ယေန႔ ေဖေဖာ္ဝါ ရီ ၅ရက္ေန႔မွာေတာ့စစ္ကိုင္းတိုင္းအထက္ပိုင္း အင္းေတာ္ၿမိဳ႕ထိ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဆိုင္ကယ္ကိုယ္စီျဖင့္ ေရာက္ရွိလာၾကသည္။

အင္းေ တာ္ၿမိဳ႕ရွိစားေသာက္ဆိုင္တစ္ဆိုင္တြင္ ဝင္နားၾကရာ ဆိုင္ပိုင္ရွင္ျဖစ္သူ Kuu Kuuမွ လ.ဝ.က ကိုေခၚလိုက္ေၾကာင္း

“ကိုယ့္ႏိုင္ငံဆိုဝင္ခ်င္တိုင္းဝင္ထြက္ခ်င္တိုင္းထြက္ဘဲ ႏိုင္စားေပးတာႀကီး တ႐ုတ္ေတြဆိုေတာ့ဘာတ႐ုတ္ေတြမွန္းမသိဘူး ေၾကာက္လို႔လ.ဝ.ကေခၚေပးလိုက္တယ္”ဟု လူမႈကြန္ရက္တြင္တင္ထားပါသည္။Source; Kuu Kuu