ဝူ ဟန္ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ထူးျခားလွ်င္ျမန္စြာ ကူးစက္ျပန္႔ႏွံ႔၍ ေသဆံုးဦးေရတစ္ေန႔တစ္ျခား တိုးတက္လွ်က္ရွိစဥ္ ၿဗိတိန္သိပၸံပညာရွင္တစ္စုက ၎ဗိုင္းရပ္စ္ကာကြယ္ေဆးျဖစ္ႏိုင္သည္ကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး လာမည့္ရက္သတၱပတ္၌ တိရိစၧာန္မ်ားအား စတင္စမ္းသပ္မည္ဟု ေနာ္ေ၀းအေျခစိုက္ CNN သတင္းဌာနက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္ မေန႕က ေရးသားထားသည္။

ၿဗိတိန္ အင္ပီးရီးယယ္ေကာလိပ္မွ သိပၸံပညာရွင္ ေရာ္ဘင္ရွတ္ေတာ့ ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႔၏ ယေန႔သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ကာကြယ္ကုသရာတြင္ ရက္ပိုင္းအထိ အခ်ိန္မ်ားခ်ံဳ႔ပစ္လိုက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ပံုမွန္သမား႐ိုက်အတိုင္း ေဆးရံုေဆးေပးခန္းမွတစ္ဆင့္ ၂-ႏွစ္မွ ၃-ႏွစ္အထိ အခ်ိန္ယူရျခင္းမတိုင္မွီ ယခု ကာကြယ္ေဆးက ၁၄-ရက္ႏွင့္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လာမည့္ရက္သတၱပတ္တြင္ တိရိစၧာန္မ်ားႏွင့္ စတင္စမ္းသပ္၍ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မွဳ႕အဆင္ေျပလွ်င္ ေႏြရာသီ၌ လူသားတို႔အား စတင္စမ္းသပ္ႏိုင္မည္ဟု သိရွိရသည္။

ယခုဗိုင္းရပ္စ္မွာ လွ်င္ျမန္စြာ ကူးစက္ျပန္႔ပြားေနၿပီး ယခုကာကြယ္ေဆး အသံုးျပဳခ်ိန္တြင္ ေနာက္ထပ္အတိမ္း အေစာင္းမခံေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚေနႏိုင္၍ အလြန္ေနာက္က်ေနလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Sky News က ေ၀ဖန္ပါသည္။

ထိုအခ်က္ကို သိပၸံပညာရွင္ ေရာ္ဘင္ရွတ္ေတာ့က ျငင္းဆိုပါသည္။ အကယ္၍ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး ကမၻာအႏွံ႔ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ပ်ံ့ႏွံ႔ကူးစက္လာသည့္တိုင္ သူႏွင့္အဖြဲ႔၏ကာကြယ္ေဆးမွာ အလြန္အေရးပါလိမ့္မည္ဟု ႐ွင္းျပခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေရာဂါ ကူးစက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေသခ်ာမသိရေသးပါ။ အကယ္၍ တုပ္ေကြးေရာဂါႏွင့္ဆင္တူပါက ပူျပင္းေသာ ေႏြရာသီကာလသုိ႔ေရာက္လွ်င္ ကူးစက္ပ်ံႏွံ႔မႈ က်ဆင္းသြားႏုိင္သည္။ တစ္ကမၻာလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ ဒုတိယအႀကိမ္တြက္ဆုိလွ်င္ ကာကြယ္ေဆးထုိးျခင္းကသာ ထိေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ၎ကုိ ယခု ကာကြယ္ေဆးက အမွန္တကယ္ ကုိင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ယေန႔ထိ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္က လူေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ကို ေသဆံုးေစခဲ့ၿပီး လူ ၃၀၀၀၀ နီးပါးကို ကူးစက္ေစခဲ့သည္။ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမွာ တ႐ုတ္၏ စီးပြားေရးအေျခခံမ်ားကို ထိခိုက္၍ ႏိုင္ငံတကာသို႔ တစ္ႏြယ္ငင္ တစ္စင္ပါကုန္ၾကမည္ကို စီးပြားေရးခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္သူတို႔ ေခါင္းပူေနၾကရခ်ိန္ျဖစ္သည္။

ေရာဂါတို႔အတြက္ ကာကြယ္ေဆးႏွင့္ ကုသေဆးဟု ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါသည္။ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္လူနာအား ကုသေပးႏိုင္မည့္နည္းလမ္းကို ကမ႓ၻာတစ္၀ွမ္း ေဆးသိပၸံပညာရွင္မ်ားက ေန႔ညမအား အၿပိဳင္အဆိုင္ ႀကိဳးစားလွ်က္ရွိသည္။ ထိုင္းဆရာ၀န္မ်ားက တုတ္ေကြးႏွင့္ HIV ကုသေဆးကို ေရာစပ္လွ်က္ လူနာ (၆)ဦးကို ေအာင္ျမင္စြာ ကုသႏိုင္ခဲ့သည္ဆို၏။ ေဟာင္ေကာင္သုေတသနပညာရွင္မ်ားေတြ႕ရွိထားေသာ ကာကြယ္ေဆးမွာ အသံုးျပဳသည့္အခ်ိန္ထိ (၁၂) လ ေက်ာ္ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ၿဗိတိန္သိပၸံပညာရွင္မ်ား၏ ယခုကာကြယ္ေဆးမွာ ၾကာျမင့္မည့္ အခ်ိန္မ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္သျဖင့္ ထူးျခားသည္မွာ အမွန္ျဖစ္သည္။

Mal Nyeinn, HtayOung, OungMrine
ေလးစားစြာျဖင့္ Blacker