တ နဂၤေႏြ သားသာမီးမ်ား

အ ထက္လူႀကီးမ်ားႏွင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံရာတြင္ အထူးသတိထား၍ ဂ႐ုတစိုက္ ျပဳမူေဆာင္႐ြက္သင့္ပါသည္။ ျပႆနာတစ္ခုခုေပၚခဲ့ပါလၽွင္ နားလည္မႈျဖင့္ ရယူေျဖရွင္းပါ။ စိတ္လႈပ္ရွားစရာကိစၥမ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ရေစတတ္ပါသည္။ အလုပ္ တာဝန္ပိေနျခင္းမ်ိဳး ခံစားရပါလိမ့္မည္။ မိမိအေပၚတြင္ ရန္ျပဳလိုသူ အတိုက္အခံျပဳလိုသူ မ်ား ရွိေနပါလိမ့္မည္။ ေဆြမ်ိဳး၊ မိတ္ေဆြတို႔ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျပတ္လ်က္ အထီးက်န္စြာ ျဖစ္ေပၚခံစားရပါလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ဖက္၏ ရပိုင္ခြင့္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား နစ္နာမႈျဖစ္ေစရ တတ္ပါသည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ မိမိႏွင့္ခ်စ္သူတို႔၏ ဆုံခဲ့ရေသာမွတ္စုသည္၊ ပုံမဲ့စြာေသာ ျဒပ္ထုအျဖစ္ သက္ေသျပစရာမရွိ မ်က္ရည္က်စရာအတိျဖင့္ ဝမ္းနည္းပက္လက္ လမ္းခြဲရ ရက္စက္ ျပဳမူခံရေစျခင္းမ်ိဳး ႀကဳံရေစတတ္ပါသည္။ အယုံမလြယ္မိပါေစႏွင့္။

ယၾတာ။ ။ ေနမေကာင္း မက်န္းမာသူတစ္ဦးအား ေဆးဝါးအလႉဒါနျပဳေပးပါ။

တနလၤာ သားသာမီးမ်ား

အရာရာတြင္ စိတ္သေဘာျဖဴစင္စြာျဖင့္ ျပဳမူေျပာဆိုတတ္ေသာ ထူးျခား သည့္ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရပါလိမ့္မည္။ မိမိအေပၚတြင္ နည္းမမွန္ ေသာ ဆက္ဆံမႈမ်ားရွိေနတတ္ေသာ္လည္း သည္းခံမႈျဖင့္သာ တုံ႔ျပန္မႈျပဳေပးေနမိပါလိမ့္ မည္။ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားစြာျဖင့္ ျဖစ္ထြန္းႀကီးပြားမႈ ခံစားရပါလိမ့္မည္။ သားသမီးတို႔၏ အ လိုက္သိတတ္မႈအတြက္ စိတ္ေက်နပ္ေပ်ာ္႐ႊင္မႈ ႀကဳံရပါလိမ့္မည္။ အစားအေသာက္ေလာ ဘႀကီးစြာ စားေသာက္မိ၍ က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈ ျဖစ္ေစတတ္ပါသည္။ လူမ်ိဳးျခားမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲလုပ္ကိုင္မႈမွ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေစတတ္ပါသည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ ခ်စ္သူအေပၚ၌ အေျဖလြယ္ရာ စိတ္ခ်မိ၍ မေျပလည္စရာကိစၥ ရွိခဲ့သည္ဆိုပါလၽွင္ ႀကဳံမိရာစား၍ ယုံမိ တာမွားေလျခင္းဟူ၍ ေနာင္တရစရာ ျဖစ္ေနရပါလိမ့္မည္။

ယၾတာ ။ ။ ေနအိမ္အတြင္း ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္အား သန္႔ရွင္းေရးေဆာင္႐ြက္ေပးပါ။

