၁ .၂.၂၀၂၀ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္ကေန ျပည္ကို ရထားနဲ႔ျပန္ခဲ့တယ္။ ကိုယ္ေတြက တြဲ ၅ မွာ။ ဝါးနက္ေခ်ာင္းဘူတာအလြန္… ဖူးႀကီးဘူတာ ေရာက္ခါနီး ၁၀ မိနစ္ေက်ာ္ခန္႔အလို (၅)မိုင္ေလာက္မွာ ရထားကို ခဲနဲ႔ထုလို႔ ကိုယ့္ေရွ႕က ကေလးမေလး မ်က္ခုံးကြဲသြားတယ္။ ၅ မိနစ္ေလာက္ေနၿပီးမွ သိရေတာ့ အခ်ိန္က ေနာက္က်လို႔ ရထားက ေတာ္ေတာ္ လြန္သြားၿပီ။

တြဲေ စာင့္ကိုေခၚ မီးရထားရဲကို အေၾကာင္း ၾကားၿပီး ခ်က္ျခင္းေဆာင္႐ြက္ခိုင္းရတယ္။ သူတို႔လဲ အေရးတယူ လုပ္ေပးၾကပါတယ္။ တြဲ ၁ မွာလည္း အေပါက္ခံရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ လက္ပံတန္းမွာ ဆရာဝန္တက္လာၿပီး စိတ္ခ်ရလို႔ ခရီးဆက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ေျပာခ်င္တာက ဘာလို႔ အဲ့ဒီလို လုပ္ၾကတာလဲ။ ဘာအက်ိဳးအျမတ္ ရၾကလို႔လဲ။ မေတာ္လို႔ မ်က္လုံးထိရင္ ကိုယ္အဂၤါ ခ်ိဳ႕တဲ့သြားမယ္။ ဘဝ တစ္ေလွ်ာက္လုံး လူျဖစ္ရႈံးရလိမ့္မယ္။ စဥ္းစားၾကေစခ်င္တယ္။ ဖမ္းမိလို႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ရထားဥပေဒအရဆိုရင္ ေထာင္ ႏွစ္(၂၀) ထိ က်ခံထိမွာ မေၾကာက္ၾကဘူး။

ဥပေဒေတြရွိတယ္။ တင္းတင္းရင္းရင္း မလုပ္ၾကေတာ့ မတရားမႈေတြ မေပ်ာက္ႏိုင္ဘူး။ ျပည္သူေတြ ဘဝ မလုံၿခဳံေတာ့ဘူး ျဖစ္ေနၿပီလား…

ေက်ာ္ေဆြ (ျပည္)

၄.၂.၂၀၂၀
Credit-Blacker