ကို ရိုနာဗိုင္းရပ္ ကူးစက္ခံသံသယရိွသူ ဝူဟန္ျမိဳ့သားမ်ား ၅ ဦး ေရႊလီျမိဳ့မွတဆင့္ ျမန္မာဘက္ မူဆယ္ျမိဳ့ကိုေရာက္ရိွေန

ကို ရိုနာဗိုင္းရပ္ ကူးစက္ခံသံသယရိွသူ ဝူဟန္ျမိဳ့သားမ်ား ၅ ဦး ေရႊလီျမိဳ့မွတဆင့္ ျမန္မာဘက္ မူဆယ္ျမိဳ့ကိုေရာက္ရိွေနပါသည္ အထူးသတိထားၾကပါ

ျမန္ မာေတြ သတိသာ ထားေပေတာ့ကံဆိုးတဲ့ၿမိဳ႕နဲ႔ ကံဆိုးတဲ့လူေတြ ဘယ္သူေတြျဖစ္မလဲ မသိေသးဘူး

အထက္ပါ(၅)ဦးကို ေတြ႕ရင္လဲ သက္ဆိုင္ရာကို သတင္းေပးပို႔ၾကပါ

Nay Myo