အဂၤါ သားသာမီးမ်ား

စီးပြားေရးကိစၥဟူသမၽွတို႔၌ လုံ႔လႏုႆဟ လြန္စြာထားၿပီး လုပ္ကိုင္ေဆာင္ ႐ြက္တတ္မႈေၾကာင့္ ထင္ေပၚမႈျဖစ္ေစတတ္ပါသည္။ သားသမီးမ်ားထံမွ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားစြာ ရရွိခံစားရပါလိမ့္မည္။ ပညာေရးကိစၥမ်ားတြင္ ကံေကာင္းပါလိမ့္မည္။ အရည္အခ်င္းျပည့္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိေစတတ္ပါသည္။ အေမြအႏွစ္ခံစားခြင့္ ႀကဳံရပါလိမ့္ မည္။ ႏိုင္ငံျခားခရီးစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္ပါမည္။ အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္မ်ား ဆည္းပူးခြင့္ႀကဳံရပါ လိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ဖက္၏ အထင္အျမင္ေသးျခင္း၊ အားမလိုအားမရျဖစ္ေနျခင္းမ်ား ႀကဳံရပါလိမ့္မည္။ အခ်စ္ေရး၌ ခ်စ္သူသည္ ကတိေပးလြယ္စြာ ေခါင္းညိတ္တုံ႔ျပန္မႈအေပၚ တြင္ ယုံၾကည္မႈမလြန္မိပါေစႏွင့္။ မိမိအတြက္ လိုေသာအေျဖသည္ နဂိုသေဘာအေျခအေနမျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သတိျပဳရန္လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။

ယၾတာ ။ ။ ကေလး (၃)ဦးအား ငုံးဥ ႏွစ္လုံးစီ လက္ေဆာင္ေပးလိုက္ပါ။

ဗုဒၶဟူး သားသာမီးမ်ား

အိမ္ၿခံေျမဝယ္ယူရန္ အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥမ်ားတြင္ စည္းကမ္းတက် ေဆာင္႐ြက္ရန္လိုပါသည္။ အေျပာင္းအလဲကိစၥမ်ားရွိခဲ့ပါလၽွင္ ေသခ်ာစြာစဥ္းစားၿပီးမွ လုပ္ေဆာင္ပါ။ စိတ္ဆႏၵႏွင့္ ခံစားခ်က္ဟူသမၽွကို ဦးစားမေပးမိပါေစႏွင့္။ ခက္ခဲေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို တစ္ပိုင္းစီ ခြဲျခား၍ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းပါ။ ျပႆနာအရပ္ရပ္အတြက္ နားလည္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ စုေပါင္းတိုင္ပင္ေျဖရွင္းျခင္းသည္ အေကာင္းဆုံးအေျခအေနျဖစ္ေစရပါလိမ့္မည္။ အခ်စ္ ေရးတြင္ မိမိအတြက္ အနီးအနားတြင္ သက္ေသမရွိ မ်က္ရည္ကတိျဖင့္ အလြယ္စကားေျပာ ၍ ဆြယ္တရားေဟာ စည္း႐ုံးတတ္သူမ်ိဳးႏွင့္ ဆုံဆည္းရေစတတ္ပါသည္။ အယုံမလြယ္ လိုက္ပါႏွင့္။ ႏြယ္လိုက္လၽွင္ သိရ႐ုံျဖင့္ပင္ ရွိသမၽွကုန္ရေစမည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ိဳး ႀကဳံရ ပါလိမ့္မည္။

ယၾတာ ။ ။ ေနအိမ္အတြင္းမွ အသုံးမလိုေသာ စက္ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးကို စြန္႔ပစ္လိုက္ပါ။

ၾကာသပေတး သားသာမီးမ်ား

ယခုကာလအတြင္း ခရီးသြားရန္ရွိခဲ့ပါက အဆင္ေျပစြာ ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္ ေစရပါလိမ့္မည္။ အေရွ႕အရပ္၊ ေျမာက္အရပ္တို႔မွ ဝင္ေငြေကာင္းမ်ားရရွိ ပါလိမ့္မည္။ ဗုဒၶဟူး၊ စေနသားသမီးမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲလုပ္ကိုင္ရန္မသင့္ပါ။ တန္ဖိုးႀကီးမားေသာ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ဝင္လာပါလိမ့္မည္။ အိုးအိမ္အေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ ရန္ အခ်ိန္ေကာင္းျဖစ္ပါသည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္မ်ား၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈ ရႏိုင္ပါေသာ္လည္း မဟုတ္မမွန္ စြပ္စြဲေျပာဆိုခံရျခင္းမ်ား ႀကဳံရေစတတ္ပါသည္။ ယာဥ္ကားပိုင္ဆိုင္မႈရရွိေစ တတ္ပါသည္။ အခ်စ္ေရး၌ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ျဖစ္တည္မႈအေပၚတြင္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈဆန္႔က်င္မႈျပဳ ၿပီးကာမွ အသြင္တစ္ရပ္အထာ ေက်ေအးစြာျဖင့္ မထင္မွတ္စြာ အေျဖေပးလက္ခံမႈအား ေက်နပ္ၾကည္ႏူးမႈ ျဖစ္ေပၚေနမိပါလိမ့္မည္။

