မ န္းေ႐ႊစက္ေတာ္ ဗုဒၶပူဇနိယဘုရားပြဲေတာ္သို႔ လာေရာက္ဖူးေျမႇာ္ၾကသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတဝွမ္းမွ ဘုရားဖူးလာ ျပည္သူမ်ား မန္းေခ်ာင္းအတြင္းသို႔ ေရခ်ိဳးဆင္းခ်ိန္တြင္ အႏၲရာယ္မျဖစ္ေစရန္ အဓိကရည္႐ြယ္၍ မန္းေ႐ႊစက္ေတာ္ ေဂါပကလူႀကီးမ်ား၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္ျဖင့္ ေရနစ္ဝဲမ်ားရွိသည့္ ေနရာမ်ားကို ဝါးကပ္ၿခံမ်ားျဖင့္ ပိတ္ကာ အထူးသတိေပးစာမ်ား ခ်ိတ္ဆြဲျပသထားလွ်က္ရွိသည္။

မန္းေ ႐ႊစက္ေတာ္ ဗုဒၶပူဇနိယ ဘုရားပြဲေတာ္က်င္းပရာ ပြဲေတာ္ဝန္းအတြင္း မန္းေခ်ာင္းတေလွ်ာက္ရွိ ေရနစ္ေသဆုံးေလ့ရွိသည့္ အဓိက ေရနစ္ဝဲမ်ားရွိတဲ့ ေနရာမ်ားမွာ ဆင္ေသဝဲ၊ ေက်ာက္လက္ေမာင္းဝဲ၊ တ႐ုတ္ဝဲ၊ ေလွတင္ဝဲ ဟူ၍ အႏၲရာယ္ရွိတဲ့ေနရာ(၄) ေနရာကို ဘုရားဖူးမ်ား သတိထား ေရွာင္က်ဥ္၍ ေရခ်ိဳးၾကေစရန္ ၿခံခတ္ကာ သတိေပးစာေစာင္မ်ား ခ်ိတ္ဆြဲျပသ၍ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ေနရာအျဖစ္ တားျမစ္ကန႔္သတ္ထားပါသည္။ ထိုေနရာမ်ားတြင္ ေရဆင္းမခ်ဳိးၾကရန္ ဘုရားဖူးဧည့္သည္မ်ားအား ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။

“မန္းေခ်ာင္းအတြင္းရွိ ေရနစ္ဝဲမ်ားအနက္ တ႐ုတ္ဝဲ ရဲ႕ ေရအနက္မွာ ခန႔္မွန္းေပ (၃၀)ခန႔္နက္၍ ႏွစ္စဥ္အမ်ားဆုံး ေရနစ္ေသဆုံးေလ့ရွိပါတယ္။ ဆင္ေသဝဲ ၊ ေက်ာက္လက္ေမာင္းဝဲ ႏွင့္ တ႐ုတ္ဝဲ စတဲ့ ေနရာ (၃)ခုကေတာ့ ပြဲေတာ္ဝန္းအတြင္းရွိၿပီး ေလွတင္ဝဲကေတာ့ ဘုရားပြဲေတာ္ဝန္းရဲ႕အျပင္ဘက္ ေလွတင္တံတားေအာက္မွာ ရွိပါတယ္။ ဘုရားဖူးလာ ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ အထူးသတိေပးစာမ်ားကပ္ထားတဲ့ ဝါးကပ္ၿခံအတြင္း ဝင္ေရာက္ေရမခ်ိဳးမိေအာင္ အထူးသတိထားရမွာပါ။ အခုလို ေရနစ္ဝဲေတြရွိတဲ့ေနရာကို အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစတဲ့ေနရာအျဖစ္ ကန႔္သတ္တားျမစ္ထားၿပီး ဘုရားဖူးလာ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းစြာ ဖူးေျမႇာ္ၾကည္ညိဳႏိုင္ေစရန္ အဓိကရည္႐ြယ္၍ မန္းေ႐ႊစက္ေတာ္ ေဂါပကလူႀကီးမ်ား၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ထားရွိတာပါ ” ဟု ဘုရားေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးၾကည္လြင္မွ ေျပာသည္ ။

မန္းေ႐ႊစက္ေတာ္ ပါဒေျခေတာ္ရာ ဗုဒၶပူဇနိယ ဘုရားပြဲေတာ္ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္က (၆၈) ရက္ၾကာက်င္းပခဲ့ၿပီး ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ဇန္နဝါရီလ ၂၉) ရက္မွ ဧၿပီလ (၁၇)ရက္ေန႔အထိ ရက္ေပါင္း (၈၀)ၾကာ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မန္းေရႊစက္ေတာ္ ဘုရားဖူးဧည့္သည္မ်ားအတြက္ သတိျပဳႏိုင္ေစရန္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

သုတ (မေကြး)