တြဲဲဲ ဖက္မစားသင့္ေသာ အစားအစာ ( ၇၅ ) မ်ိဳး

၁။ ဆူးပုတ္႐ြက္္ + ဆိိတ္သား { မူးေဝ }

၂။ ကိုိကိုး(ေဖ်ာ္ရည္)+ ပဲျမစ္ { မူးေဝ }

၃။ ဝက္သား+ ေဒါင္္းသား { ဝမ္းေလွ်ာ }

၄။ ဝက္သား+ { ဝမ္းေလွ်ာ }

၅။ ဝက္သား + ေပရည္ေပသီး { ဝမ္းေလွ်ာ }

၆။ ေရွာက္သီး + ေစာင္္းလွ်ားသီး { ဝမ္းေလွ်ာ }

၇။ ခိုိသား + ေစာင္းလ်ားသီး { ဝမ္းေလွ်ာ }

၈။ ဆီးသီး+ စားေတာ္ပဲဲ { ဝမ္းေလွ်ာ }

၉။ ဘဲဥ+ ဗ်ိဳင္းသား { ဝမ္းေလွ်ာ }

၁၀။ ကြၽဲသား + ၾကာ႐ိုးၾကာစြယ္ { ဝမ္းေလွ်ာ }

၁၁။ ၾကက္သား + ၾကက္ဟင္းခါးသီး { ေအာ့အန္ }

၁၂။ အာလူး+ ၾကက္ဟင္းခါးသီး { ေအာ့အန္ }

၁၃။ စိိမ္းစားဥ + ေရွာက္သီး { ေအာ့အန္ }

၁၄။ ဘဲဲဥ + ဖရဲသီး { ေအာ့အန္ }

၁၅။ သံပုရာသီး+ ပဲတေကာ { ေအာ့အန္ }

၁၆။ ပ်ားရည္ + ပိႏၷဲသီး { ေအာ့အန္ }

၁၇။ စိမ္းစားဥ + ခ်ိဳခ်ဥ္ { ေအာ့အန္ }

၁၈။ လဖၻက္သုပ္ + မယ္ဇလီ႐ြက္ { ေအာ့အန္ }

၁၉။ ႏို႔ေအးေခ်ာင္း + သခြါးသီး { ရင္က်ပ္ }

၂၀။ ႏိုိ႔ေအးေခ်ာင္း + စိမ္းစားဥ { ရင္က်ပ္ }

၂၁။ ၾကက္သား+ ေၾကာင္လွ်ာသီး {အေၾကာတက္္}

၂၂။ ၾကက္ဟင္းခါးသီး + မႈိိ { အေၾကာတက္ }

၂၃။ ၾကက္ဥ + တမာ႐ြက္္ { အေၾကာတက္ }

၂၄။ ကင္းပုံ႐ြက္ + ႏွွမ္း { အေၾကာတက္ }

၂၅။ ေ႐ႊဖ႐ုံသီး+ ပုုစြန္ { ဝမ္းကိုက္နာ }

၂၆။ ခိုိသား + ငုံးသား { ရင္ပူ }

၂၇။ ဒူးရင္းသီး + အရက္ { ရင္ပူ }

၂၈။ ကဏန္း + ခရမ္းသီး { အဆိပ္သင့္ }

၂၉။ ႏြားႏို႔ + ငါးအစိမ္း { အဆိပ္သင့္ }

၃၀။အမဲသား + တ႐ုတ္ၾကက္သြန္မိတ္ {အဆိပ္သင့္}

၃၁။ မင္းကြတ္သီး + သၾကား { ေသ }

၃၂။ ေရခဲမုန္႔ + ဂ်င္းသုပ္ { ေသ }

၃၃။ လဖၻက္ + ကြၽဲေခါင္းသီး { ေသ }

၃၄။ သံပုရာသီး + ကြၽဲေခါင္းသီး { ေသ }

၃၅။ ဖ႐ုံံသီး + ခိုသား { ေသ }

၃၆။ ေၾကာင္လွ်ာသီး + ငါးေသတၱာ { ေသ }

