တ ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ဝူဟန္ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးကူးစက္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ ၄၉၂ ဦးအထိ စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္လာၿပီး ကူးစက္ခံရသူ လူနာ ၂၄၅၃၄ ဦးျဖစ္လာၿပီး ကုသေပ်ာက္ကင္း၍ ေဆး႐ုံမွ ဆင္းသြားသူ ၉၁၁ ဦးရွိလာေၾကာင္း တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားက ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျပင္ပ ေသဆုံးမႈ အေနျဖင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၊ ေဟာင္ေကာင္တို႔တြင္ ေသဆုံးခဲ့ၿပီး ကူးစက္မႈႏွင့္ ေသဆုံးမႈႏႈန္းမွာ ေန႔စဥ္စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဝူဟန္ဗိုင္းရပ္စ္သံသယလူနာ ၇၉ ဦး ရွိၿပီး က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိေၾကာင္း တရား၀င္သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေဖေဖာ္ ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ ေဆး႐ုံ၌ ထားရွိကုသမႈေပးခဲ့သည့္ အသက္ (၁၅) ႏွစ္အ႐ြယ္ တ႐ုတ္ တိုင္ေပမွ ကေလး (က်ား) တစ္ဦး က်န္းမာေရးအေျခအေနမွာ (ယေန႔၊ ညေနပိုင္းစစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ) တိုးတက္မႈရွိေၾကာင္း၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ ရက္ေန႔ လႈိင္သာယာျပည္သူ႔ေဆး႐ုံမွ လႊဲေျပာင္းေပးပို႔၍ ေဆး႐ုံ၌ ထားရွိ ကုသမႈေပးခဲ့သည့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံသား အသက္ (၃၂) ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးမွာ အဖ်ားတက္လာသျဖင့္ လိုအပ္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လြိဳင္ေကာ္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံ ဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ ေဆး႐ုံ၌ ထားရွိကုသမႈေပးခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အသက္(၂)ႏွစ္(၂)လအ႐ြယ္ ကေလးငယ္ (မ) တစ္ဦး၊က်ိဳင္းတုံျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ ေဆး႐ုံ၌ ထားရွိကုသမႈေပးခဲ့သည့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံသား အသက္ (၁) ႏွစ္၊ (၂) လ အ႐ြယ္ရွိ ကေလးငယ္ (မ) တစ္ဦး ၊နမၼတူၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံ တြင္ (သံသယ) လူနာအျဖစ္ သတ္မွတ္၍ သီးျခားခန္း (isolation room) တြင္ ထားရွိကုသမႈခံယူေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အသက္ (၄၅)ႏွစ္ အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသားတစ္ဉီး၊မင္းျပားျပည္သူ႔ေဆး႐ုံ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ တြင္ (သံသယ) လူနာအျဖစ္ သတ္မွတ္၍ သီးျခားခန္း (isolation room) တြင္ ထားရွိကုသမႈခံယူေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အသက္ (၃၈) ႏွစ္အ႐ြယ္ရွိ အမ်ိဳးသား၊ေနျပည္ေတာ္ ခုတင္ (၁၀၀၀) ဆံ့ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံသား အသက္ (၂၉) ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး တို႔ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထို႔ျပင္ ေတာင္ႀကီးစဝ္စံထြန္းေဆး႐ုံႀကီး တြင္ သီးျခားခန္း၌ ထားရွိကုသမႈခံယူေနသည့္ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံသား အသက္(၂၆)ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ ဝူဟန္ၿမိဳ႕မွ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာၿပီး မႏၲေလး ကန္ေတာ္နဒီေဆး႐ုံ တြင္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈလ်က္ရွိေသာ ေက်ာင္းသား (၅၉) ဦးႏွင့္ ေဆးအဖြဲ႕ (၃) ဦး၊ ေဝဘာဂီအထူးကေဆး႐ုံတြင္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈလ်က္ရွိေသာ ေလယာဥ္အမႈထမ္း (၅) ဦး၊ ေနအိမ္တြင္ထားရွိ၍ ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္ရႈလ်က္ရွိေသာ ေလယာဥ္မႉးႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕ (၄) ဦးတို႔ကို သံသယလူနာအျဖစ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနၿပီး က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေခတ္သစ္