန္လည္ လႊဲေပးလိုက္ေတာ့ တရုတ္နိုင္ငံက စစ္ေဆးခ်က္က အခုထြက္လာျပီ၊ ေရာဂါမရွိဘူး။ ကူးစက္ျခင္း မရွိဘူးလို႔ ေျပာတယ္ဗ်” ဟု မူဆယ္ၿမိဳ႕ ကရုဏာရွင္ အသင္း ဥကၠ႒ ဦးေသာင္းထြန္းက ဆိုသည္။

က်န္သည့္ တရုတ္နိုင္ငံသားေလးဦးမွာ အမ်ိဳးသားမ်ားျဖစ္ကာ ဆက္လက္ရွာေဖြေနျပီး ၄င္းတုိ႔ (၄) ဦးမွာ ၀ူဟန္ေဒသသို႔ သြားဖူး လာဖူးသူမ်ားျဖစ္ကာ ေရာဂါရွိသည္ဟု သတ္မွတ္၍ မရေၾကာင္း ဦးေသာင္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

တရုတ္နိုင္ငံ ၀ူဟန္ၿမိဳ႕မွ စတင္ျပန္႔ပြားခဲ့ေသာ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ေသဆံုးသူဦးေရ ၆၀၀ ေက်ာ္ ရွိေနကာ ေရာဂါကူးစက္မႈမွာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္သို႔ ျပန္႔ႏွ႔ံေနျပီး ေရာဂါ ကူးဆက္ခံရသူ ၃၀၀၀၀ ေက်ာ္ရိွၿပီျဖစ္သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္လည္း သံသယ လူနာ ၂ ဦး အပါအ၀င္ လူနာ (၇) ဦးတို႔ကို သက္ဆိုင္ရာ ေဆးရံုမ်ားက ဆက္လက္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ ကုသမႈေပးလ်က္ရွိျပီး ၄င္းတို႔၏ က်န္းမာေရး အေျခအေန ေကာင္းမြန္သည္ဟု က်န္းမာေရး၀န္ၾကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

Ref – TLN