၃၇။ ေၾကာင္လွ်ာသီး+ ပဲဒလက္ { ေသ }

၃၈။ ေၾကာင္လွ်ာသီး + စပါးႀကီးေႁမြ { ေသ }

၃၉။ ခ်င္း(ဂ်င္း) + သေဘာသႌး { ေသ }

၄၀။ ခ်င္း(ဂ်င္္း) + ခိုသား { ေသ }

၄၁။ ထန္းလ်က္္ + နလင္ေက်ာ္ { ေသ }

၄၂။ ထန္းလ်က္္ + (၂၇)ပါးေဆး { ေသ }

၄၃။ ထန္းလ်က္ + သေျပသီး { ေသ }

၄၄။ ေဂြးသီး + အာတာလြတ္ဥ { ေသ }

၄၅။ ေဂြးသီး + ႏို႔ေအးေခ်ာင္း { ေသ }

၄၆။ ပီီေလာပီႏွံ + မွ်စ္ခ်ဥ္ { ေသ }

၄၇။ ပီီေလာပီႏွံ + ပဲၾကားေလွာ္ { ေသ }

၄၈။ ပီေလာပီႏွံ + ေဒါင္းသား { ေသ }

၄၉။ ၾကက္ဆူသီး + ငွက္သား { ေသ }

၅၀။ ေက်းသား + ဘူးသီး { ေသ }

၅၁။ ဝက္သား + ဗ်ိဴင္းသား { ေသ }

၅၂။ ဝက္သား + ထန္းရည္ခ်ိဳ { ေသ }

၅၃။ ဝက္သား + ၾကာ႐ိုးၾကာစြယ္ { ေသ }

၅၄။ ကြၽဲသား + ဆိတ္သား { ေသ }

၅၅။ ႏို႔ဆီ+ ကိုးပါးေဆးလ်က္ဆား { ေသ }

၅၆။ မိုိင္လို(အမႈန္႔) + ပဲျမစ္ { ေသ }

၅၇။ ႀကံ့သား + ငါးအမ်ိဳးမ်ိဳး { ေသ }

၅၈။ ေခ်ာကလက္ + ပဲျမစ္ { ေသ }

၅၉။ ေခ်ာကလက္ + ေစာင္းလ်ားသီး { ေသ }

၆၀။ သိုးသား + ေစာင္းလ်ားသီး { ေသ }

၆၁။ တညင္းသီး + ရႈိန္းခို { ေသ }

၆၂။ တညင္းသီး + ဒူးရင္းသီး { ေသ }

၆၃။ တညင္းသီး + မႈိ { ေသ }

၆၄။ ႏြားႏို႔ + မႈိ { ေသ }

၆၅။ ဖားသား + မႈိ { ေသ }

၆၆။ ပ်ားရည္ + အုန္းသီး { ေသ }

၆၇။ ပ်ားရည္+ ၾသဇာသီး { ေသ }

၆၈။ ပ်ားရည္+ ဥသွ်စ္သီး { ေသ }

၆၉။ ႏြားႏို႔ + သံပုရာသီး { ေသ }

၇၀။ လယ္ကဏန္္း + မႈိ { ေသ }

၇၁။ ကြၽဲေကာသီး + သံပုရာသီး { ေသ }

၇၂။ ထန္းသီး/ ရည္ + ငွက္ေပ်ာသီး { ေသ }

၇၃။ ကိုင္းဥ + ပုစြန္ခ်ဥ္ { ေသ }

၇၄။ အမဲဲသား + ခ႐ု { ေသ }

၇၅။ ယုန္သား + မႈိ { ေသ }

အစားလည္းေဆး ေဆးလည္းအစာ ဆိုေပမယ့္ အသက္ကိုဉာဏ္ေစာင့္ရန္ အတြက္ပါ … ။

ေမတၱာျဖင့္္