လ က္ဝါးျပင္က လမ္းေၾကာင္းေတြလိုပဲ လက္ေကာက္ဝတ္က လမ္းေၾကာင္းေလးေတြကေနလည္း သင့္ရဲ႕ ကံၾကမၼာကို ေကာင္းေကာင္း သိႏိုင္ပါတယ္။ လကၡဏာပညာတတ္စရာမလိုဘဲ အလြယ္တကူနဲ႔ လူတိုင္းၾကည့္ျ့ပီးေတာ့ နားလည္ႏိုင္တဲ့ နည္းေလးကိုသုံးၿပီး…..

ကံၾကမၼာ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြ အခုပဲ ၾကည့္လိုက္ရေအာင္။ ပုံမွန္ဆိုရင္ေတာ့ သာမန္လူတစ္ေယာက္မွာ လက္ေကာက္ဝတ္မွာ လမ္းေၾကာင္း ၂ ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ လမ္းေၾကာင္း ၃ ေၾကာင္းရွိတတ္ပါတယ္။ ထိုလမ္းေၾကာင္းေတြကေတာ့….

လမ္းေၾကာင္း ၁

အေပၚဆုံးလမ္းေၾကာင္းက လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ က်န္းမာေရးကို ျပပါတယ္။ လမ္းေၾကာင္းထင္ရွားၿပီး တစ္ဆက္တည္းရွိမယ္ဆိုရင္ က်န္းမာေရးအရမ္းေကာင္းတယ္ဆိုတာကို ျပပါတယ္။

လမ္းေၾကာင္းက တကယ္လို႔ မွိန္းေဖ်ာ့ေနမယ္၊ အျပတ္ေတြမ်ားေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ေနထိုင္စားေသာက္မႈပုံစံကို ေျပာင္းၿပီးေတာ့ က်န္းမာေရးကို အထူးဂ႐ုစိုက္ဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆိုတာကို ျပပါတယ္။

လမ္းေၾကာင္း ၂

ဒုတိယေျမာက္လမ္းေၾကာင္းက ေပ်ာ္႐ႊင္မႈနဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈကို ျပပါတယ္။ ပထမလမ္းေၾကာင္းလိုပဲ ဒီလမ္းေၾကာင္းကလည္း ထင္းၿပီး ေျဖာင့္တန္းေနမယ္ဆိုရင္ ေအာင္ျမင္ေတြ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈေတြရမယ္…..

စည္းစိမ္၊ဥစၥာေတြရမယ္ဆိုတာကို ျပပါတယ္။ တကယ္လို႔ ဒီလမ္းေၾကာင္းညံ့တယ္ဆိုရင္ ေငြေၾကးအခက္အခဲ အၿမဲႀကဳံရတတ္တယ္ဆိုတာကို ျပပါတယ္။

လမ္းေၾကာင္း ၃

လူတိုင္းနီးပါးမွာ လမ္းေၾကာင္း ၂ ေၾကာင္းပုံမွန္ရွိတတ္ေပမယ့္ လမ္းေၾကာင္း ၃ေၾကာင္း ရွိတဲ့သူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ တတိယလမ္းေၾကာင္းရွိတဲ့သူေတြက အရမ္းခိုင္မာ အားေကာင္းတဲ့စိတ္ဓာတ္ရွိၿပီး….

လူ အမ်ားကေတာင္ ေၾကာက္႐ြံ႕ံ့ရတဲ့ အစြမ္းရွိပါတယ္။ တကယ္လို႔ လမ္းေၾကာင္းက ထင္ရွားေလ ပိုၿပီးေတာ့ အင္အားေကာင္းေလပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

လမ္းေၾကာင္း ၄

ဒီလမ္းေၾကာင္းကေတာ့ အလြန္ကိုေတြ႕ရခဲ့တဲ့ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ၿပီး သက္တမ္းနဲ႔ လည္းဆိုင္ပါတယ္။ ဒီလမ္းေၾကာင္းသာ တကယ္လို႔ ရွားရွားပါးပါးရွိၿပီဆိုရင္ အသက္အရမ္းရွည္ၿပီး သားသမီးကံလည္း ေကာင္းပါတယ္။

အားလုံးပဲ လိုရာဆႏၵေတြျပည့္ၾကပါေစ။ (ေလးစားမႈျဖင့္ ခရက္ဒစ္)