ကိိုသစၥာ

မုံရြာ၊ေဖေဖာ္ဝါရီ-၅

ကို လိုနီေခတ္ေျမပိုင္ရွင္ သူေဌးႀကီး ဦးဘိုးရွိ၏ ကိုယ္တစ္ပိုင္းပုံ အဂၤေတ ႐ုပ္ထု အား ၎၏ ေမြးရပ္ေျမျဖစ္ေသာ မုံရြာၿမိဳ႕နယ္ သာစည္ရြာ တြင္ ထားရွိမည္ျဖစ္သည္။

၎ ႐ုပ္ထုအား သာစည္ရြာ ရွိ ဦးဘိုရွိ ႏွင့္တရားဝင္ ဇနီး ၃၂ ဦးေနထိုင္ခဲ့ေသာ ၉ ခန္းပတ္လည္ သုံးထပ္တိုက္ႀကီးေနရာ တြင္ထားမည္ျဖစ္သည္။

“ မုံံရြာ သလႅာရပ္ထဲမွာ အပ္ၿပီးထုလုပ္ေနတာပါ။ တပို႔တြဲလျပည့္ေနမွာ သယ္မယ္ ။ဦးဘိုးရွိရဲ့ ေဆြမ်ိဳးေတြ စုေပါင္းၿပီး အမွတ္တရ ရွိေစဖို႔ လုပ္တာပါ “ဟု ဦးေဆာင္စီစဥ္ေနသူ ဦးေမာင္ေမာင္လတ္ က ေျပာသည္။

ဦးဘိုးရွိသည္ ကိုလိုနီေခတ္တြင္ တစ္နိုင္ငံလုံး လယ္ပိုင္ရွင္မ်ားထဲမွ ႏွစ္စဥ္ နိုင္ငံေတာ္သို႔ အခြန္ေငြ အမ်ားဆုံး ေပးသြင္းျခင္းေၾကာင္း အဂၤလိပ္အစိုးရမွ သေဌးဘြဲ႕ေပးခဲ့သည္။

၎သည္ သာစည္ရြာရွိ သမိုင္းဝင္ေစတီလွဘုရားႀကီးတြင္လည္း သိမ္တိုက္၊ဘုံ ရ ဆင့္ စခၽြန္၊ ရပ္ေတာ္မႈႏွင့္ ႐ုပ္ပြားေတာ္ငယ္ အဆူ ၈၀ ကို ပူေဇာ္လႉဒါန္းထားသည္။

သာစည္ရြာရွိ ဦးဘိုးရွိ ေနထိုင္ခဲ့ေသာ သုံးထပ္တိုက္ မွာ ယခုအခါ ေဘးအကာအရံမ်ားသာ က်န္ရွိေတာ့သည္။

ဦးဘိုးရွိ၏ တရားဝင္ဇနီးမ်ားႏွင့္အတူ ေနထိုင္ခဲ့ေသာ ၎တိုက္ေျမေနရာအား ယေန႔ေခတ္ လူငယ္မ်ား သည္ ေအာင္ေၿမ နင္းသည္ဟု ယူဆကာ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ႔မႈမ်ားလည္း ရွိသည္။

MonywaGazette