ယၾတာ ။ ။ မိဘႏွစ္ပါးအား ေခါက္ဆြဲေၾကာ္ ဒါနျပဳေပးပါ။

ေသာၾကာ သားသာမီးမ်ား

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကိစၥမ်ားအတြက္ စိတ္ပင္ပန္းစြာ ျဖစ္ေပၚခံစားရတတ္ ပါသည္။ ဝင္ေငြေကာင္းမ်ား ရရွိႏိုင္ပါေသာ္လည္း ဝင္လာေသာေငြမ်ား အဖတ္မတင္ပါဘဲ ျပန္ထြက္ေစတတ္ပါသည္။ အမႈအခင္းျပႆနာ ေျဖရွင္းမႈျပဳရတတ္ ပါသည္။ ေလွာင္ထားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားမွ အျမတ္အစြန္းမ်ားစြာ ရရွိပါလိမ့္မည္။ အ ေရွ႕အရပ္၊ ေျမာက္အရပ္မ်ားသို႔ ခရီးထြက္ရန္မသင့္ပါ။ ေရႏွင့္နီးေသာအရပ္၊ ေရလမ္းခရီး မ်ား သြားရန္မသင့္ပါ။ အလႉဒါန ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားစြာ ျပဳရပါလိမ့္မည္။ ကတိေပးမလြယ္ မိပါေစႏွင့္။ အခ်စ္ေရးတြင္ အေပ်ာ္ႏွင့္ အမွားမရွိ၊ စိတ္၏ၾကည္ႏူးစရာ ခံစားရသည့္အေန အထားမွ ေမၽွာ္လင့္မထားမိပါေသာ စိတ္ပ်က္စရာအေပါင္းသည္ သိပ္ရွက္စရာေကာင္း ေအာင္ မိမိအေပၚတြင္ ျဖစ္ေပၚသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစတတ္ပါသျဖင့္ သတိျပဳပါ။

ယၾတာ ။ ။ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးႏွစ္မ်ိဳး ဒါနျပဳေပးပါ။

စေန သားသာမီးမ်ား

မိမိ၏ဂုဏ္သိကၡာ ျမင့္မားတိုးတက္မႈ ျဖစ္ေစရပါလိမ့္မည္။ လုံ႔လဝီရိယ ထား၍ ႀကိဳးစားသည္ႏွင့္အမၽွ ေအာင္ျမင္မႈရရွိပါလိမ့္မည္။ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား၏ ကူညီမႈ ပံ့ပိုးမႈရရွိႏိုင္ပါသည္။ စြန္႔စြန္႔စားစားျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္မႈ မ်ားအတြက္ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္မႈျဖစ္ေစရပါလိမ့္မည္။ သံတမန္ေရးရာကိစၥမ်ားလည္း အဆင္ေျပစြာ ေဆာင္႐ြက္မႈျပဳႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ဖက္စပ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တနဂၤ ေႏြ၊ ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲလုပ္ကိုင္ပါ။ ေလာင္းကစားကိစၥမ်ားႏွင့္ အက်ိဳး မေပးပါ။ အခ်စ္ေရးတြင္ အေလးထားစရာအျဖစ္ ေဘးနားမွာ မည္မၽွပင္ ဝိုင္းဝိုင္းလည္စြာရွိ ေနခဲ့ပါေသာ္လည္း ခြဲသြားပါေသာ ခ်စ္သူတစ္ဦးအေပၚတြင္ ထပ္တိုးမွန္းဆ၍ ျမတ္ႏိုး ေတာင့္တမိပါေသာ စြဲလမ္းစိတ္မ်ားသာ ျဖစ္ေပၚခံစားေနမိပါလိမ့္မည္။

ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔ညေနတြင္ ဒိန္ခ်ဥ္ တစ္ခြက္ ဒါနျပဳေပးပါ။

ေဒါက္တာလင္းျမတ္သူ