ညီ ညီေအာင္ ထိုင္းႏုိင္ငံမွာ ကားတိုက္လို႔ဆုံးၿပီး။

ျမန္ မာျပည္ က သူ႔အေဖနဲ႔အေမကိုဆက္သြယ္တာမရလို႔ပါျမန္မာျပည္ ဘားအံ_ေတာင္ကေလးမွာေနတယ္လိုေျပာတယ္။

ွသူ႔ေဖကရဲေဘာ္ တမ(၂၂)ကလို႔ေျပာတယ္ သူ႔အေဖအေမနဲ႔ ညီမတို႔ရဲ႕ဓါတ္ပံုပါဝိုင္းၿပီးရွယ္ေပးၾကပါ။

ဆက္သြယ္ဖုန္းနံပတ္_09_0091_7271

Kyaw Kaung